Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av boliger i Tau
50 leiligheter fordelt på 8-9 bygninger.
Nybygg av barnehage i Tau
Start og kostnad er ikke bestemt.
Nybygg av administrasjonsbygg på Nordmarka, Tau
Totalkontrakt for oppføring av nytt administrasjonsbygg i en etasje. 8 kontorplasser, kantine og garderobefasiliteter til 25 personer.
Ombygg og utvidelse av renseanlegg i Strand
Det skal vurderes om Tau og Grytnes anlegg skal slås sammen til ett anlegg eller om anleggene skal bygges ut som to anlegg.
Nybygg og ombygg av skole i Tau
1 etasje + teknisk rom.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Sanering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS. Strand kommune skal oppgradere VA-ledningsnettet i veiene Liljevegen og Snellevegen på Brauta. Arbeide omfatter blant annet: - Graving og sprenging av grøfter for vann og avløpsledninger, i ca 320m lengde - Legging av vannledning opp til 160mm PVC og avløpsledninger opp til 300mm BTG - Montering av vann og avløpskummer opp til 1600mm. - Legging av kabelgrøft i ca 200m lengde. - Trykk, tetthetsmåling, desinfisering, vannprøver, innmålinger og dokumentasjon på utførte arbeider.
Oppgradering av kai i Strand kommune
Arbeidet må være ferdigstilt innen 16.03.2019.
Ny VA-ledning i Strand
200 m ledning.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: