Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Randaberg

Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Forlengelse av kai i Mekjarvik
100 m ny kai mot sør.
Nybygg av flerbolighus i Randaberg
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
E39 Rogfast, E11 sidetunnel Mekjarvik
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Innvendig renovering av kirke i Randaberg
Prosjektet omfatter: maling, belysning og noe renoveringsarbeid.
Riving av skole i Harestad
E- og F-fløyene ved Harestad Skole skal rives. Anlegget består av 2 fløyer, på totalt ca 3700 m2, bygget i 1956 og 58. Tilstøtende kontorfløy skal beholdes. Trappesjakt mellom de bygg som skal rives, og det som skal beholdes, skal bevares. Herunder ligger også bygging av vegg tilhørende trappesjakt. I tillegg til riving, bortkjøring og fjerning av byggene, skal tomten planeres med egnet fyllmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: