Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sandnes

Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter. Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
25 meters svømmehall med åtte baner. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng; ENWA Badeanlegg AS, Oslo E04 Sanitær; Finn Midbøe AS, Stavanger E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes, B2:1
Totalt 44 rekkehus. Takterasse.
Nybygg av firemannsboliger i Hommersåk
Infrastruktur er opparbeidet.
Ny infrastruktur for boligområde i Sandnes
Denne forespørseln gjelder opparbeidelse av infrastruktur for etablering av nytt bolifgelt på Kleivane i Sandnes kommune. Det skal tilrettelegges for mellom 75 og 81 leiligheter i blokkbebyggelse, 78 til 80 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse og 3 frittliggende småhus.
Sykkelstamvegen E39 Smeaheia-Oalsgata i Sandnes 3. delstrekning
3. delstrekning: Smeaheia - Oalsgata. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 2. delstrekning
2. delstrekning: Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Sykkelstamvegen E39 Sørmarka-Smeaheia i Sandnes, 1. delstrekning
1. delstrekning: Asser Jåttens veg - Sandnes grense og Løwenstrasse - Smeaheia. Totalkostnad for Sykkelstamvegen E39 132,5 MNOK.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK4
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandnes
Omsorgsboliger med heldøgnstjenester for personer med store adferdsutfordringer. 2 hus, 2 leiligheter/hus+ mindre personalrom.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK9
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av eneboliger i Vedafjell, Sandnes, delfelt BS6
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg alternativt ombygging av administrasjonsbygg i Sandnes sentrum
Lyse Elnett planlegger kjøp av nytt administrasjonsbygg med sentrumsnær lokalisering i Sandnes kommune. Det vil blant annet være krav til standard, parkering, tilgang til kollektivtrafikk og hovedtrafikkårer. Nytt administrasjonsbygg vil erstatte Lyse Elnetts nåværende kontorlokaler ved Tronsholen i Sandnes kommune. Den planlagte anskaffelsen vil kunne være av interesse for både tomteeiere, eiere av eksisterende bygg og utbyggere, da Lyse Elnett tar sikte på et kjøp av ett nøkkelferdig administrasjonsbygg (eller seksjon).
Nybygg av eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av rekkehus i Vedafjell, Sandnes, delfelt BK10
Totalt skal det bygges ca. 300 boliger i området.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter blir utført i trinn 1 fordelt på flere utbyggere.
Rivning og reetablering av bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes
Rivning og reetablering av eksisterende bro og kulvert i Vatneleiren ved Vatne i Sandnes kommune i Rogaland. Konstruksjonene ligger på to ulike adkomstveier inn til Svartemyr skyte- og øvingsfelt. Bro nr. 2: Utføres i 2018 og skal være ferdigstilt senest innen 3.12.2018. Bro nr. 1: Opsjon med oppstart og utførelse i 1.kvartal 2019 etter nærmere avtale.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av tomannsbolig og eneboliger i Kleivane
1 stk tomannsbolig og 2 stk eneboliger.
Rammeavtale for vedlikehold av svakstrømsanlegg
Vedlikehold av brannlarmanlegg, nødlysanlegg og inbruddsalarmanlegg i kommunale bygg.
Nybygg av eneboliger og eneboliger i kjede i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Nybygg av eneboliger og kjedet eneboliger i Figgjo
Totalt skal det bygges 66 boenheter i området fordelt mellom Sandnes Tomteselskap og Kruse Smith Eiendom.
Kryssing av senkekasser i Sandnes
Denne forespørselen gjelder totalentreprise for kryssing av senkekassene med følgende rør: · Overvannsledning, Ø1000 mm · Pumpet nødoverløp, Ø800 PE · Kjøleledning Lyse, Ø560 PE, 2 stk
Opparbeidelse av gate for kollektivprioritering, del 3
Opparbeidelse av Roald Amunsens gate for kollektivpriotering fra sørlig ende ved Langgata til krysset med Postveien i nord. Strekningen deles i tre etapper.
Strømperenovering av avløpsledninger i Sandnes
No-Dig. Prosjektet omfatter strømperenovering av totalt 3137 meter avløpsledning/fellesledning betongledninger fordelt over 7 lokasjoner i Stavanger og Sandnes.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Rehabilitering innvendig og utvendig, inkludert dusj- og varmeanlegg.
Supplering av SD-automatikk ved ungdomsskole i Sandnes
Supplering av SD-automatikk for overvåking og styring av inneklima.
Supplering av SD-automatikk ved barneskole i Sandnes
Supplering av SD-automatikk for overvåking og styring av inneklima.
Opparbeidelse av utendørsarealet ved rådhuset i Sandnes
Utendørsareal med et samlet areal på 2740 m2. Graving av groper for spesielle konstruksjoner, fundamenter samt avretting av traubunn. Grøfter, overbygning, granittheller, smågatestein, betongheller, plantekummer, plantekasser, benker, pullerter og belysning.
Rehabilitering av barneskole i Sandnes
Rehabilitering innvendig og utvendig.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Etablering av nytt lekeområde ved skole i Sandnes
Etablering av nytt lekeområde.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: