Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og seksmannsboliger på Karmøy, Kopervik
3 stk seksmannsboliger og 15 stk eneboliger.
Utvidelse av havneareal på Husøy industriområde i Karmøy
Utvidelse av havneareal, eksisterende kai på Husøy og Flatskjær og utfylling av sjø. Ca 460 daa.
Nybygg av boligområde i Karmøy, etappe 1
Hører sammen med Ferkingstad Øst II infrastruktur, etappe 1. 20-25 boenheter.
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik, trinn 2
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av småbåthavn og parkeringshus i Kopervik, trinn 1
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av flerbolighus ved Torvastad, trinn 1
Totalt skal det bygges 71 leiligheter på området.
Driftkontrakt for fylkesveier, riksveger og fylkes/riks- gang og sykkelveier i område 1107 Haugalandet
159,423 km riksveg. 59,542 km riks-g/s-veg. 399,077 km fylkesveg Rogaland. 60,949 km fylkes-g/s-veg Rogaland.
Nybygg av rekkehus og eneboliger i Kopervik, trinn 2
Totalt 12 boenheter fordelt på 2 eneboliger og 10 rekkehus.
Rehabilitering av Karmsund bru på E134 i Karmøy, arbeider under brubanen
Utskifting av eksisterende fuger. Overflatebhandling av betong, rehabilitering av vannavløp, mekanisk reparasjon av btong, etablering av katodisk beskyttelse.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 1
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2. Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fv 854 Veavågen-Åkra i Karmøy
Sentral sykkeltrasé mellom Veavågen og Åkra. 1,5 km. ÅDT 1900.
Riving av bygningsmasse på bo- og behandlingshjem i Kopervik
Ansvarlig søker: Vikanes og Bungum Arkitekter.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Koperik
Infrastruktur for ca. 15 boenheter.
Belysning på Fv 841 Kyrkjevegen i Karmøy
2,5 km. ÅDT 300/500 (sør).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: