Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vindafjord

Ny gang og sykkelveg på E134 Ølen-Ølensvåg
Ca 3,3 km. Også TS-tiltak Ølensvåg.
Nybygg av terassehus i Vindafjord
2 terassehus med 7-8 leiligheter/bygg, 2-3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus på Åmsosen
2 bygg med felles heis, trappe og parkeringskjeller.
Nybygg av tomannsboliger i Vikedal
2 stk tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Vikanes, Skjold
Infrastruktur er opparbeidet.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Knapphus, Vats
Det skal opparbeides VVA-anlegg for 18 frittliggende boligtomter, samt konsentrert bebyggelse. - veier med avkjørsel til Fylkesveien, 867 meter kjørevei og 115 meter gangvei - VA-ledninger - lekeplasser - nedsetting av pumpestasjon for spillvann - rensedam for overvann
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Vikedal
Infrastruktur for 12-15 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: