Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stavanger

Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Stavanger
7 etajser + 3 etasjer parkeringskjeller. BREEAM-NOR Excellent. RI trekonstruksjon: DOF. Fasadearkitekt: Saaha AS.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole; Riving og nybygg, i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringsarkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Restaureringen fram til 2025. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Stavanger
64 leiligheter fordelt på 3 blokker, plasstøpt betongkonstruksjon, i 5 etasjer. 99 leiligheter i rekke, trekonstruksjon, i 2 og 3 etasjer.
Utvidelse til 4-felts vei på Rv 509 Ragbakken vest-Bråde
1400m. Hensikten med tiltaket er å prioritere kollektivtrafikken og bedre forholdene for syklende og gående.
Rehabilitering av flerbruksbygg i Paradis, Stavanger
11.000-12.000 m2 BREAM Very Good.
Rehabilitering og ombyg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.
Tilbygg av kontor i Stavanger
Utvidelse av tidligere plan fra 13.000 til 18.000 kvm.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nytt øvingsbygg for kunst og kultur i Stavanger
Sceneteknikk: Hove West AS, Sveinung Hove (leveranse og kobling av sceneteknisk utstyr inkl. sceneteknikk).
Nybygg av kontorbygning i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 3
Totalt 117 leiligheter på 3 trinn. Leverandør av prefabrikkerte bad: Premarin.
Tilbygg og innvendig vedlikehold av videregående skole i Stavanger
Rogaland fylkeskommune skal som tilbygg til eksisterende skole bygge ny undervisnings- og personalfløy ved Sola videregående skole.
Utbedring av bussveien, Fv 44 i Jåttåvågen
Multiconsult skal levere engineering-designet for byggeplanen, foreberedelsearbeid og endelig dokumentasjon, samt oppfølgning i byggefasen av kollektivfeltet.
Nybygg av næring mm i Forus, Stavanger
Kommunen ønsker ideer til hvordan de kan bruke dette strategiske området, så vel som den nye- planlagte øst-vest forbindelsen over Jæren, til å stake ut veien for en ny type byutvikling på Forus.
Ombygg til sentrumsbygg i Stavanger
Bygget kan göras om till: - Sentrumsformål - Forretning - kontor - forsamlingslokale - undervisning - Hotell - Kultur
Om- og tilbygg av museum i Stavanger
Nytt museumsbygg med beliggenhet i bakgården til Norsk Hermetikkmuseum i Gamle Stavanger. Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nytt bydels- og helsehus i Kvernevik i Stavanger
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. OPS-prosjekt.
Nybygg av garderobeanlegg i Hinna
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Etablering av infrastruktur for sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Infrastruktur for nytt universitetssykehus i Stavanger.
Ny- og ombygg av ungdomsskole i Stavanger
Kontakt tiltakshaver for ytterligere informasjon. Søknad til utdanningsdirektoratet er avslått. Ukjent fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Sykkelstamvegen, delstrekning Schancheholen-Sørmarka
Del av sykkelstamvegen Stavanger-Forus/Lura-Sandnes.
Rv 13 Ryfast og E39 Eiganestunnelen, E12 Pumpeanlegg i tunnel
Pumpetekniske anlegg i alle 3 tunneler.
Nybygg av testhaller i Stavanger
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av landstrømanlegg på strandkaien i Stavanger
Forespørselen gjelder komplett landstrømanlegg fra høyspent elnett til og med plugg for tilkobling til skip, i henhold til NEK/IEC PAS 80005-3. Anlegget skal ha kapasitet til å dekke leveranse til to samtidige skip med 1000kVA, med både 50Hz og 60Hz og 440V og 690V. Forespørselen gjelder kun en kabeldispenser.
Etablering av landstrømanlegg i Risavika
Opsjon for landstrømanlegg på Strandkaien i Stavanger.
Utdyping av innseiling til Risavika, Stavanger
Fra forslag til NTP, 2018-2023.
Nybygg av gravfelt i Hundvåg
Tidlig prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett for 2015-2018. Antatt byggestart.
Renovering av Sunde og Vågedalen sykehjem
Ronovering av bad, beboerrom, kjøkken, stuer, korridorer og andre tilstøtende rom. Det er fremdeles behov for å etablere nye bad. Det lyses med dette ut 1 stk totalentreprise kontrakt, som omfatter begge sykehjemmene.
Etablering av sykkelfelt i Hillevåg bydel, Stavanger
Etablere sykkelfelt med rødt dekke i Hjalmar Johansens gate.
Nybygg av driftsbygning og utvidelse av gravlund
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart.
Nybygg av gravlund ved Hundvåg
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ombygg av byrom i Stavanger
ÅF Lighting inngår og i vinnerteamet.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: