Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Strand

Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland
Totalt skal det bygges ca 750 enheter på området. Ca. 100 bygges i etappe 1 og ca. 650 boenheter gjenstår. Prosjektet vil bli utbygd i etapper som går over flere år.
Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Jørpeland
Totalt 100 boenheter og 2500 m2 forretningsbygg.
Nybygg av næring og boliger i Tau sentrum
700 m2 med forretning, kontor eller tjenesteyting. Antatt start. Ukjent kostnad.
Nybygg av boligområde ved Strand
Totalt 65 boenheter.
Ny VA-ledning på Fiskå, ved Strand, etappe 2
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland, trinn 2
Planlagt prosjekt etter trinn 1. Totalt 13 boenheter fordelt på eneboliger i rekke og eneboliger. Loftetasje.
Nybygg av rekkehus i Jørpeland
Totalt 13 rekkehus fordelt på 2 bygg.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Ny va-ledning til Idsal og Idse
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Kostnader er ikke vurdert. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Ombygg og utvidelse av renseanlegg i Strand
Det skal vurderes om Tau og Grytnes anlegg skal slås sammen til ett anlegg eller om anleggene skal bygges ut som to anlegg.
Ny sjøledning til Fiskå, ved Strand, etappe 1
Dimensjon Rådgiving AS har utført hovedplan VA.
Nybygg av hovedledning mellom Århaug til Torgerkrossen, Strand
Ny overføringsledning mot Taumarka/Nordmarka. Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng på Taumarka ved Strand
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng på Århaug ved Strand
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng ved Skarbekken, Jørpeland
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Tau
Infrastruktur for 16 leiligheter.
Utbygging av reservevannkilde ved Strand
Utbygging av Skartjødna som reservevannkilde for å øke sikkerheten i vannforsyningen. Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Tilbygg av va-ledning ved Strand
Forlenge inntaksledning for å forbedre inntakspunkt for råvann i kilden. Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fortau i Jørpeland
Fortau med bredde 2,5 meter langs Bekkevegen på Jørpeland. Total lengde er ca 160 meter. Som en opsjon, skal det gis pris på levering av ny gang- og sykkelbru i stål, med lengde ca 12,8 meter. Brua monteres ved siden av eksisterende betongelementbru over Skardbekken.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: