Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av kirke i Tau
BREEAM NOR.
Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland, trinn 2
Planlagt prosjekt etter trinn 1. Totalt 13 boenheter fordelt på eneboliger i rekke og eneboliger. Loftetasje.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Nybygg av gang- og sykkelvei samt bussoppstilling ved skole i Tau
Entreprisen omfatter gang- og sykkelveg, bussoppstilling og kiss n`ride ved Tau skole. Entreprisen omfatter blant annet: - Grunnarbeider - Grøftearbeider inkl. VA - Vegetasjonsarbeider - Kantstein - Asfalt
Nybygg av skateanlegg på Jørpeland
Elektronisk konkurranse via Mercell Sourcing Service.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: