Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Klepp

Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 75 mål gjenstår.
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
Totalt skal det bygges 28.000 m2 fordelt på 4 bygg. 1 høyblokk og 3 lavblokker.
Nybygg av infrastuktur for boliger på Tjøtta
Infrastruktur for 400-520 boenheter.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Kleppe
14 eneboliger, og 2stk 2-mannsboliger.
Nybygg av flerbolighus på Tjøtta, Klepp
Parkeringskjeller ligger under hus 1 og 3.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Klepp
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Opparbeidelse av Boreringen Sør (infrastruktur) i Klepp
Etablering av kjøreveg med langsgående G/S-veg og midtrabatt. Etablering av kryss mot veger internt i feltet Sporafjell. Opparbeidelse av drenering/overvannsanlegg, og kabelanlegg. Fotgjengerundergang, kulvert for kryssing under Boreringen.
Trafikksikring av kryss mm på Fv 261. Øksnevadkrossen
Mulig ny reguleringsplan/omregulering. 200m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: