Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rennesøy

Nybygg av boligområde i Rennesøy
Trapper: Hagen Trapp. Tomten er ferdigregulert. Totalt skal det bygges 34 boenheter i området. 8 stk eneboliger 10 stk kjedet enebolig Resterende boenheter blir fordelt på firemannsboliger og rekkehus.
Nybygg av høydebasseng på Bru, Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Energisparende tiltak for barnehage i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Opparbeidelse av gang- og sykkelvei i Rennesøy
Gang- og sykkelveg skal ha en bredde på 3 m og en lengde på ca. 750 m. Fra Åmøyveien til Nygårdsveien.
Fv 573 Sørbøveien, etablering av veilys i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Energisparende tiltak for kommunale bygg i Rennesøy kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av høydebasseng i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av fryserom for bo- og rehabiliteringssenter i Rennesøy kommune
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Oppgradering av toaletter på tur- og badeområde i Rennesøy
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: