Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sola

Nybygg av blokkleiligheter og næringslokaler i Sola
10-12.000 m2 fordelt på 5 hus. Trinnvis utbygging. 5 byggetrinn. Planlagt ferdigstillelse: 2022. HMS-Kordinator utførelse: HMS Koordinatoren AS. Armeringsleverandør: Kamstål AS. Låsesystemer: Optimera Sikring & Lås AS. Stikningsplan: Prosjektil AS. Utstikking: Stitek AS. Fiber: Lyse AS- avd. El-Nett/NEO/FIBER, Norsk Fiberoptikk, Sola Bredbånd AS.
Riving og nybygg av rådhus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Baneentreprenør (Totalentreprenør): Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Sola, K1
11 rekkehus, 60 leiligheter og 13 eneboliger.
Nybygg av kontorbygg i Sola Trinn 1
Energibrønner: Zenergi AS, Stavanger.
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Fv 510, Utbedring av kryss med undergang, rundkjøring og støyskjermer mm i Sola kommune
Kryss mellom Fv. 379 og Fv. 510. • Etablering av ca. 300 meter omkjøringsveg med tilhørende asfaltdekke. • Setting av ca. 1500 meter kantstein. • Legging av ca. 5000m2 asfalt. • Legging av ca. 2000m rør i grøft.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: