Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sauda

Nybygg av fritidsboliger i Sauda
Ca. 650.000:-/tomt.
Sanering og legging av nye VA-ledninger i Sauda
Omfang: - Ca 650 meter hovedgrøfter (VL DN160 PVC, OV DN200-400 DV / DN1000BTG, SP DN160 PVC, SPP DN110 PE100) - Ca 300 meter med stikkledninger fordel over 20 boliger (VL DN32 PE80, OV125 PVC, SP110 PVC) - Ca 29 vann og avløpskummer - Ca 2900m2 reetablering av eksisterende kommunalvei - Grunnarbeid for pumpestasjon - Løing/støping av mur
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sauda
Infrastruktur for 18 hyttetomter.
Nybygg av fortau i Sauda
Fylkesveg 714
Skifte av va-ledning i idrett-/svømmehall i Sauda
Byggetips. Fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Kostnad er ukjent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: