Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sauda

Nybygg av hytter i Sauda
Totalt kan det bygges 100-150 hytter i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av fritidsboliger i Svandalen, Sauda
Ca. 650.000:-/tomt. 11 tomter gjennstår.
Nybygg av kraftverk i Sauda
Intensjonsavtale med Spetalsverk AS gjeldende Elektromekanisk leveranse foreligger. 3,50 MW. 9,87 GWh.
Nybygg av gangbru i Sauda kommune
Bygging av gangbro fra Tangen til Sauda sentrum ved baksiden av Kløver hotell.
Etablering av trekkerør for fiber m.m i Sauda kommune
Etablering av nytt trekkerør for fiber 160mm PE 100 SDR 11 med lodd. Grøftetrase fra elvekanten ved sorteringsanlegget til eksisterende trekkerør for fiber på «Øynå» 0.5 m dyp grøft ved høyspentmast. Det må graves en grøft i Stor-elva med dybde på 1 meter, legge rør med lodd og plastre over med store steiner for å sikre røret for flom. Røret må være ca 45 meter.
Renovering og utskifting av vann- og avløpsrør i Sauda
Totalentreprise for renovering av vann og avløp på Fløgstad. Foremålet med dette er å skifte ut alle vann og avløpsrør i vegbanen samt skille overflatevann og kloakk. Sandfang, kummer, masser og asfaltdekket skal også skiftes. Alle tilkoplinger til private vannledninger skal samles i kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: