Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Haugesund

Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Driftskontrakt 1101 Dalane 2017-2023
700km veg; 564km fv, 86km rv og 50km gs-veg. Time, Sokndal, Lund, Hå, Gjesdal, Eigersund, Bjerkreim og Flekkefjord. Opsjon på et års forlengelse til 31/8-2024.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 2
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus, enebolig, infra i Haugesund
Terrasseleiligheter og kjedjet eneboliger.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
35 mål. Byggeklare tomter.
Nybygg av kontor på Rossabø i Haugesund
Passivhus. 6+4 etasjer. Takhage i 5. etasje. Etablering av ladestasjoner.
Samlokalisering av kommunens administrasjonsbygg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av ungdomsskole på Fagerheim
Prosjekt i tidlig fase. Uklar fremdrift. Uklart omfang. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 1
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Påbygg av flerbolighus i Haugesund
Planlegger et påbygg på Rema 1000 med 16 leiligheter.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av næring og leilighetsbygg i Haugesund
Kjøkkenentreprenør: Schmidt kjøkken, Haugesund.
Grunn- og rivearbeider ved sykehus i Haugesund
Etablering av 12.000 m2 byggegrop inkluderer utsprengning av ca. 40.000 m3 fast fjell, riving av flere bolighus, omlegging av tekniske installasjoner i grunnen og terrengbehandling inkludert ny gang- og sykkelvei.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Skåredalen
Infrastruktur for ca. 50 boenheter.
Utvidelse av klasserom mm ved skole i Haugesund
Arkitekt vil bli tiltransportert totalentreprenøren.
Nybygg av anneks i Haugesund
Nytt anneks for forskningslære.
Rehabilitering av dam i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av parkeringshus i Haugesund, trinn 3
Prosjektet ligger på is. Byggestart avhenger finansiering. Skal dannes et nytt AS som tiltakshaver.
Ombygg til behandlingsmiddelssentral ved sykehus i Haugesund
Avdelingen "behandlingshjelpemidler" (BHM) skal etableres i eksisterende kontorlokaler i "vaskeribygget".
Utvidelse av base på omsorgsbolig i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Rehabilitering av svømmehall i Haugesund
Forslag fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Rehabilitering av avløpsledning i Haugesund
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Oppgradering av garderobe- og svømmeanlegg i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av landstrømsanlegg i Haugesund
Felles utlysning for; Killingøy Subsea & Offshorebase, Garpeskjær Øst og Garpeskjær vest. Tilbud kan gis på en eller flere deler. Total kostnad: 8 mill. kr.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nytt ventilasjonsanlegg for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av va-ledning i Fagerheim
Fra forslag til investeringsbudsjett 2018-2021.
Ny heis for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt kjøkken for skole i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av skolekjøkken i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: