Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karmøy

Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger på Salhus i Karmøy
Eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter.
Nybygg av boligområde i Kopervik
Boligområdet innefatter bland annet 4 eneboligtomter samt frittliggende og konsentrert boliger.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse.
Nybygg av rekkehus i Sandve, trinn 1
BRA: 60-105 m2/bolig. Totalt skal det bygges 65 boenheter i området. Byggetid: 10-12 måneder.
Nybygg av lager, kontor, butikk på Husøy i Karmøy
10 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Norheim
1200 m sykkelveg, fortau og VA-anlegg langs Vormedalsvegen mellom Norheim og Moksheim.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Nybygg av utescene på Åkrehamn i Karmøy
Åkraparken er på 14 mål.
Rehabilitering av fasade på kirke i Åkrehamn
Arbeidene omfatter rehabilitering av fasader bestående av betong og pusskonstruksjoner samt avsluttende malingsarbeider. Totalt areal ca. 1000 m2
Rehabilitering av fasade på kirke i Norheim, Karmsund
Arbeidene omfatter rehabilitering av fasader i betong og pusskonstruksjoner inklusive sluttarbeider med maling. Totalt areal ca. 1200 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: