Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lund

Sanering av VA-ledning i Nedre Stranna, Moi
Følgende hovedarbeider omfattes av entreprisen - 790 m hovedgrøft for VA-ledninger - 670 m kabelgrøft - 430 m vannledning 160 mm PE100 - 360 m vannledning 160 mm PVC - 550 m spillvannledning 160 mm PVC - 380 m overvannsledning 200 mm DV - Nedsetting av 1 stk. spillvanspumpestasjon (leveres av Lund kommune) - Levering og nedsetting av 1 stk. 3 kamret slamavskiller, 30 m3
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: