Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sola

Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av kirke i Sola sentrum
"Solakrossen". Kunstkonsulent: Ingeborg Kvamme.
Nybygg av flerbolighusog enebolig i Skadberg, tun 9 og 11
2 flerbolighus med 16 leiligheter/hus, totalt 32 leiligheter. 1 stk 6-mannsbolig og 1 stk enebolig.
Nybygg av rekkehus på Sola
Område BKS1-I: 7-8 rekkehus i 2 etasjer med parkeringskjeller. Område BKS2-I: 9-10 rekkehus i 2 etasjer med parkeringsplasser.
Nybygg av boligområde i Jåsund Tananger
11 rekkehus og 5 eneboliger.
Nybygg av rus-og psykiatriboliger i Sola
Gnr/bnr 33/820, 803, 340
Infrastruktur for sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Som en del av en samlet utbygging av regionale flerbrukshaller skal det nå bygges velodrom i Sola kommune. Bygget er planlagt ved idrettsanlegget til Sola kommune på Åsen og er lokalisert nærmest Solasplitten med adkomst fra Åsnutveien. Velodromen blir en del av Folkehallene og sluttfører utbyggingen av 4 flerbrukshaller i kommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg. Denne anskaffelsen gjelder totalentreprise av infrastruktur som vei, vann og avløp, og utomhusanlegg. Konkurransen omfatter både design og gjennomføring basert på oppdragsgivers funksjonsbeskrivelse.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Vintervedlikehold for Forsvarets eiendommer i Rogaland
2 år med opsjon på 1+1 år. Vintervedlikehold i Rogaland, herunder følgende delområder: 1; Madla Leir. 2; Sola Sjø. 3; Sola Land. 4; Soma Tekniske. 5; Jåttå Leir. 6; Ulsnes. 7; Vatne Leir. 8; Bjerkrheim (medgåtte mengder).
Nybygg av rekkehus i Sola
Trappeleverandør: Meisland Trapp.
Nybygg av enebolig i Røyneberg
Gjennomførelsetid: 8-10 måneder.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Rogaland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: