Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hjelmeland

Utbedring av Rv 13 Ingvaldstadsvingene i Hjelmeland
Utbedring av hårnålsvingene Ingvaldstadsvingen og Hetlandsvingen.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett i Hjelmeland
Ny tiltakshaver. Avventer konsesjon fra NVE. Produksjon; 12,00 GWh. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Utbygging av fibertbasert bredbåndsnett på Helgøy i Finnøy kommune
Helgøy er ei av Sjernarøyane, som høyrer til Finnøy kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: