Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandnes

Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Sandnes
Utbygging i løpet av 10-12 år. 20000-25000 m2.
Nybygg av boligområde og handelsgartneri i Sandnes
Bygging av inntil 250 boenheter.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Nytt boligområde i Vedafjell, Sandnes
190-200 boenheter. Reguleringsplan er godkjent. Eneboliger og vertikaldelte boliger.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
25 meters svømmehall med åtte baner. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng; ENWA Badeanlegg AS, Oslo E04 Sanitær; Finn Midbøe AS, Stavanger E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 1. delstrekning
1. delstrekning: Asser Jåttens veg - Sandnes grense og Løwenstrasse - Smeaheia.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura, trinn 1
Totalt 40 stk rekkehus og 40 stk leiligheter fordelt på 2-3 trinn.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura, trinn 2 mfl.
Totalt 40 stk rekkehus og 40 stk leiligheter fordelt på 2-3 trinn.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
10 boenheter for unge med funksjonsnedsettelse.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220 boenheter.
Nybygg av rundkjøring, gang- og sykkelvei m.m i Sandnes
Ny rundkjøring på Hoveveien med to underganger for GS-vei. Det skal også bygges GS-vei fra plangrensen i sør til busslomme i nord, og i denne skal det legges ny 300mm vannledning. I vest bygges det ny støyskjerm og legges om en avkjørsel. Fra rundkjøringen skal det også bygges ny påkjøringsvei til E-39, kalt Diagonalen.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for: 120-130 boenheter.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av omsorgsbolig i Sandnes
Lavenergihus. TEK10. 1 stk tomannsbolig og 1 stk firemannsbolig.
Nybygg av eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Etablering av infrastruktur for bolig-, og næringsområde i Sandnes, trinn 2
Ca 300m ny pumpeledning for spillvann, Ø700, 650m ny vannledning i støpejern, 200m ny spillvannsledning i PVC, 35m my spillvannsledning i betong, Ø1000, nødvendige kummer og bendforankringer, legging av ca 460m nye fjernvarmerør i stål og ca 560m nye kjølerør i PE.
Rammeavtale for vedlikehold av svakstrømsanlegg
Vedlikehold av brannlarmanlegg, nødlysanlegg og inbruddsalarmanlegg i kommunale bygg.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Høle, del 1
Infrastruktur for 8 boenheter + felles infrastruktur for del 1 og 2.
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: