Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumtkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Om- og påbygg av kjøpesenter og kontor i Stavanger
Heis og rulletrapper: Schindler AS, Vennesla.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av rekkehus og lavblokk hus i Madla Hafrsfjord
Totalt 99 boenheter fordelt på: 92 rekkehus og 7 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger, forretningsbygg, kontor mm i Stavanger
103 boenheter og 1200-2500 m2 næring.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Rehabilitering og ombygg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus på Øvre Tasta, trinn 3
Parkeringskjeller. Totalt 40 boliger fordelt på 1 blokkbygg med 32 leiligheter og 8 eneboliger i kjede.
Tilbygg og innvendig vedlikehold av videregående skole i Stavanger
Rogaland fylkeskommune skal som tilbygg til eksisterende skole bygge ny undervisnings- og personalfløy ved Sola videregående skole.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Ombygg til sentrumsbygg i Stavanger
Bygget kan göras om till: - Sentrumsformål - Forretning - kontor - forsamlingslokale - undervisning - Hotell - Kultur
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Utskifting av fasade, tak og vinduer på skole i Stavanger
Brutto fasadeareal er ca. 1060 m2, netto ca. 970 m2.
Nybygg av rundkjøring i Stavanger
Området ligger i grensen mellom Stavanger og Sola kommune.
Miljøtiltak på Fv 421 Muségt, fv 509-x Rogalandsgt i Stavanger
I handlingsprogram fv Rogaland 2014-2017.
Utomhusarbeider vid sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Rådgiver offentlige anskaffelser: Dovre Group Projects AS.
Utomhusarbeider vid sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av boliger med p-kjeller og lekeplass i Stavanger
9 boenheter (6 tett tilliggende boliger + 3 hus i rekke i 2 etasjer med en inntrukket 3. etasje + parkeringskjeller).
Utbedring/oppgradering av tekniske anlegg i universitet i Stavanger
Arbeidet består i stor grad av utbedring/ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg inklusiv el-arbeider, SD-anlegg og bygningsarbeider.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Utbedring av bussveg, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbroen til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Etablering av landstrømanlegg i Risavika
Opsjon for landstrømanlegg på Strandkaien i Stavanger.
Etablering av landstrømanlegg på strandkaien i Stavanger
Forespørselen gjelder komplett landstrømanlegg fra høyspent elnett til og med plugg for tilkobling til skip, i henhold til NEK/IEC PAS 80005-3. Anlegget skal ha kapasitet til å dekke leveranse til to samtidige skip med 1000kVA, med både 50Hz og 60Hz og 440V og 690V. Forespørselen gjelder kun en kabeldispenser.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Oppgradering av adkomstvei og etablering av fortau og parkering ved skole i Stavanger
Oppgradering av Ordfører Askelandsvei som er adkomstvei til Jåtten skole. I tillegg skal det etableres fortau langs Ordfører Tveteraasgate og to parkeringsarealer ved Kunstgressbanen nord for Jåtten skole. Det skal også gjøres tilpasninger med ny inngangssone til menighetshuset Betlehem. Hovedgrepene er etablering av kjørevei, parkering, offentlige fortau, overvannshåndtering, vegetasjonsarealer, belegg og murarbeid.
Etablering av bydelspark i Hundvåg bydel, Stavanger
Møteplass og aktivitetsområde for områdets beboere og besøkende. Tilrettelegging for trening, lek og opphold.
Støytiltak på boliger lang Gamleveien i Stavanger
25 boliger med fasadetiltak. 20 boliger med lokal støyskjerm. 2 boliger med balansert ventilasjon.
Utskifting av belysning i idrettshall i Stavanger
Hallbelysningen i Stavanger idrettshall skal byttes til LED-belysning.
Etablering av sykkelfelt i Hillevåg bydel, Stavanger
Etablere sykkelfelt med rødt dekke i Hjalmar Johansens gate.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringen pågår fram til 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: