Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Karmøy

Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter og konferansesenter i Kvalavåg på Karmøy
34 Hytter/sommerhus. 120 mål stor halvøy.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av flerbolighus og konferanselokale i Kopervik, trinn 2
Tidlig prosjekt, lagt på vent. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 2
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 3 mfl
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 2
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn.
Nybygg av flerbolighus i Kopervik
Lavblokkbebyggelse. Gnr/bnr 13/686 mfl
Nybygg av rekkehus og enebolig i Kopervik
6 stk rekkehus og 1 enebolig. Gnr/bnr 58/64, 216, 218 m.fl.
Nybygg av boligområde i Vormedal, trinn 1
Totalt skal det bygges 75 boenheter i området, fordelt på flere byggetrinn. Trinn 1; 15-20 boenheter.
Nybygg av eneboliger i Karmøy
5,2 daa. Gnr/bnr 5/65 mfl.
Nybygg av rekkehus i Sandve, trinn 1
BRA: 60-105 m2/bolig. Totalt skal det bygges 65 boenheter i området. Byggetid: 10-12 måneder.
Nybygg av lager, kontor, butikk på Husøy i Karmøy
10 dekar gjenstår. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus i Spannetoppen på Karmøy, trinn 2, del 1
Totalt skal det bygges ca. 42 boenheter i trinn 2. Gjennomførelsetid: 16-18 måneder.
Nybygg av legevakt i Åkra
Under prosjektering. Fra rådmannens forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Avventer politisk beslutning. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Norheim
1200 m sykkelveg, fortau og VA-anlegg langs Vormedalsvegen mellom Norheim og Moksheim.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Kopervik
Hører sammen med Stemmemyr boligområde, etappe 3. Infrastruktur for 30 boligtomter.
Nybygg av sykkelvei, fortau og VA-anlegg i Moksheim
Utføres etter strekningen Norheim-Moksheim.
Vintervedlikehold av kommunale veier inklusiv sykkel og gangstier og parkeringsplasser i Karmøy
5 roder. Rode 1 Mykje / Skre, Rode 2 Norheim, Rode 3 Vormedal Fosen, Rode 4 Bø Torvestad, Rode 5 Avaldsnes Håvik.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: