Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Randaberg

Sanering av VA-ledning i Randaberg
Sanering av ledningsnettet i Harevegen og Rådyrveien. Overvannsnettet nedstrøms Vistnesvegen skal oppdimensjoneres og legges i ny trase` i hovedsak over jordbruksjord. Ca. 900 m vann og avløpsledninger skal skiftes ut. Dimensjon overvann er DN 200-DN 1000 og spillvann DN 250 og DN 300. Spillvannsrør skal være av PVC og vannrør i PVC med trykk-klasse SDR 21. Det skal monteres 31 kummer for spillvann og overvann i Ø 1000 og Ø 1600 mm og 5 vannkummer Ø 1600 mm.
Nybygg av vannledning i Randaberg, etappe 2
Ca. 1150 meter fra kryss Randabergveien/ Ryggveien til undergang ved Mekjarvikveien.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: