Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 1
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 2
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av vindpark på Gismarvik
3 turbiner. Effekt: 4200 kW. Estimert produksjon: 42.000.000 kWh/år.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Etablering av nytt driftsbygg i Tysvær
Driftsbygget er et kombinert kontor og verksted/lager-bygg. Kontorbygget dekker kommunens driftsavdeling med kontorer, møterom, kantine etc. samt et garderobeanlegg for alle funksjoner, og har et bruksareal på totalt ca. 1000 m2 fordelt på 2 etasjer. Verksted/lagerbygget består av 10 haller med en samlet grunnflate på ca. 1100 m2. De fleste oppføres med mezzanin med et samlet areal på ca. 450 m2. I tillegg skal oppføres et frittstående kaldtlager, med totalt areal ca. 650 m2, for kommunens driftsavdeling.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 1
Infrastruktur for 32 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 2
Infrastruktur for 28 leiligheter.
Nybygg av parkeringsplass i Aksdal
Det skal etableres 182 vanlige p-plasser, 4 HC p-plasser og 5 bobil p-plasser. Av de 182 vanlige p-plassene skal det tilrettelegges for EL-bil ladning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: