Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boliger og næring i Sandnes, trinn 2 mfl
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av lagerbygg i Sandnes
Kontordel i 3 etasjer, øvrig bygg 1 etasje. Novaform AS ved Ståle Børresen er SHA koordinator.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av terrasseblokker, rekkehus og punkthus i Sandnes, trinn 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter blir utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Parkeringskjeller. 4-6 etasjer.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus på Lura, trinn 1
Totalt 40 stk rekkehus og 40 stk leiligheter fordelt på 2-3 trinn.
Nybygg av rekkehus, flerbolighus og eneboliger i Sandnes
Totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 2-4
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Ombygg til helsepark i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
9 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Sykkelstamvegen E39 Smeaheia-Oalsgata i Sandnes 3. delstrekning
3. delstrekning: Smeaheia - Oalsgata. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 2. delstrekning
2. delstrekning: Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av dagligvarubutikk i Sandnes
Gjennomførelsetid: 7-10 måneder. Tiltakshaver: Jærtunet 2 AS.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK4
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av boliger i Sandnes
Gnr/bnr 29/96, 466
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Rammeavtale for vedlikehold av svakstrømsanlegg
Vedlikehold av brannlarmanlegg, nødlysanlegg og inbruddsalarmanlegg i kommunale bygg.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Ombygg av eldresenter i Sandnes
Ombygg til 4 boenheter.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt.
Oppgradering av standplassbygg i Vatnefjell, Sandnes
Tiltaket omfatter ombygging av eksisterende standplassbygg ved bane B og bane C på Vatnefjell skytebane. Det skal etableres støyabsorberende takfremstikk og skillevegger m.m.
Supplering av SD-automatikk ved barneskole i Sandnes
Gjenommføring av tekniske oppgraderinger på Bogafjell skole. Skolens SD-anlegg skal oppgraderes for å oppnå bedre energieffektivitet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: