Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 1
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn. Trinn 1; 15-20 boenheter.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Norheim
1200 m sykkelveg, fortau og VA-anlegg langs Vormedalsvegen mellom Norheim og Moksheim.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Nybygg av eneboliger i Karmøy
5,2 daa. Gnr/bnr 5/65 mfl.
Renovering av videregående skole i Åkrehamn
Renovering arealer byggfag (f-bygget).
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 854 Veavågen-Åkra i Karmøy
Sentral sykkeltrasé mellom Veavågen og Åkra. 1,5 km. ÅDT 1900.
Riving av bygningsmasse på bo- og behandlingshjem i Kopervik
Ansvarlig søker: Vikanes og Bungum Arkitekter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Nybygg av frittliggende småhus i Veavågen
Arkeologisk utgraving: Universitetet i Stavanger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: