Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sokndal

Nybygg av turistsenter i Jøssingfjord, Sokndal
Arkitekt-arkitektstudentene Gustav Hultman og Erik Magnusson. I nær tilknytning til Nedre Helleren kraftstasjon
Riving og nybygg av kloakkpumpestasjon i Hauge i Dalane
Prosjektet omfatter både «grunnarbeider», «bygningsmessige arbeider», «rør- og maskininstallasjoner» med rør, ventiler, pumper, måleutstyr m.m og «elektro- og automatikkinstallasjoner» med skap, kabling, styring og fjernovervåking. I dette inngår utarbeidelse av arbeidstegninger og «som bygget-tegninger» samt levering, montering, igangkjøring og garantibefaring av beskrevet utstyr. Den eksisterende pumpestasjonen skal fjernes.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: