Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger i Rogaland 2017-2022
Riks- og fylkesveger samt gang- og sykkelveger. Gjelder i kommunene Time, Strand, Stavanger, Sola, Sandnes, Rennesøy, Randaberg, Kvitsøy, Klepp, Hjelmeland, Hå, Gjesdal, Finnøy og Bjerkreim.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringsarkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Restaureringen fram til 2025. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Stavanger
64 leiligheter fordelt på 3 blokker, plasstøpt betongkonstruksjon, i 5 etasjer. 99 leiligheter i rekke, trekonstruksjon, i 2 og 3 etasjer.
Utvidelse til 4-felts vei på Rv 509 Ragbakken vest-Bråde
1400m. Hensikten med tiltaket er å prioritere kollektivtrafikken og bedre forholdene for syklende og gående.
Rehab av administrasjonsbygg og svømmehall i Stavanger
PVC-belagt rustfritt stålbasseng med tilhørende utstyr: Pooltech. BIM-koordinator: Høyer Finseth AS. LCC-beregninger: Smi Energi & Miljø AS, kontaktperson: Åsta Vaaland Veen. Bygningsfysikk og tilstandsvurderinger: Norconsult AS, kontaktperson: Pål Egil Eian.
Rehabilitering av flerbruksbygg i Paradis, Stavanger
11.000-12.000 m2 BREAM Very Good.
Tilbygg av kontor i Stavanger
Utvidelse av tidligere plan fra 13.000 til 18.000 kvm.
Nybygg av kontorbygning i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Ombygg til kulturhus i Stavanger
Prosjekt kun på tankestadiet. Byggestart tidligst 2018. Ej kostnadsberegnet.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 3
Totalt 117 leiligheter på 3 trinn. Leverandør av prefabrikkerte bad: Premarin.
Nybygg av skolebygg i Jåttå
Ny tilrettelagt avdelning. Oppmåling: Stitek AS.
Nybygg av næring mm i Forus, Stavanger
Kommunen ønsker ideer til hvordan de kan bruke dette strategiske området, så vel som den nye- planlagte øst-vest forbindelsen over Jæren, til å stake ut veien for en ny type byutvikling på Forus.
Ombygg til sentrumsbygg i Stavanger
Bygget kan göras om till: - Sentrumsformål - Forretning - kontor - forsamlingslokale - undervisning - Hotell - Kultur
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Ombygg av hotell i Stavanger
Total rehabilitering av 180 hotellrom.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Ny- og ombygg av ungdomsskole i Stavanger
Kontakt tiltakshaver for ytterligere informasjon. Søknad til utdanningsdirektoratet er avslått. Ukjent fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Riving av del av bygg, rehabilitering og nybygg av barneskole i Hundvåg
Rive deler av den dårligste bygningsmassen og bygge et nytt bygg i to etasjer og opparbeide uteområde. Bygget skal knyttes sammen med administrasjonsbygget som i dag mangler heis.
Utskifting av fasade, tak og vinduer på skole i Stavanger
Brutto fasadeareal er ca. 1060 m2, netto ca. 970 m2.
Nybygg av rundkjøring i Stavanger
Området ligger i grensen mellom Stavanger og Sola kommune.
Nybygg av testhaller i Stavanger
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Stavanger
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Utdyping av innseiling til Risavika, Stavanger
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av gravfelt i Hundvåg
Tidlig prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett for 2015-2018. Antatt byggestart.
Nybygg av driftsbygning og utvidelse av gravlund
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Nybygg av gravlund ved Hundvåg
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Rehabilitering av kaianlegg i Stavanger kommune
Levering av nye kaier samt riving av eksisterende kaianlegg.
Rehabilitering av barnehage i Stavanger
Tidligst byggestart 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: