Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Karmøy

Nybygg av barneskole og idrettshall i Stangeland, Kopervik
Skole for 700 elever. 35 mål. Ferdigstilles sommer 2021.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Utbedring av vei, Åkra sør-Veakrossen
Prosjektet er utsatt til etter 2017.
Ny gang og sykkelveg på Fv 511 Bygnes - Søylebotn i Karmøy
Riving av 2 boliger. Utfylling av myrområde.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig.
Nybygg av kloakkpumpestasjon og VA-ledninger i Karmøy.
Ca 1000 meter avløpsledninger skal renoveres og oppdimensjoneres med kloakkavløp til pumpestasjonen på Sandane, Åkrasanden, 4280 Åkrehamn. Overvannsledninger består av store dimensjoner 1000-1600 mm. Overvann har utslipp til sjø. Rør leverandør: Skjæveland Cementstøperi AS.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 2
Totalt skal det bygges 73 leiligheter på området fordelt på 3 byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 73 leiligheter på området.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Snik
Totalt kan det bygges mellom 60-70 boenheter i området. 43 boenheter er utført i tidligere delprosjekter.
Renovering av videregående skole i Åkrehamn
Renovering arealer byggfag (f-bygget).
Infrastruktur for nytt boligområde i Snik
Infrastruktur for 50 til 60 boenheter.
Utvidelse av barnehage på Kolnes
Tidligt prosjekt fra rådmannens forslag til budsjett 2015-2018. Utvidelse 500-600 m2. Start og kostnad er ikke bestemt.
Oppgradering av ungdomsskole i Kopervik
Tidlig prosjekt fra rådmannens budsjettforslag 2015-2018.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Sprengning og utfylling i sjø på Husøy i Karmøy
Sprengning av ca. 82.000m3 pfm. Utfylling i sjø. Ca. 60% fra lekter, 40% fra land. Utlegging av ca. 8400m2 sandlag, tykkelse 10cm på sjøbunnen. Transportlengde: inntil 700m.
Utskiftning av tak på ungdomsskole i Kopervik
Handles opp sammen med Kopervik bu- og behandlingsheim og Avaldsnes barneskole.
Utskiftning av tak på barneskole i Avaldsnes
Handles opp sammen med Stangeland ungdomsskole og Avaldsnes barneskole.
Utskiftning av tak på bu- og behandlingsheim i Kopervik
Handles opp sammen med Stangeland ungdomsskole og Avaldsnes barneskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: