Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Kvitsøy

Boligrigg ved E39 Rogfast i Kvitsøy
Boligriggen skal stå i 8 år etter frist for ferdigstillelse, med opsjon på 12+12 måneder med drift og leie. Opsjon på montering og ferdigstilling av ytterligere 4 stk hybler i 2 etasje. Opsjon på leie av 4 stk ettermonterte hybler inklusiv rengjøring og vaktmestertjenester i 48 måneder. Vask av boligrigg og skift av sengetøy/håndkler 1 gang i uka. Opsjon på ytterligere 12 + 12 måneders leie av opprinnelig boligrigg inklusiv vask av boligrigg og skift av sengetøy/håndkler 1 gang i uka. Opsjon på ytterligere 12 + 12 måneders leie av 4 stk. ettermonterte hybler inklusiv rengjøring og vaktmestertjenester i 48 måneder. Vask av boligrigg og skift av sengetøy/håndkler 1 gang i uka.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: