Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Strand

Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Rehabilitering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS. Sanering av vann- og avløpsledninger i Nedre Barkvedvegen, Skolebekken - Tuånå. Utskifting av eksisterende anlegg som består av asbest vannledning og fellesledning avløp i betong. Legging av nytt ledningesanlegg bestående av vannledning Ø160 mm, spillvannsledning Ø160 mm og overvannsledning Ø200/250 mm.
Nybygg av kollektivterminal, Rv. 13 på Solbakk
Området er en del av Ryfastprosjektet og ligger på en ferdigetablert fylling.
Ombygg og utvidelse av renseanlegg i Strand
Det skal vurderes om Tau og Grytnes anlegg skal slås sammen til ett anlegg eller om anleggene skal bygges ut som to anlegg.
Sanering av VA-ledning ved Strand
Hovedplan VA; Dimensjon Rådgivning AS. Strand kommune skal oppgradere VA-ledningsnettet i veiene Liljevegen og Snellevegen på Brauta. Arbeide omfatter blant annet: - Graving og sprenging av grøfter for vann og avløpsledninger, i ca 320m lengde - Legging av vannledning opp til 160mm PVC og avløpsledninger opp til 300mm BTG - Montering av vann og avløpskummer opp til 1600mm. - Legging av kabelgrøft i ca 200m lengde. - Trykk, tetthetsmåling, desinfisering, vannprøver, innmålinger og dokumentasjon på utførte arbeider.
Rehabilitering av skole i Tau
1 etasje + teknisk rom.
Oppgradering av kai i Strand kommune
Arbeidet må være ferdigstilt innen 16.03.2019.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: