Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vindafjord

Ny gang og sykkelveg på E134 Ølen-Ølensvåg
Ca 3,3 km. Også TS-tiltak Ølensvåg.
Nybygg av boligområde i Vikanes, Skjold
Ca. 35 tomter gjenstår.
Utbygging av barnehage i Skjold
Sammenbyggning av 2 eksisterende barnehage. Totalt BYA for tilbygg ca 612 m2.
Ombygg til omsorgsboliger i Nedre Vats
Mindre ombygg av 8 bustader for fremtidig bruk som bemanna omsorgsbustader.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: