Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av kirke i Tau
BREEAM NOR.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS. Sanering av vann- og avløpsledninger i Nedre Barkvedvegen, Skolebekken - Tuånå. Utskifting av eksisterende anlegg som består av asbest vannledning og fellesledning avløp i betong. Legging av nytt ledningesanlegg bestående av vannledning Ø160 mm, spillvannsledning Ø160 mm og overvannsledning Ø200/250 mm.
Nybygg av kollektivterminal, Rv. 13 på Solbakk
Området er en del av Ryfastprosjektet og ligger på en ferdigetablert fylling.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Rehabilitering av skole i Tau
1 etasje + teknisk rom.
Nybygg av gang- og sykkelvei samt bussoppstilling ved skole i Tau
Entreprisen omfatter gang- og sykkelveg, bussoppstilling og kiss n`ride ved Tau skole. Entreprisen omfatter blant annet: - Grunnarbeider - Grøftearbeider inkl. VA - Vegetasjonsarbeider - Kantstein - Asfalt

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: