Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lund

Utskifting av belysning i Tronviktunnelen langs E39 i Lund
I tillegg skal det settes opp et teknisk bygg. Kontraheres med Bryningslandtunnelen. Totalt hovedmengder: Demontering av eksisterende belysning inkl mindre tavler. Levere og montere 1 stk teknisk bygg inkl grunnarbeid og tavler. Levere og montere 1 stk dobbeltvegget skap. Grave ca 60 m grøft. Levere og legge ned ca 330 m trekkerør 110 mm2. Levere og montere ca 3 400 m kabel. Levere og montere ca 250 m jording. Levere ca 420 m 600 mm rustfri kabelstige. Levere og montere ca 270 stk LED armaturer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: