Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Tysvær

Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av boligområde og næring i Tysvær
Boligområde men eventuelt næring på arealet ved E134.
Nybygg av leilighetsbygg i Aksdal, trinn 1
Totalt skal det bygges 252 boenheter i området fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av vindpark på Gismarvik
3 turbiner. Effekt: 4200 kW. Estimert produksjon: 42.000.000 kWh/år.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Utbedring av Fv 780 Padlane-Klovning i Tysvær
Hovdelementene i entreprisen er som følger: Masseutskifting av myr ca 11000 m3. Graving og masseflytting av jord ca 4000 m3. Sprengning ca 9000 m3. Overskudd sprengstein ca 300 m3. Forsterkningslag ca 3200 m3. Bærelag Fk ca 5300 m2. Bærelag Ag ca 860 m2. Asfaltdekker ca 5000 m2. Kabelgrøfter ca. 1000 m. Lysmaster 22 stk. VA-grøfter ca 1200 m.
Etablering av nytt driftsbygg i Tysvær
Driftsbygget er et kombinert kontor og verksted/lager-bygg. Kontorbygget dekker kommunens driftsavdeling med kontorer, møterom, kantine etc. samt et garderobeanlegg for alle funksjoner, og har et bruksareal på totalt ca. 1000 m2 fordelt på 2 etasjer. Verksted/lagerbygget består av 10 haller med en samlet grunnflate på ca. 1100 m2. De fleste oppføres med mezzanin med et samlet areal på ca. 450 m2. I tillegg skal oppføres et frittstående kaldtlager, med totalt areal ca. 650 m2, for kommunens driftsavdeling.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 1
Infrastruktur for 32 leiligheter.
Nybygg av infrastruktur i Aksdal, trinn 2
Infrastruktur for 28 leiligheter.
Nybygg av parkeringsplass i Aksdal
Det skal etableres 182 vanlige p-plasser, 4 HC p-plasser og 5 bobil p-plasser. Av de 182 vanlige p-plassene skal det tilrettelegges for EL-bil ladning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: