Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Time

Nybygg av eneboliger og flerbolighus i Lyefjell
Totalt skal det bygges ca 110 boenheter. 10 stk eneboliger blir utført i første byggetrinn. Prosjektet blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av vindkraftverk ved Bjerkreim
Arbeid med avklaringer/avtaler med andre aktører pågår. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Håland
20 dekar. Totalt skal det bygges 44 boenheter fordelt på 1 blokkbygg med 34 leiligheter, 5 etasjer og parkeringskjeller samt 7 rekkehus. Byggetid ca 12-24 måneder.
Ombygg til flerbolighus i Undheim
1 leilighetsblokk og 1 firemannsbolig.
Nybygg av boligblokker og parkeringskjeller i Bryne
Parkeringskjeller. Skal utføres etter Eivindsholen, felt E, BB10.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Nybygg av forretning/kontor i Time
Omregulering pågår. Privat grunneier, foreløpig uoffisiell. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Time
Ca. 70 meter Ø160 mm vannledning i boliggate.
Infrastruktur for nytt industriområde i Time
Byggetips. Reguleringsendring av området pågår. Privat grunneier, foreløpig uoffisiell. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Renovering av bru ved Time
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.
Nybygg av tarzanjungel ved Rosseland
Byggetips. Fra kommunens hanglingsprogramm for anlegg og område for idrett og friluftsliv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: