Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
64-68 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5
Nybygg av infrastuktur for boliger på Tjøtta
Infrastruktur for 400-520 boenheter.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Block Watne og Øster Hus Tomter AS. Infrastrukturen blir trinnvis utbygd.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Klepp
Gjennomførelsetid total 18 måneder for Lalandsvegen og Særheim-Grovå.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av vannledning i Særheim
Gjennomførelsetid for Særheim-Grovå og Lalandsvegen 18 måneder.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: