Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandnes

Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter er utført i trinn 1. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
25 meters svømmehall med åtte baner. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng; ENWA Badeanlegg AS, Oslo E04 Sanitær; Finn Midbøe AS, Stavanger E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av boliger i Sandnes
35-45 st boenheter fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus og to- og/eller firemannsboliger.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes, trinn 2
Totalt skal det bygges 100 boenheter på Sørbø Hove, delfelt HUP1, delfelt BB2-BB8. 48 leiligheter blir utført i trinn 1.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 1. delstrekning
1. delstrekning: Asser Jåttens veg - Sandnes grense og Løwenstrasse - Smeaheia.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av leilighetsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av boligområde i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
12 boenheter, personalbase og fellesfunksjoner.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
15 rekkehus, alternativt 19 boenheter totalt.
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK4
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus, eneboliger og leiligheter i Hana, Sandnes
3,5 dekar. 4 stk rekkehus, 2 stk eneboliger og 4 leiligheter.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Lyse Elnett planlegger kjøp av nytt administrasjonsbygg med sentrumsnær lokalisering i Sandnes kommune. Det vil blant annet være krav til standard, parkering, tilgang til kollektivtrafikk og hovedtrafikkårer. Nytt administrasjonsbygg vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Den planlagte anskaffelsen vil kunne være av interesse for både tomteeiere, eiere av eksisterende bygg og utbyggere, da Lyse Elnett tar sikte på et kjøp av ett nøkkelferdig administrasjonsbygg (eller seksjon).
Nybygg av rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av rekkehus og kjedet enebolig i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt. Bro nr. 2: Utføres i 2018 og skal være ferdigstilt senest innen 3.12.2018. Bro nr. 1: Opsjon med oppstart og utførelse i 1.kvartal 2019 etter nærmere avtale.
Nybygg av omsorgsbolig i Sandnes
Lavenergihus. TEK10. 1 stk tomannsbolig og 1 stk firemannsbolig.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sandnes
Infrastruktur for 50 boenheter.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Etablering av infrastruktur for bolig-, og næringsområde i Sandnes, trinn 2
Ca 300m ny pumpeledning for spillvann, Ø700, 650m ny vannledning i støpejern, 200m ny spillvannsledning i PVC, 35m my spillvannsledning i betong, Ø1000, nødvendige kummer og bendforankringer, legging av ca 460m nye fjernvarmerør i stål og ca 560m nye kjølerør i PE.
Etablering av infrastruktur i Hommersåk
Infrastruktur for totalt 47 boenheter fordelt på rekkehus, flerbolighus og eneboliger.
Rammeavtale for vedlikehold av svakstrømsanlegg
Vedlikehold av brannlarmanlegg, nødlysanlegg og inbruddsalarmanlegg i kommunale bygg.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt skal det bygges 180 boenheter på felt B3 & B4.
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Kryssing av senkekasser i Sandnes
Denne forespørselen gjelder totalentreprise for kryssing av senkekassene med følgende rør: · Overvannsledning, Ø1000 mm · Pumpet nødoverløp, Ø800 PE · Kjøleledning Lyse, Ø560 PE, 2 stk
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.
Etablering av utslippsledning og sjøledning på Naustervik i Sandnes
Sjøledningen skal legges ut i viken ved Naustervik og skal gå til ca. 30 m dyp i Høgsfjorden, ca. 370 - 400 m fra land.
Strømperenovering av avløpsledninger i Sandnes
No-Dig. Prosjektet omfatter strømperenovering av totalt 3137 meter avløpsledning/fellesledning betongledninger fordelt over 7 lokasjoner i Stavanger og Sandnes.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Rehabilitering innvendig og utvendig, inkludert dusj- og varmeanlegg.
Supplering av SD-automatikk ved ungdomsskole i Sandnes
Supplering av SD-automatikk for overvåking og styring av inneklima.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: