Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Stavanger

Nybygg av boliger på Madla-Revheim, Stavanger
Totalt skal det bygges ca. 4000 boenheter i området.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 2
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av boligområde i Stavanger, del 1
Hafrsby AS skal totalt bygge 2000 boliger. 450 boliger blir utført i del 1 och blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Ny vei E39 Eiganestunnelen, E06 Eiganes nord
800 m hovedveg, 410 m gs-veg, 1 870m andre veger, 135 m bru.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Legging av jordkabler i Stavanger
Nedgraving av høyspentlinjer, dobbel 320 kV linje.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Stavanger
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringsarkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Restaureringen fram til 2025. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boliger i Hinna bydel, Stavanger
Gamle jernbanestasjon på Hinna. 70 nye boenheter fordelt på 5 til 6 punkthus.
Rehabilitering og ombygg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.
Nybygg av flerbolighus på Tjensvoll, trinn 1
Alstor-tomta. Totalt 80 leiligheter 3-7 etasjer i 2 trinn.
Nybygg av flerbolighus på Tjensvoll, trinn 2
Alstor-tomta. Totalt 80 leiligheter 3-7 etasjer i 2 trinn.
Nytt øvingsbygg for kunst og kultur i Stavanger
Sceneteknikk: Hove West AS, Sveinung Hove (leveranse og kobling av sceneteknisk utstyr inkl. sceneteknikk).
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Tilbygg og innvendig vedlikehold av videregående skole i Stavanger
Rogaland fylkeskommune skal som tilbygg til eksisterende skole bygge ny undervisnings- og personalfløy ved Sola videregående skole.
Påbygg av kontor og forretningsbygg i Stavanger
Påbygg av eksisterende næringslokaler med 2,5 etasjer.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Ombygg til sentrumsbygg i Stavanger
Bygget kan göras om till: - Sentrumsformål - Forretning - kontor - forsamlingslokale - undervisning - Hotell - Kultur
Riving og nybygg av barnehage i Tasta bydel, Stavanger
5 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av garderobeanlegg- og klubbhus i Hinna
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder.
Riving og nybygg av barnehage i Stavanger
4 avd. Det skal bygges 3 barnehager i Tasta bydel, og valgt totalentreprenør får bygge alle 3 barnehager.
Nybygg av barnehage i Stavanger, K3
Inntil 1500 m2 BRA. Uteareal minimum 3000 m2.
Nybygg av flerbolighus i Madla
3 punkthus med 3 leiligheter i hvert hus.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: