Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tysvær

Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og infrastruktur i Tysvær, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 150-160 boenheter i området. 50 blir utført i trinn 1.
Nybygg av hotell-, utleiehytter-, restaurang mm i Tysvær
15 utleiehytter ca 100 m2/hytte. Kostnad ukjent.
Nybygg av flerbolighus på Tysvær
Leilighetene: 80-140 m2. Parkeringskjeller.
Nybygg av barnehage på Frakkagjerd
Prosjektet er lagt på is. Antatt byggestart.
Ombygg av kulturskole i Aksdal
Innredning av underetasje U2, til skytebane, sportslokal, black Box mm samt ombygging av resterende kulturskole.
Nybygg av hytter i Hervik
Tomter med båtplass. Max BRA per tomt: 100 m2.
Sanering av eksisterende vannledning og nybygg av vannledning og fortau i Tysvær
150 meter fortau, 650 meter kabelgrøfter og 450 meter ledninger.
Maling av kirke i Tysvær
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: