Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sola

Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges ca. 1000 boliger i området fordelt på flere utbyggere.
Riving og nybygg av rådhus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges. Baderomskabiner: Probad.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for ca. 1000 boliger.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Baneentreprenør (Totalentreprenør): Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland.
Nybygg av leiligheter og butikk på Myklebust i Sola
Butikk i 1 etasje på ca 1250 m2.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal er det 150 tomter området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av flerbolighus i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Nybygg av rekkehus i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
7 rekkehus og 18 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
8 rekkehus og 18 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
11 rekkehus og 5 eneboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 150 boenheter.
Nybygg av boligområde i Sola
Totalt skal det bygges 100 boenheter i området fordelt mellom flere utbyggere.
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Nybygg av femmannsboliger på Varaberg i Sola
2 stk leilighetsbygg bygges veg i vegg.
Etablering av infrastruktur i Sola, K1
Infrastruktur for 84 boenheter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola
Infrastruktur for 100 boenheter.
Fv 510, Utbedring av kryss med undergang, rundkjøring og støyskjermer mm i Sola kommune
Kryss mellom Fv. 379 og Fv. 510. • Etablering av ca. 300 meter omkjøringsveg med tilhørende asfaltdekke. • Setting av ca. 1500 meter kantstein. • Legging av ca. 5000m2 asfalt. • Legging av ca. 2000m rør i grøft.
Tilbygg av skole i Sola
4 nye klasserom.
Nybygg av firemannsbolig og eneboliger i rekke på Røyneberg
Takterrasse på eneboliger. Grunnflate 50-60 m2 på eneboliger. Parkering i 1.etasje på firemannsboligen.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola, K3
Infrastruktur for ca 50-63 boenheter.
Tilbygg av skole i Ræge
3 nye klasserom.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sola, K4
Infrastruktur for ca 25-33 boenheter.
Etablering av infrastruktur i Sola, K2
Infrastruktur for ca 23-25 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: