Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Suldal

Nybygg av kraftverk, 22 kV-linje og vei mm i Suldal
Ytterligere rapportering foreligger ikke. Melding om konsesjon er sendt inn til NVE. Kraftstasjon i fjell. Totalkostnad er 250-350 mill kr. 2-3 år byggetid. Lukehus 40 m2. Ny vei 2 km. Start og omfang er ikke avklart.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett (230v-22kv) i Suldal
Byggetips. 1,20 MW. 3,30 GWh. Start og kostnad er ukjent.
Riving av deler av meieri i Suldal
Del av Sand Meieri skal rives, og ny fasadevegg i betong skal etableres i "såret". Bygget er i 3 etasjer. Hovedsakelig betong og "tunge" konstruksjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: