Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av bolig- og næringsområde i Sandnes
Planlegger 7-800 stk leiligheter og 60.000 kvm næring.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter er utført i trinn 1. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura
Totalt 80 boenheter fordelt på 40 rekkehus og 40 leiligheter.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Reguleringsplan er godkjent. 6 mål tomt. BRA over bakken: 5760 m2 BRA under bakken: 2967
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hana bydel, Sandnes
10 leiligheter fra 52 til 77 kvm og 11 rekkehus fra 96 til 117 kvm.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220 boenheter.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Byggeklare tomter høsten 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 2
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av dagligvarubutikk i Sandnes
Gjennomførelsetid: 7-10 måneder. Tiltakshaver: Jærtunet 2 AS. Miljøbygg.
Nybygg av rekkehus i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Ombygging av føste etasje.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Administrasjonsbygget vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Anskaffelsen omfatter: - Fase 1- Utvikling og prosjektering - Fase 2- Utførelse - Fase 3- Drift (Opsjon)
Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Plan: bruke Ålgårdsporet som vendespor Stvanger-Sandnes.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, trinn 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kveivane felt B2 og grønt G2. Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Utbedring av/gang- og sykkelveg på Fv 509 Oalsgata i Sandnes
1,4 km. Del av sykkelstamvegen Stavanger- Forus/Lura-Sandnes.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Høle, del 1
Infrastruktur for 8 boenheter, fordelt på rekkehus og eneboliger.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Sandnes
Sikring av fjell mot fotballbane og høyder på baksiden mot skogen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: