Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Randaberg

Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Tilbygg av bofellesskap på Randaberg
Det skal bygges 4 nye leiligheter og noe fellesarealer i tillegg.
Nybygg av lagerbygg (kaldt) i Randaberg
Det skal oppføres et lagerbygg (kaldt) i forbindelse med lagring av modulgulv i Randaberg Arena. 350-400 m2 grunnflate.
Utskifting av kunstgress på kunstgressbane på Goa
Denne kontrakten gjelder utskiftning av kunstgressdekke på Goa skole. Med utskiftning menes fjerne eksisterende kunstgressdekke, oppbygning og avretning for nytt dekke, samt levering og montering av nytt kunstgressdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: