Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rennesøy

Nybygg av boligområde i Rennesøy
Trapper: Hagen Trapp. Tomten er ferdigregulert. Totalt skal det bygges 34 boenheter i området. 8 stk eneboliger 10 stk kjedet enebolig Resterende boenheter blir fordelt på firemannsboliger og rekkehus.
Nybygg av høydebasseng på Bru, Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Energisparende tiltak for barnehage i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei i Rennesøy
Gang- og sykkelveg skal ha en bredde på 3 m og en lengde på ca. 750 m. Fra Åmøyveien til Nygårdsveien.
Fv 573 Sørbøveien, etablering av veilys i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Energisparende tiltak for kommunale bygg i Rennesøy kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Utbedring av natursteinmur i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021. Strekning på ca 70 m.
Oppgradering av lys og varme for idrettshall i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av toaletter på tur- og badeområde i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av kjøkken på aktivitetssentret i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: