Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Haugesund

Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 2
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 1
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges 50-60 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av rekkehus i Haugesund
Detaljregulering er vedtatt.
Sammenbygging av kaier på Killingøy i Haugesund
Bygging av ca 80 m betongkaier.
Grunn- og rivearbeider ved sykehus i Haugesund
Etablering av 12.000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40.000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Trapper: Trapperingen.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: