Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumtkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 10,12,14.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av kontor og næring mm på Forus
Totalt skal 100 000 kvm bygges på 2020park.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 430 boenheter i området. Trappeteknikk AS, kontaktperson Alf Inge Reime, utfører arbeidet med rekkverk.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Utbedring av bussvei, Kvadrat–Ruten
Utforming av bussholdeplasser med overbygg/klimaskjerming langs traséene. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.
Nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av barnehage og bryggekapell i Stavanger
Tomten er regulert til barnehageformål, men er ikke tatt med i økonomiplanen for 2015-2018 da det ikke er behov for barnehage her nå.
Nybygg av rundkjøring i Stavanger
Området ligger i grensen mellom Stavanger og Sola kommune.
Miljøtiltak på Fv 421 Muségt, fv 509-x Rogalandsgt i Stavanger
I handlingsprogram fv Rogaland 2014-2017.
Utbedring/oppgradering av tekniske anlegg i universitet i Stavanger
Arbeidet består i stor grad av utbedring/ombygging av eksisterende ventilasjonsanlegg inklusiv el-arbeider, SD-anlegg og bygningsarbeider.
Utvendig vedlikehold av sykehjem i Hafrsfjord
Oppdragsgiver vil også ha opsjon på tilsvarende arbeid på Vågedalen og Haugåstunet sykehjem, som er tilnærmet identiske i omfang. Kontrakten har en estimert samlet verdi (inklusive opsjoner) under 44 mill NOK eks mva.
Rehabilitering av svømmehall ved skole i Hafrsfjord
Eksisterende svømmehall skal rehabiliteres.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av hytter i Eigersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Utbedring av bussveg, Fv. 350 Bussveien langs Foruskanalen fra kollektivbroen til Åsenveien
Sikre kollektivprioritering, legge om atkomster for å få full framkommelighet og komfort for kollektivreisende, og få gode forbindelser til omkringliggende sykkelruter.
Nybygg av enebolig og tomannsbolig i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Etablering av bydelspark i Hundvåg bydel, Stavanger
Møteplass og aktivitetsområde for områdets beboere og besøkende. Tilrettelegging for trening, lek og opphold.
Nybygg av tomannsbolig i Stavanger
Gjennomførelsetid: 8-10 måneder.
Nybygg av tomannsbolig i Stavanger
Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Støytiltak på boliger lang Gamleveien i Stavanger
25 boliger med fasadetiltak. 20 boliger med lokal støyskjerm. 2 boliger med balansert ventilasjon.
Etablering av kontinuerlige trafikkregistreringsstasjoner i Rogaland 2018
25 stk trafikkregistreringsstasjoner med geografisk spredning over hele Rogaland fylke. 1 stasjon er kombinerte motorkjøretøy- og sykkelregistreringsstasjoner, 10 for registrering av sykler. 3 av sykkelregistreringsstasjonen er oppgradering av eksisterende stasjoner, mens alle de andre er helt nye.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: