Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
Parkeringskjeller. Næringsformål i 1. etasje.
Nybygg av eneboliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Hana bydel, Sandnes
Totalt skal det bygges 44 leiligheter i trinn 1.
Nybygg av industribygning på Svertingstad
1 tomt på ca 5 mål. Byggeklar tomt.
Utbygging nytt uttak Fjermestad
IVAR IKS skal etablere ny vannforsyning til Rossåsen høydebasseng i Sandnes og Myrhaug høydebasseng i Gjesdal. Denne leveransen gjelder ledningstraseen mellom ventilkamrene. Arbeidene omfatter blant annet: - Graving og sprenging av grøfter for vann og avløpsledninger, i ca 3km lengde - Legging av vannledning opp til 280mm PE, inkludert sveising og montering. - Montering av vann og avløpskummer opp til 2000mm. - Kryssing av vei, innmark og utmark inkludert reetableringer. - Legging av fibergrøft ca 3km lengde. - Trykk og tetthetsmåling, innmålinger og dokumentasjon på utførte arbeider.
Nybygg av parkeringshus riving av butikk med mere, Time, tr 1
Parkeringskjeller for framtidig bygge av flerbolighus.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Rogaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: