Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Time

Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av vindkraftverk ved Bjerkreim
Arbeid med avklaringer/avtaler med andre aktører pågår. Byggestart og kostnad er antydet av redaksjonen.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Bryne
Næringsarealer og et høyhus med 32-40 boenheter.
Nybygg av forretning/kontor i Time
Omregulering pågår. Privat grunneier, foreløpig uoffisiell. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av trykkøkningsstasjon i Time
Ca. 70 meter Ø160 mm vannledning i boliggate.
Infrastruktur for nytt industriområde i Time
Byggetips. Reguleringsendring av området pågår. Privat grunneier, foreløpig uoffisiell. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Renovering av bru ved Time
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018.
Nybygg av tarzanjungel ved Rosseland
Byggetips. Fra kommunens hanglingsprogramm for anlegg og område for idrett og friluftsliv.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: