Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av ungdomsskole og idrettshall og turnhall i Vardheia
Prosjektet skal utføres som en totalentreprise med en prekvalifisering og et forprosjekt/samspillsfase i forkant.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av svømmehall i Bryne
Svømmehallskonsulent: Per Rune Eknes.
Forlengelse av kryssingsspor på Bryne stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
3.000 m2 leiligheter og 1.000 m2 næringslokaler. Parkeringskjeller. Næringsformål i 1. etasje.
Nybygg av boliger i Undheim, felt BU 2
Ca. 5 dekar. Her planlegges det 27 boliger. 5 eneboliger, 7 eneboliger i rekke, 7 rekkehus, 8 leiligheter.
Forlengelse av kryssingsspor på Vigrestad stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Nybygg av matbutikk i Bryne
Gnr/bnr 1/614, 653 1.200-1.400 m2
Nybygg av industribygning på Svertingstad
1 tomt på ca 5 mål. Byggeklar tomt.
Nybygg av rekkehus i Bryne
5 boliger 75 m2 og 2 boliger 112 m2.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Time
Infrastruktur for 58 boenheter.
Ombygg av overvannsledning i Rosseland, Bryne
Time kommune skal skifte og øke dimenesjonene på overvannsrørene i Kong Haakonsveg, Kong Haralsgate mot Kjeldevegen. Samtidig med at overvannsrørene blir skiftet skal også vannledning og spillvannsrør skiftes ut der de ligger i samme grøft som overvann. Ca 410 m skal skiftes ut. I tillegg skal ca 80 m vannledning skiftes ut. Overvannsrørene har i hovedsak dimensjoner på 1400mm og 1600 mm. Spillvannsrørene er 160mm og 315 mm og vannledningen er 160 mm og 225 mm. Ovevannsrørene er av betong, spillvannsrørene er PVC og vannledningen er av PE og PVC materiale. Det skal monteres 34 vann- og avløpskummer. Eks. stikkledninger skal tilknyttes nye hovedledninger. Alle veier og gang-og sykkelveier skal reetableres med ny overbygning og asfalt.
Sanering av VA-ledning i Time kommune
VVA sanering av ca. 900 m boliggater. Inkl. opparbeidelse av regnbed/overvannshåndtering, betong arbei; trapp i gangveg og støttemurer.
Riving, forbereding og rydding av tomt i Bryne
Gnr/Bnr: 1/876, 1. Klargjøre tomt for Vardheia ungdomsskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: