Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Strand

Nybygg av boliger i Tau
50 leiligheter fordelt på 8-9 bygninger.
Nybygg av administrasjonsbygg på Nordmarka, Tau
Totalkontrakt for oppføring av nytt administrasjonsbygg i en etasje. 8 kontorplasser, kantine og garderobefasiliteter til 25 personer.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Rehabilitering av skole i Tau
1 etasje + teknisk rom.
Ny VA-ledning i Strand
200 m ledning.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: