Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karmøy

Nybygg av boligområde i Kopervik
Boligområdet innefatter bland annet 4 eneboligtomter samt frittliggende og konsentrert boliger.
Nybygg av utleiehytter, konferanse-/forsamlingshus, Vormedal
Oppføring av utleiehytter/boliger (15-20 stk) og konferanse-/forsamlingshus, småbåthavn, 2 eneboligtomter samt ombygg av låve til selskapslokale.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig.
Nybygg av kai/containerterminal på Husøy i Karmøy
Bygging av kai i ca 170 m betongkai og roro-rampe.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 3
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Nybygg av rekkehus i Sandve, trinn 1
BRA: 60-105 m2/bolig. Totalt skal det bygges 65 boenheter i området. Byggetid: 10-12 måneder.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 1
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av boligområde i Kopervik, trinn 2
Totalt 12 tomter fordelt på 4 rekkehus og 8 leiligheter.
TS-tiltak/Sykkelfelt med fortau på Fv 923 Salhusvegen i Karmøy
650 m. ÅDT 1550. Hovednett for sykkel Sykkelbyen Haugesund – Karmøy.
Utvidelse av småbåtshavn og nybygg av boder i Kopervik, Karmøy
Tilbygg med 18 båtplasser. Tiltakshaver; Habnavågen Fyr og Båtforening.
Utvidelse av båthavn og nybygg av naustboder i Skudeneshavn
Utvidelse av båthavn med ca. 10 båtplasser samt oppføring av 25 små naustboder.
Nybygg av utescene på Åkrehamn i Karmøy
Åkraparken er på 14 mål.
Rehabilitering av fasade på kirke i Åkrehamn
Arbeidene omfatter rehabilitering av fasader bestående av betong og pusskonstruksjoner samt avsluttende malingsarbeider. Totalt areal ca. 1000 m2
Rehabilitering av fasade på kirke i Norheim, Karmsund
Arbeidene omfatter rehabilitering av fasader i betong og pusskonstruksjoner inklusive sluttarbeider med maling. Totalt areal ca. 1200 m2

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: