Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 3
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø. Ca 460 daa.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 1
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn. Trinn 1; 15-20 boenheter.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 2
Totalt 12 boenheter fordelt på 2 eneboliger og 10 rekkehus.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 1
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2. Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Rehabilitering av bru langs E134 i Karmsund
Arbeidene består i å rehabilitere deler av Karmsund bru. Denne entreprisen tar hovedsakelig for seg arbeider under brubanen og utskifting av eksisterende brufuger. Overflatebehandling av betong. Rehabilitere vannavløp. Mekanisk reparasjon av betong, inkl. blant annet meisling, vannmeisling, rengjøring, armering arbeid, og mørtling, både håndmørtling og sprøytemørtling. Etablering av katodisk beskyttelse.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 854 Veavågen-Åkra i Karmøy
Sentral sykkeltrasé mellom Veavågen og Åkra. 1,5 km. ÅDT 1900.
Riving av bygningsmasse på bo- og behandlingshjem i Kopervik
Ansvarlig søker: Vikanes og Bungum Arkitekter.
Belysning på Fv 841 Kyrkjevegen i Karmøy
2,5 km. ÅDT 300/500 (sør).
Nybygg av frittliggende småhus i Veavågen
Arkeologisk utgraving: Universitetet i Stavanger.
Ombygg av vei og nybygg fortau- og sykkelvei i Norheim
Foremålet med planen er å stenge Dovamyrsvegen for gjennomkjøring med bom, samt å regulere enveiskjøring, fortau og sykkelvei i Skogvegen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: