Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 Nesvik i Hjelmeland
Utføres sammen med Hjelmeland fergekai.
Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 i Hjelmeland
Utføres sammen med Nesvik fergekai.
Nybygg av infrastruktur og boliger i Hjelmeland
23 eneboliger og 1 bygg med 6 leiligheter.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: