Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av idrettshall og forskningsbygg i Haugesund
Flerbrukshall: 2060 m2 Forskningsanlegg: 225 m2.
Rehabilitering av fasade på parkeringshus i Haugesund
Byggherren stiller som krav at OPUS Arkitekter AS og Halvor Næss Belysningsdesigner AS skal benyttes av totalentreprenøren i den videre planleggingen og fullføringen av prosjektet.
Etablering av adkomst ved sykehus i Haugesund
Oppgradering av gate foran hovedinngang.
Nybygg av vannledning i Raglamyr
Videreføring av vannledning fra Raglamyr til Karmøy grense.
Omlegging av avløpsledning i Haugesund
Storasundgata- omlegging fra Karmsundsgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: