Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nor
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av boligområde i Sandnes
Totalt kan det bygges ca. 220-230 boenheter på feltet delt mellom: Team Bygg AS og Jadarhus AS.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av kontorbygning med parkeringskjeller i Sandnes
Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder. Fasadeleverandør: Ruuki. Ansvarlig søker: Norske Stålbygg AS.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 1
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220-230 boenheter.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 1. delstrekning
1. delstrekning: Asser Jåttens veg - Sandnes grense og Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK4
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Administrasjonsbygget vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Anskaffelsen omfatter: - Fase 1- Utvikling og prosjektering - Fase 2- Utførelse - Fase 3- Drift (Opsjon)
Nybygg av boliger i Sandnes
Gnr/bnr 29/96, 466
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av avløpspumpestasjon i Sandnes
Stasjonen skal enten ligge under bakken i sin helhet eller med overbygg. Det skal utarbeides forprosjekt for begge alternativ. Stasjonen skal ha nødstrøm agregat og luktreduseringsanlegg. Stasjonen skal dimensjoneres for å kunne ta imot 500-1000 l/sek.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Rammeavtale for vedlikehold av svakstrømsanlegg
Vedlikehold av brannlarmanlegg, nødlysanlegg og inbruddsalarmanlegg i kommunale bygg.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Ombygg av eldresenter i Sandnes
Ombygg til 4 boenheter.
Kryssing av senkekasser i Sandnes
Denne forespørselen gjelder totalentreprise for kryssing av senkekassene med følgende rør: · Overvannsledning, Ø1000 mm · Pumpet nødoverløp, Ø800 PE · Kjøleledning Lyse, Ø560 PE, 2 stk
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.
Strømperenovering av avløpsledninger i Sandnes
No-Dig. Prosjektet omfatter strømperenovering av totalt 3137 meter avløpsledning/fellesledning betongledninger fordelt over 7 lokasjoner i Stavanger og Sandnes.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: