Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumtkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 10,12,14.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Stavanger
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av skole og idrettshall i Madlamark
8 nye klasserom. Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen.
Rehabilitering, riving og nybygg av skole i Stavanger
Prosjektet omfatter rehabilitering av 3 fløyer og riving og nybygg av ett midtbygg som sammenbinder fløyene.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus på Tjensvoll, trinn 1
Alstor-tomta. Totalt 80 leiligheter 3-7 etasjer i 2 trinn.
Nybygg av kontor og lett industri i Forus
Reguleringsplan er godkjent.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Hinna garderobeanlegg med rekkefølgekrav.
Tilbygg av kirke i Stavanger
12 byggemåneder.
Nybygg av barnehage i Stavanger, K3
Inntil 1500 m2 BRA. Uteareal minimum 3000 m2.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål, men er ikke tatt med i økonomiplanen for 2015-2018 da det ikke er behov for barnehage her nå.
Nybygg av rundkjøring i Stavanger
Området ligger i grensen mellom Stavanger og Sola kommune.
Ombygg til boliger i Stavanger
2 etasjer+ loft og kjeller.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Hafrsfjord
Oppdragsgiver vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Stavanger
Totalentreprenør fra Sunde sykehjem vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid Vågedal sykehjem og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Utbedring/oppgradering av tekniske anlegg i universitet i Stavanger
Arbeidet består i stor grad av utbedring/ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg inklusiv el-arbeider, SD-anlegg og bygningsarbeider.
Nybygg av boliger med p-kjeller og lekeplass i Stavanger
9 boenheter (6 tett tilliggende boliger + 3 hus i rekke i 2 etasjer med en inntrukket 3. etasje + parkeringskjeller).
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av hytter i Eigersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Ombygg av gate i Storhaug bydel, Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning.
Nybygg av enebolig og tomannsbolig i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: