Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av kontorbygg (regionkontor) i Paradis
Forslaget "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valg. Kontorbygg for 3.000 ansatte.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal.p Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Leverandør av gass og trykkluft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Lås & beslag: Låssenteret AS. Rørpostanlegg: Aerocom Norge. Leverandør av prefrabrikkerte bad: HT Nordic AS og HT Group. Leverandør av felles teknisk opphengssystem: Motek AS. Leverandør av gass og trykklyft: Oras AS. Leverandør av sengevask: Semi-Staal. Leverandør av dører og dørpartier: Byggmester Sagen.
Nybygg av hotell i Stavanger
11000-13000 kvm. 200-300 rom.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole; Riving og nybygg, i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hotell i Paradis
Forslaget "The Long Green" fra Ghilardi+Hellsten Arkitekter sammen med EM2N Architekten og byggeteknikk Florian Kosche ble valgt. 10-11 etasjer.
Nybygg av skole og idrettshall i Madlamark
8 nye klasserom. Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus på Øvre Tasta, trinn 4
Parkeringskjeller. Totalt 69 leiligheter fordelt på 2 bygg og 16 rekkehus.
Nybygg av boliger i Hinna bydel, Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Riving og nybygg av omsorgsbolig i Stavanger
30 boenheter fordelt på 7 boenheter i bofellesskap for personer med pyskiske lidelser og 23 ordinære boenheter for salg.
Tilbygg av kontorbygg med næring/boliger i Stavanger
Utvidelse av tidligere plan fra 13.000 til 18.000 kvm.
Riving og nybygg av seniorboliger i Stavanger
5 punktshus med uttrykk som store eneboliger.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Utbedring av bussveien, Fv 44 i Jåttåvågen
Multiconsult skal levere engineering-designet for byggeplanen, foreberedelsearbeid og endelig dokumentasjon, samt oppfølgning i byggefasen av kollektivfeltet.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Nybygg av bofellesskap for personer med utviklingshemming i Stavanger
Botilbud i bofellesskap med personalbase der brukerne eier in egen bolig. Målgruppen er personer med utviklingshemming med behov for heldøgnstjenester. Det er vedtatt at elleve boliger skal selges til målgruppen, mens kommunen vil beholde en bolig som personalbase.
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Hinna garderobeanlegg med rekkefølgekrav.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Oppgradering av E39 Byhaugtunnelen i Stavanger
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 638m.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.
Nybygg av butikk på Kvernevik i Madla bydel, Stavanger
Eksisterende butikk rives når den nye butikken står ferdig.
Oppgradering av tunnel på Fv 509 i Stavanger
Utskifting av eksisterende kabelbro, belysning samt annet utstyr og kabling. Det skal henges opp nye vifter. I den forbindelse må eksisterende vifter demonteres og det skal bores og monteres nye bolter og opphengsarrangement for vifter. Punktering av vann og frostsikring i forbindelse med nye bolter skal utbedres. Ute i dagen vestlig ende (ved teateret) skal det graves ut for og bygges et teknisk bygg og en trapp for fotgjengere opptil Bergelandsgaten. I Nordlig ende skal det settes opp en ny prefabrikkert kiosk for teknisk bygg.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av boliger og næring i Stavanger
10 boliger og 100 m2 næring.
Ombygg til boliger i Stavanger
2 etasjer+ loft og kjeller.
Nybygg av etablererboliger i Stavanger
6 boenheter. Ferdig 2020.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Stavanger
Totalentreprenør fra Sunde sykehjem vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid Vågedal sykehjem og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Nybygg av midlertide kontorlokaler ved legevakt i Stavanger
I påvente av ny legevakt (som er under utredning) skal det etableres et midlertidig tilbygg eller moduler ved eksisterende Stavanger legevakt.
Ombygg av gate i Storhaug bydel, Stavanger
Generell oppstramming av eksisterende berørte gater, ny belysning. Gjennomførelsetid: 6-12 måneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: