Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av kjedet eneboliger og blokkleiligheter i Avaldsnes
10 stk småhus og 15 stk blokkleiligheter.
Nybygg av flerbolighus og konferanselokale i Kopervik, trinn 2
Tidlig prosjekt, lagt på vent. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Norheim
1200 m sykkelveg, fortau og VA-anlegg langs Vormedalsvegen mellom Norheim og Moksheim.
Nybygg av eneboliger i Karmøy
5,2 daa. Gnr/bnr 5/65 mfl.
Nybygg av rekkehus i Sandve, trinn 1
BRA: 60-105 m2/bolig. Totalt skal det bygges 65 boenheter i området. Byggetid: 10-12 måneder.
Nybygg av legevakt i Åkra
Under prosjektering. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Avventer politisk beslutning. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Nybygg av frittliggende småhus i Veavågen
Arkeologisk utgraving: Universitetet i Stavanger.
Vintervedlikehold av kommunale veier inklusiv sykkel og gangstier og parkeringsplasser i Karmøy
5 roder. Rode 1 Mykje / Skre, Rode 2 Norheim, Rode 3 Vormedal Fosen, Rode 4 Bø Torvestad, Rode 5 Avaldsnes Håvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: