Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Klepp

Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
64-68 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5
Nybygg av boliger i Klepp
Industrivegen 1b og 1c. 24 stk rekkehus og et leilighetsbygg med 6 stk leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 10mål.
Nybygg av boligområde i Klepp
Totalt skal det bygges 151 boenheter i området.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Block Watne og Øster Hus Tomter AS. Infrastrukturen blir trinnvis utbygd.
Nybygg av næringsbygg på Øksnavad
Byggeklar tomt. 6,1 mål.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: