Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av ungdomsskole og idrettshall og turnhall i Vardheia
Prosjektet skal utføres som en totalentreprise med en prekvalifisering og et forprosjekt/samspillsfase i forkant.
Nybygg av boliger ved Åslandsbekken på Kvernaland i Time
En 4-mannsbolig, 5 stk rekkehus og 5 stk eneboliger.
Nybygg av vindkraftverk ved Bjerkreim
24 vindmøller. Effekt 100 MW. Produksjon: 330 Gwh, tilsvarer forbruket til 17.000 husholdninger.
Forlengelse av kryssingsspor på Bryne stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Nybygg av boliger i Undheim, felt BU 2
Ca. 5 dekar. Her planlegges det 27 boliger. 5 eneboliger, 7 eneboliger i rekke, 7 rekkehus, 8 leiligheter.
Forlengelse av kryssingsspor på Vigrestad stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor, signalanlegg.
Nybygg av industribygning på Svertingstad
1 tomt på ca 5 mål. Byggeklar tomt.
Nybygg av rekkehus i Bryne
5 boliger 75 m2 og 2 boliger 112 m2.
Nybygg av parkeringshus riving av butikk med mere, Time, tr 1
Parkeringskjeller for framtidig bygge av flerbolighus.
Nybygg av tribuneanlegg i Bryne, Østre langside
Ca 1400 sittplasser/350 ståplasser.
Sanering av VA-ledning i Time kommune
VVA sanering av ca. 900 m boliggater. Inkl. opparbeidelse av regnbed/overvannshåndtering, betong arbei; trapp i gangveg og støttemurer.
Riving, forbereding og rydding av tomt i Bryne
Gnr/Bnr: 1/876, 1. Klargjøre tomt for Vardheia ungdomsskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: