Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Haugesund

Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
35 mål. Byggeklare tomter. Gnr/bnr 148/79 og 947
Nybygg av næringslokaler i Haugesund, trinn 2
2 eller 3 bygg. Oppgitt areal er ca. Trinn 1 er utført i 2009 med Helgesen Tekniske-Bygg AS.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Tornes
Infrastruktur for ca 85 boenheter.
Nybygg av idrettshall og anneks i Haugesund
Nytt anneks for forskningslære.
Sammenbygging av kaier på Killingøy i Haugesund
Bygging av ca 80 m betongkaier.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Skåredalen
Infrastruktur for ca. 50 boenheter.
Ombygging av torg mm. ved Haraldsgata, Haugesund
Prosjektet er utsatt. Antatt byggestart. Kostnad ukjent.
Rehabilitering av parkeringshus i Haugesund
Byggherren stiller som krav at OPUS Arkitekter AS og Halvor Næss Belysningsdesigner AS skal benyttes av totalentreprenøren i den videre planleggingen og fullføringen av prosjektet.
Etablering av adkomst ved sykehus i Haugesund
Oppgradering av gate foran hovedinngang.
Nybygg av vannledning i Raglamyr
Videreføring av vannledning fra Raglamyr til Karmøy grense.
Omlegging av avløpsledning i Haugesund
Storasundgata- omlegging fra Karmsundsgata.
Nytt ventilasjonsanlegg for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ny heis for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt kjøkken for skole i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av skolekjøkken i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: