Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Tysvær

Nybygg av eneboliger, rekkehus og infrastruktur i Tysvær, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 150-160 boenheter i området. 50 blir utført i trinn 1.
Nybygg av hotell-, utleiehytter-, restaurang mm i Tysvær
15 utleiehytter ca 100 m2/hytte. Kostnad ukjent.
Nybygg av vindpark på Gismarvik
5 turbiner. 15,00 MW. 4 km internveier.
Nybygg av 12 hytter på hundsnesvika
Grunnarbeider starter mars 2013. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen. Båtplass.
Nybygg av barnehage på Frakkagjerd
Prosjektet er lagt på is. Antatt byggestart.
Ombygg av kulturskole i Aksdal
Innredning av underetasje U2, til skytebane, sportslokal, black Box mm samt ombygging av resterende kulturskole.
Nybygg av idrettshall i Grinde
Vestibyle: 100kvm, tribune.
Tilbygg av barneskole i Tysvær
Heis i eksisterende bygg.
Sanering av eksisterende vannledning og nybygg av vannledning og fortau i Tysvær
150 meter fortau, 650 meter kabelgrøfter og 450 meter ledninger.
Maling av kirke i Tysvær
Byggetips. Planlagt prosjekt i 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: