Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av boligområde i Haugesund
Prosjektet blir utført i flere utviklingstrinn og gjennomføres over flere år. Ca. 150 boliger.
Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
35 mål. Byggeklare tomter. Gnr/bnr 148/79 og 947
Nybygg av idrettshall og forskningsbygg i Haugesund
Flerbrukshall: 2060 m2 Forskningsanlegg: 225 m2.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Skåredalen
Infrastruktur for ca. 50 boenheter.
Etablering av adkomst ved sykehus i Haugesund
Oppgradering av gate foran hovedinngang.
Rehabilitering av fasade på parkeringshus i Haugesund
Byggherren stiller som krav at OPUS Arkitekter AS og Halvor Næss Belysningsdesigner AS skal benyttes av totalentreprenøren i den videre planleggingen og fullføringen av prosjektet.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nybygg av vannledning i Raglamyr
Videreføring av vannledning fra Raglamyr til Karmøy grense.
Omlegging av avløpsledning i Haugesund
Storasundgata- omlegging fra Karmsundsgata.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: