Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Ny turvei ved Hafrsfjord
Planlagt ferdigstilt 2023-2024.
Riving og nybygg av rådhus og parkeringshus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges. Baderomskabiner: Probad.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av kirke i Sola sentrum
"Solakrossen". Kunstkonsulent: Ingeborg Kvamme.
Nybygg av flerbolighusog enebolig i Skadberg, tun 9 og 11
2 flerbolighus med 16 leiligheter/hus, totalt 32 leiligheter. 1 stk 6-mannsbolig og 1 stk enebolig.
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Nybygg av rus-/psykiatriboliger i Sola
4 boenheter+personalbase. Gnr/bnr 33/820, 803, 340
Nybygg av femmannsboliger på Varaberg i Sola
2 stk leilighetsbygg bygges veg i vegg.
Nybygg av leiligheter på Myklebust, Sola
Skal bygges ovanpå Rema 1000, Sola.
Vintervedlikehold for Forsvarets eiendommer i Rogaland
2 år med opsjon på 1+1 år. Vintervedlikehold i Rogaland, herunder følgende delområder: 1; Madla Leir. 2; Sola Sjø. 3; Sola Land. 4; Soma Tekniske. 5; Jåttå Leir. 6; Ulsnes. 7; Vatne Leir. 8; Bjerkrheim (medgåtte mengder).
Nybygg av enebolig i Røyneberg
Gjennomførelsetid: 8-10 måneder.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Rogaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: