Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hå

Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Nytt industriområde i Hå
1,8 dekar tomt.
Om- og tilbygg av fengsel samt opparbeidelse av uteområder i Hå
Delprosjekter: Sluse og slusebygg. Perimetersikring av fengselet og opparbeidesle av uteområder. Kapasitetsutvidelse av fengselet med 40-50 plasser med følgeprosjekter. Flytting og innplassering av støtte- og sysselsettingsarealer til fengslets driftsbygninger.
Flomsikringtiltak på Vigrestad i Hå kommune
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Brukontrakt Sør-Rogaland 2018-2019 (samlekontrakt)
Entreprisen gjelder vedlikehold av 13 bruer, samt mindre mekanisk betongrehabilitering på 19 bruer over e39 mellom Stavanger og Ålgård.
Nybygg av slamsilo ved Grødaland biogassanlegg på Grødaland
Levering og montasje av tørrslamsilo med gliderammeutlasting inkl. bygningstekniske arbeider. Komplett tørrslamsilo med volum ca. 100 m3.
Nybygg av vannledning på Varhaug mot Håland basseng
Ca 2660 m. Opsjon på 450 m vannledning til Håland høydebasseng.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: