Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Nybygg av flerbolighus og konferanselokale i Kopervik, trinn 2
Tidlig prosjekt, lagt på vent. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av flerbrukshall i Åkrehamn
Lås og beslag: Certego. Poerter: Portteknikk.
Nybygg av eneboliger i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, infra, etappe 3.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 1
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn. Trinn 1; 15-20 boenheter.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Norheim
1200 m sykkelveg, fortau og VA-anlegg langs Vormedalsvegen mellom Norheim og Moksheim.
Nybygg av eneboliger i Karmøy
5,2 daa. Gnr/bnr 5/65 mfl.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 2
Totalt 12 boenheter fordelt på 2 eneboliger og 10 rekkehus.
Påbygg av leiligheter i Kopervik
10-15 leiligheter over forretningsbygg.
Nybygg av klubbhus i Åkra
Lås og beslag: Certego. Porter: Portteknikk.
Nybygg av legevakt i Åkra
Under prosjektering. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Avventer politisk beslutning. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 854 Veavågen-Åkra i Karmøy
Sentral sykkeltrasé mellom Veavågen og Åkra. 1,5 km. ÅDT 1900.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Nybygg av frittliggende småhus i Veavågen
Arkeologisk utgraving: Universitetet i Stavanger.
Vintervedlikehold av kommunale veier inklusiv sykkel og gangstier og parkeringsplasser i Karmøy
5 roder. Rode 1 Mykje / Skre, Rode 2 Norheim, Rode 3 Vormedal Fosen, Rode 4 Bø Torvestad, Rode 5 Avaldsnes Håvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: