Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Haugesund

Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 1
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Påbygg av flerbolighus i Haugesund
Planlegger et påbygg på Rema 1000 med 16 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges 50-60 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Grunn- og rivearbeider ved sykehus i Haugesund
Etablering av 12.000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40.000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei.
Ombygg til kontor i Haugesund
Også ett lite påbygg.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Skåredalen
Infrastruktur for ca. 50 boenheter.
Nybygg av hambugerrestaurang i Haugesund/Karmøy
Lås & beslag; Certego, kontaktperson: Trond Levensen.
Nybygg av eneboliger i Haugesund
Trapper: Trapperingen.
Utvidelse av klasserom mm ved skole i Haugesund
Arkitekt vil bli tiltransportert totalentreprenøren.
Nybygg av parkeringshus i Haugesund, trinn 3
Prosjektet ligger på is. Byggestart avhenger finansiering. Skal dannes et nytt AS som tiltakshaver.
Ombygging/rehabilitering av boliger og naust i Haugesund
Planer om restaurering av verneverdige bygninger. Haugesunds eneste gjenværende sjøtun.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av landstrømsanlegg i Haugesund
Felles utlysning for; Killingøy Subsea & Offshorebase, Garpeskjær Øst og Garpeskjær vest. Tilbud kan gis på en eller flere deler. Total kostnad: 8 mill. kr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: