Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stavanger

Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Stavanger
7 etajser + 3 etasjer parkeringskjeller. BREEAM-NOR Excellent. RI trekonstruksjon: DOF. Fasadearkitekt: Saaha AS.
Nybygg av kontor i Stavanger
Totalt 4-8 etasjer. Parkeringskjeller: 10000 m2 i 2 etasjer under bakken.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av rekkehus og lavblokk hus i Madla Hafrsfjord
Totalt 99 boenheter fordelt på: 92 rekkehus og 7 leiligheter.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
BREEM: Niras Norge AS. Leietaker: Stavanger kommune, Stavanger kommune- hjemmebaserte tjenester, Stavanger kommune- Helse og sosial, Arbeidslivssenter, NAV, Nav stat, GMC Eiendom AS og GMC Maritime AS.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 430 boenheter i området.
Rehabilitering og ombygg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.
Tilbygg av kontorbygg med næring/boliger i Stavanger
Utvidelse av tidligere plan fra 13.000 til 18.000 kvm.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Ombygg til sentrumsbygg i Stavanger
Bygget kan göras om till: - Sentrumsformål - Forretning - kontor - forsamlingslokale - undervisning - Hotell - Kultur
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Tilbygg og innvendig vedlikehold av videregående skole i Stavanger
Rogaland fylkeskommune skal som tilbygg til eksisterende skole bygge ny undervisnings- og personalfløy ved Sola videregående skole.
Utbedring av bussveien, Fv 44 i Jåttåvågen
Multiconsult skal levere engineering-designet for byggeplanen, foreberedelsearbeid og endelig dokumentasjon, samt oppfølgning i byggefasen av kollektivfeltet.
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus på Hundvåg, Stavanger
30 boenheter. 18 enheter i leilighetsbygg og12 enheter i rekke.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger.
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Oppgradering av E39 Byhaugtunnelen i Stavanger
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 638m.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: