Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nytt næringsareal for industri mm i Stavanger
Statens Vegvesen skal utfylle med masser fra Ryfast prosjektet. Det nye "landområdet" skal reguleres til industri/næring. Bestiller=Grunneiere.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Lås & beslag: Låssenteret AS. Rørpostanlegg: Aerocom Norge. Leverandør av prefrabrikkerte bad: HT Nordic AS og HT Group. Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av gass og trykklyft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Om- og påbygg av kjøpesenter og kontor i Stavanger
Heis og rulletrapper: Schindler AS, Vennesla. Byggrenfjøring: R & K Service, Stavanger. Trappe elementer: Hå Element AS, Varhaug. Rullegitter: Port.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Stavanger
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Nybygg av boliger i Hinna bydel, Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Nybygg av boligområde i Stavanger, delfelt B7
Felt B7: 50-56 boliger, BRA mellom 80-120 m2.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Lås & beslag: Låssenteret AS. Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Riving og nybygg av seniorboliger i Stavanger
5 punktshus med uttrykk som store eneboliger.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Entreprise K7801 er den første av en rekke infrastrukturentrepriser som utgjør en del av prosjektet med utbygging av nytt universitetssykehus i Stavanger. I infrastrukturentreprise K7801, skal alt grunnarbeid som kreves i forkant av byggegrop for bygningsmasser etableres. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Hinna garderobeanlegg med rekkefølgekrav.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.
Ombygg til boliger i Stavanger
2 etasjer+ loft og kjeller.
Nybygg av etablererboliger i Stavanger
6 boenheter. Ferdig 2020.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Stavanger
Totalentreprenør fra Sunde sykehjem vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid Vågedal sykehjem og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Oppgradering av tunnel langs Fv. 509 i Stavanger
Utskifting av eksisterende kabelbro, belysning samt annet utstyr og kabling. Det skal henges opp nye vifter. I den forbindelse må eksisterende vifter demonteres og det skal bores og monteres nye bolter og opphengsarrangement for vifter. Punktering av vann og frostsikring i forbindelse med nye bolter skal utbedres. Ute i dagen vestlig ende (ved teateret) skal det graves ut for og bygges et teknisk bygg og en trapp for fotgjengere opptil Bergelandsgaten. I Nordlig ende skal det settes opp en ny prefabrikkert kiosk for teknisk bygg.
Nybygg av hytter i Eigersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Nybygg av midlertide kontorlokaler ved legevakt i Stavanger
I påvente av ny legevakt (som er under utredning) skal det etableres et midlertidig tilbygg eller moduler ved eksisterende Stavanger legevakt.
Utvidelse av skolegård i Stavanger
Hovedarbeider er opparbeide nytt lekeområde i skolegård. Det inngår også bod, leskur, belysning, ledningsanlegg inkludert vannledning, fordrøyningsanlegg mm.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: