Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av kirke i Sola sentrum
"Solakrossen". Kunstkonsulent: Ingeborg Kvamme.
Nybygg av flerbolighusog enebolig i Skadberg, tun 9 og 11
2 flerbolighus med 16 leiligheter/hus, totalt 32 leiligheter. 1 stk 6-mannsbolig og 1 stk enebolig.
Nybygg av rekkehus i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av rekkehus på Sola
Område BKS1-I: 7-8 rekkehus i 2 etasjer med parkeringskjeller. Område BKS2-I: 9-10 rekkehus i 2 etasjer med parkeringsplasser.
Nybygg av leilighetsbygg og enebolig i Skadberg, tun 10
Totalt 28 boliger fordelt på lelighetsbygg, 16 leligheter, 1 stk seksmannsbolig, 1 stk firemannsbolig + en enebolig.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
11 rekkehus og 5 eneboliger.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av femmannsboliger på Varaberg i Sola
2 stk leilighetsbygg bygges veg i vegg.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 100 boenheter.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: