Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Randaberg

E39 Rogfast, E02 Kvitsøy tunnel med del av hovedtunnel
8km hovedveg, 620m gs-veg, 2 964m andre veger, 94m bru, 11 940m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E04 hovedtunnel nord
10,6 km hovedveg, 1 525 m andre veger, 59m bru, 9 500 m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E06 elektro
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Nybygg av flerbolighus i Randaberg
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
E39 Rogfast, E11 sidetunnel Mekjarvik
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Innvendig renovering av kirke i Randaberg
Prosjektet omfatter: maling, belysning og noe renoveringsarbeid.
Etablering av adkomstvei og tursti og utskifting av VA-ledninger i Randaberg
Rubinveien i Randaberg kommune skal forlenges med ca. 50 m på grunn av et nytt boligfelt som skal utbygges. Samtidig skiftes VA-ledninger i Rubinveien og i tursti langs sjøen. Turstien forlenges slik at den starter i begynnelsen av Rubinveien. Arbeidene inkluderer reetablering av alle berørte arealer med oppbygging av nytt gatetverrsnitt, montering av kantstein, bygging av en betongmur på ca 11 lm med kjøresterkt rekkverk, tilsåing og beplantning.
Riving av skole i Harestad
E- og F-fløyene ved Harestad Skole skal rives. Anlegget består av 2 fløyer, på totalt ca 3700 m2, bygget i 1956 og 58. Tilstøtende kontorfløy skal beholdes. Trappesjakt mellom de bygg som skal rives, og det som skal beholdes, skal bevares. Herunder ligger også bygging av vegg tilhørende trappesjakt. I tillegg til riving, bortkjøring og fjerning av byggene, skal tomten planeres med egnet fyllmasser.
Utskifting av kunstgress på kunstgressbane på Goa
Denne kontrakten gjelder utskiftning av kunstgressdekke på Goa skole. Med utskiftning menes fjerne eksisterende kunstgressdekke, oppbygning og avretning for nytt dekke, samt levering og montering av nytt kunstgressdekke.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: