Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Time

Nybygg av ungdomsskole og idrettshall og turnhall i Vardheia
Prosjektet skal utføres som en totalentreprise med en prekvalifisering og et forprosjekt/samspillsfase i forkant.
Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av eneboliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av industribygning på Svertingstad
1 tomt på ca 5 mål. Byggeklar tomt.
Ombygg av overvannsledning i Rosseland, Bryne
Time kommune skal skifte og øke dimenesjonene på overvannsrørene i Kong Haakonsveg, Kong Haralsgate mot Kjeldevegen. Samtidig med at overvannsrørene blir skiftet skal også vannledning og spillvannsrør skiftes ut der de ligger i samme grøft som overvann. Ca 410 m skal skiftes ut. I tillegg skal ca 80 m vannledning skiftes ut. Overvannsrørene har i hovedsak dimensjoner på 1400mm og 1600 mm. Spillvannsrørene er 160mm og 315 mm og vannledningen er 160 mm og 225 mm. Ovevannsrørene er av betong, spillvannsrørene er PVC og vannledningen er av PE og PVC materiale. Det skal monteres 34 vann- og avløpskummer. Eks. stikkledninger skal tilknyttes nye hovedledninger. Alle veier og gang-og sykkelveier skal reetableres med ny overbygning og asfalt.
Utbygging nytt uttak Fjermestad
IVAR IKS skal etablere ny vannforsyning til Rossåsen høydebasseng i Sandnes og Myrhaug høydebasseng i Gjesdal. Denne leveransen gjelder ledningstraseen mellom ventilkamrene. Arbeidene omfatter blant annet: - Graving og sprenging av grøfter for vann og avløpsledninger, i ca 3km lengde - Legging av vannledning opp til 280mm PE, inkludert sveising og montering. - Montering av vann og avløpskummer opp til 2000mm. - Kryssing av vei, innmark og utmark inkludert reetableringer. - Legging av fibergrøft ca 3km lengde. - Trykk og tetthetsmåling, innmålinger og dokumentasjon på utførte arbeider.
Nybygg av parkeringshus riving av butikk med mere, Time, tr 1
Parkeringskjeller for framtidig bygge av flerbolighus.
Riving, forbereding og rydding av tomt i Bryne
Gnr/Bnr: 1/876, 1. Klargjøre tomt for Vardheia ungdomsskole.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Rogaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: