Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hå

Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nytt industriområde i Hå
30 daa. Infrastruktur opparbeides i løpet av 2016.
Nybygg av hotell på Obrestad
35 leiligheter + 2000-3000 m2 hotell.
Påbygg av sykehjem på Hå
2 etasjer+ teknisk rom.
Nybygg av eneboliger og flerbolighus i Varhaug
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i området fordelt på eneboliger og flerbolighus.
Nybygg av industribygg på Bjorland
30 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av flerbolighus i Sirevåg
Totalt 40 leiligheter fordelt på 2 hus. 3-5 etasjer.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Nybygg av boligområde i Sirevåg
2 tomter (12-16 boenheter).
Nybygg av underjordisk utstillingshall i Hå
Museummagasinet skal nedgraves i terrenget, over tak er det fra 1-3 meter fylling.
Nybygg av undergang og støttemur i Stokkalandsmarka, Vigrestad
Bygging av fire stedstøpte underganger og to gang/sykkelveg-bruer med tilhørende støttemur.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Sirevåg
Infrastruktur for ca 12-16 boenheter.
Utvidelse av steinbrudd i Varhaug
Utvidelse på 42daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: