Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lund

Nybygg av eneboliger og hytter på Skåland
20 hytter og 5 eneboliger.
Nybygg av kraftverk ved Lund
1700 m 22 kV jordkabel. Parkering med snuplass ca 100 m2. 16,00 GWh. Totalkostnad (inklusive generator) ca 71 mill kr.
Om- og tilbygg av omsorgsbolig på Haukland
Ombygg av deler av eksisterende bofellesskap og nybygg av leilighetsbygg med 5 leiligheter.
Utskifting av belysning i Tronviktunnelen langs E39 i Lund
I tillegg skal det settes opp et teknisk bygg. Kontraheres med Bryningslandtunnelen. Totalt hovedmengder: Demontering av eksisterende belysning inkl mindre tavler. Levere og montere 1 stk teknisk bygg inkl grunnarbeid og tavler. Levere og montere 1 stk dobbeltvegget skap. Grave ca 60 m grøft. Levere og legge ned ca 330 m trekkerør 110 mm2. Levere og montere ca 3 400 m kabel. Levere og montere ca 250 m jording. Levere ca 420 m 600 mm rustfri kabelstige. Levere og montere ca 270 stk LED armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: