Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Suldal

Nybygg av renseanlegg i Sand
Leverandør av prosessutstyr: Partner vannrens. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Brukontrakt Nord-Rogaland 2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikeholdsarbeider og reparasjoner på 10 brukonstruksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: