Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Strand

Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Jørpeland
Totalt 100 boenheter og 2500 m2 forretningsbygg.
Nybygg av boliger i Tau
50 leiligheter fordelt på 8-9 bygninger.
Nybygg av boligområde ved Strand
Totalt 65 boenheter.
Ny VA-ledning på Fiskå, ved Strand, etappe 2
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Rehabilitering av va-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS.
Nybygg av hovedledning mellom Århaug til Torgerkrossen, Strand
Ny overføringsledning mot Taumarka/Nordmarka. Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng på Taumarka ved Strand
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng på Århaug ved Strand
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nytt høydebasseng ved Skarbekken, Jørpeland
Hovedplan for vann ligger til høring. Avventer vedtak i kommunestyret i løpet av juni 2014. Byggestart er antatt av redaksjonen.
Nybygg av turvei i Tau
Strand kommune skal bygge turveg langs sjøen, fra Strandastøa og i retning mot Tau. . Turvegen er 320 m lang, og skal delvis ha grusdekke, delvis betongdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: