Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 1
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 2
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Utbedring av Fv 780 Padlane-Klovning i Tysvær
Hovdelementene i entreprisen er som følger: Masseutskifting av myr ca 11000 m3. Graving og masseflytting av jord ca 4000 m3. Sprengning ca 9000 m3. Overskudd sprengstein ca 300 m3. Forsterkningslag ca 3200 m3. Bærelag Fk ca 5300 m2. Bærelag Ag ca 860 m2. Asfaltdekker ca 5000 m2. Kabelgrøfter ca. 1000 m. Lysmaster 22 stk. VA-grøfter ca 1200 m.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 1
Infrastruktur for 32 leiligheter.
Maling av kirke i Tysvær
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: