Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Haugesund

Nybygg av boligområde i Haugesund
700-1000 boenheter. 300 mål tomt.
Nybygg av flerbolighus og enebolig i Haugesund
Gjennomførelsetid: 12-15 måneder. 1 stk blokkbygg og 1 stk enebolig.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 2
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges 50-60 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Nybygg av boligområde i Skåredalen
Totalt skal det bygges ca 50 boenheter i området fordelt mellom 2 utbyggere.
Utvidelse av ungdomsskole i Haugesund
Lås og beslag: Certego AS. Rekkverk av stål: Hamre.
Nybygg av rekkehus i Haugesund
Detaljregulering er vedtatt.
Sammenbygging av kaier på Killingøy i Haugesund
Bygging av ca 80 m betongkaier.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Skåredalen
Infrastruktur for ca. 50 boenheter.
Renovering og utskifting av avløpsledning i Haugesund
Totalt skal det renoveres/skiftes ut avløpsledninger i 3 etapper. Etappe 1: Storasundsgata Trinn 2: Spannavegen Trinn 3: Storasundsgata ner mot Karmsundsgata. Trinn 2 blir utført først.
Nytt ventilasjonsanlegg for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Ny heis for omsorgssenter i Haugesund
Fra forslag til budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nytt kjøkken for skole i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Utvidelse av skolekjøkken i Haugesund
Fra forslag fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: