Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Forlengelse av kryssingsspor på Bryne stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
3.000 m2 leiligheter og 1.000 m2 næringslokaler. Parkeringskjeller. Næringsformål i 1. etasje.
Nybygg av boliger på Bryne
Totalt 8 del-felt med trinnvis utbygging, totalt 96 boenheter.
Forlengelse av kryssingsspor på Vigrestad stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Etablering av infrastruktur i Bryne
Infrastruktur for ca. 80 boenheter og flerbrukshall.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: