Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sandnes

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter er utført i trinn 1. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boligområde i Vedafjell, Sandnes
Totalt skal det bygges ca. 300 boenheter i området, 72 enheter er utført i tidligere byggetrinn.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder. Trinnvis utbygging.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Parkeringskjeller. 4-6 etasjer.
Nybygg av boliger på Lura i Sandnes
Ca 30 boenheter. 2-3 etasjer.
Ombygg til helsepark og kontor i Sandnes
Ombygg av Sandnes gamle rådhus. Gjennomførelsetid: 12-14 måneder. Tiltakshaver: Base Property og søsterselskapet Abri Vekst AS.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 2
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Hana bydel, Sandnes
10 leiligheter fra 52 til 77 kvm og 11 rekkehus fra 96 til 117 kvm.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 220 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Ombygg av eksisterende avløpsrenseanlegg i Klepp og Time kommune
IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen. For framtidig å kunne tilfredsstille forpliktelsen i forhold til avløp må IVAR gjøre tiltak på eksisterende avløpsanlegg. I denne forbindelsen er det besluttet å etablere en ny avløpstrase fra Bråstein til – Vik RA. Det er foreløpig antatt en dimensjon på max Ø800 mm for selvfallsledninger og max Ø600 mm trykkledninger, samlet totalt 13 + 9 = 22 km. IVAR IKS ønsker tilbud på utarbeidelse av forprosjekt, utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering av 5 stk pumpestasjoner, for alle fag, med opsjon på 1 - 2 stk i tillegg. Detaljprosjektering av ledningstraseen skal i utgangspunktet utføres av IVAR, men det ønskes i tillegg opsjon for detaljprosjektering av denne rørledningen.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Byggeklare tomter høsten 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK9
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av rekkehus i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter i Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 stk rekkehus, 2 stk eneboliger og 4 leiligheter.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, fase 3
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Ombygg av bo- og aktivitetssenter i Sandnes
Ombygging av første etasje.
Nybygg av parkanlegg på Ruten i Sandnes, trinn 1
Skal bygges over Ruten parkeringshus.
Utvidelse av vendespor på Ganddal stasjon i Sandnes
Plan: bruke Ålgårdsporet som vendespor Stvanger-Sandnes.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Sandnes
Byggeklare tomter høst 2019. Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Etablering av infrastruktur for bolig og næringsområde i Sandnes, del 1
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. 50-70 boenheter er utført i trinn 1. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av teknisk infrastruktur og grøntanlegg for Kveivane felt B2 og grønt G2. Infrastruktur for 18 boenheter. Gjennomførelsetid: 10-12 måneder.
Etablering av VA-ledning i Sandnes
Fellesutlysning for Dreggjavika slamavskiller og Usken VA/sjøledning.
Ombygg av uteområde ved barneskole i Sandnes
Sikring av fjell mot fotballbane og høyder på baksiden mot skogen.
Ombygg av skolegård ved barneskole i Hommersåk
Etablering av nytt lekeområde på skolen.
Branntekniske tiltak i bo- og aktivitetssenter i Hommersåk
Avvik på rømningsveier og branncellinndeling.
Innvendig vedlikehold i barneskole i Sandnes
Utbedring av fuktproblematikk i sørfløy.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: