Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sola

Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av flerbolighusog enebolig i Skadberg, tun 9 og 11
2 flerbolighus med 16 leiligheter/hus, totalt 32 leiligheter. 1 stk 6-mannsbolig og 1 stk enebolig.
Nybygg av rekkehus på Sola
Område BKS1-I: 7-8 rekkehus i 2 etasjer med parkeringskjeller. Område BKS2-I: 9-10 rekkehus i 2 etasjer med parkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Myklebust i Sola
Skal bygges ovanpå Rema 1000 butikk.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
12 rekkehus og 18 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
11 rekkehus og 5 eneboliger.
Utvidelse av leilighetshotell i Tananger
Usikkert prosjekt. Byggestart er avhengig markedet. Start og kostnad er ukjent.
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av rekkehus i Sola
Trappeleverandør: Meisland Trapp.
Omlegging av va-ledning i Sola
Samarbeid med Statens Vegvesen.
Sanering av VA-ledning i Sola
Gjennomførelsetid: 7-9 måneder. Omfang: 200 m kommunal grøft med ca. 450 m med private stikkledninger. Rørdimensjon på vannledning: 150mm SJK. Rørdimensjon på spillvannsledning: 160-200mm PVC. Rørdimensjon på overvannledning: 250mm – 800mm BTG. Ca. 40 boliger er koplet til anlegget. Reetablering av veg. Samkjøring med kabeletater.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Rogaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: