Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Hå

Nybygg av boliger i Hå, trinn 2 mfl
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 1
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Nybygg av gang og sykkelvei på fv 44 Grødaland-Brattland
2700 meter. Går parallelt med Orre-Hå grense.
Flomsikringtiltak på Vigrestad i Hå kommune
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Nybygg av slamsilo ved Grødaland biogassanlegg på Grødaland
Levering og montasje av tørrslamsilo med gliderammeutlasting inkl. bygningstekniske arbeider. Komplett tørrslamsilo med volum ca. 100 m3.
Nybygg av vannledning på Varhaug mot Håland basseng
Ca 2660 m. Opsjon på 450 m vannledning til Håland høydebasseng.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: