Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Randaberg

E39 Rogfast, E02 Kvitsøy tunnel med del av hovedtunnel
8km hovedveg, 620m gs-veg, 2 964m andre veger, 94m bru, 11 940m tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E03 hovedtunnel sør
10,2 km tunnel. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
E39 Rogfast, E05 tiltak Bokn
1,1 km hovedveg, 2 122 m andre veger, 30m bru. Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av 1-10 skole på Randaberg, trinn 2
Ny skole er vedtatt bygget i to byggetrinn; trinn 1: 6 parallells ungdomstrinn inkl kulturscene. Dette trinn, trinn 2: 4-parallells barnetrinn. Plassering: sørvest for Randaberg Arena.
Sanering av VA-ledning i Randaberg
Sanering av ledningsnettet i Harevegen og Rådyrveien. Overvannsnettet nedstrøms Vistnesvegen skal oppdimensjoneres og legges i ny trase` i hovedsak over jordbruksjord. Ca. 900 m vann og avløpsledninger skal skiftes ut. Dimensjon overvann er DN 200-DN 1000 og spillvann DN 250 og DN 300. Spillvannsrør skal være av PVC og vannrør i PVC med trykk-klasse SDR 21. Det skal monteres 31 kummer for spillvann og overvann i Ø 1000 og Ø 1600 mm og 5 vannkummer Ø 1600 mm.
Nybygg av vannledning i Randaberg, etappe 2
Ca. 1150 meter fra kryss Randabergveien/ Ryggveien til undergang ved Mekjarvikveien.
Utskifting av kunstgress på kunstgressbane på Goa
Denne kontrakten gjelder utskiftning av kunstgressdekke på Goa skole. Med utskiftning menes fjerne eksisterende kunstgressdekke, oppbygning og avretning for nytt dekke, samt levering og montering av nytt kunstgressdekke.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: