Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hjelmeland

Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 Nesvik i Hjelmeland
Utføres sammen med Hjelmeland fergekai.
Oppgradering av fergekaianlegg på Rv 13 i Hjelmeland
Utføres sammen med Nesvik fergekai.
Nybygg av hytter og småbåthavn på Fister
Fortetting og utvidelse av eksisterende hyttefelt, etablering av småbåthamner og tilhørende anlegg.
Utbedring av Rv 13 Ingvaldstadsvingene i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: