Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av skole i Sola sentrum, trinn 1
Det skal bygges ny ungdomsskole lokalisert ved Skadberg barneskole. Kjerrberget ungdomsskole skal dimensjoneres for 630 elever på ca. 8700 BRA. Det er gjennomført et forprosjekt av ARK, tekniske fag og LARK. Ungdomsskolen er planlagt/dimensjonert som en U21 (3x7 klasser) ungdomsskole, men i første byggetrinn blir planlagt for 14 klasser, med tilhørende spesialrom, kontorer og gymsal.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av kirke i Sola sentrum
"Solakrossen". Kunstkonsulent: Ingeborg Kvamme.
Nybygg av rus-/psykiatriboliger i Sola
4 boenheter+personalbase. Gnr/bnr 33/820, 803, 340
Nybygg av rekkehus i Jåsund Tananger
BKS11: 3 rekkehus, BKS12: 7 rekkehus.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av femmannsboliger på Varaberg i Sola
2 stk leilighetsbygg bygges veg i vegg.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Utfasing av fossilt brensel ved forsvarets anlegg i Sola land
Totalt 11 bygg, utfasing av olje, etablering av luft/vann varmepumpanlegg.
Etablering av infrastruktur i Sola, B2
Infrastruktur for 7 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur i Sola, B1
Infrastruktur for 6 eneboligtomter.
Rehabilitering av gangbru på Forus i Sola
Brua ligger på Forus industriområde på gangveg mellom Røynebergsletta og Kanalarmen. Gps koordinater for brua er: 058º 53.819, 005º 41.518.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: