Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av blokkbygg i Brusand
83-109 boenheter.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Nærbø
Blir utført i 2 byggetrinn. Trinn 1: 34 boenheter og parkeringskjeller, 20 måneders byggetid. Trinn 2: 17 boenheter. 12 måneders byggetid.
Nybygg av eneboliger og leiligheter i Varhaug
Totalt skal det bygges ca. 60 boenheter i området fordelt på eneboliger og flerbolighus.
Forlengelse av kryssingsspor på Ogna stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018.. Bane, spor og signalanlegg.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Forlengelse av kryssingsspor på Nærbø stasjon
Prosjektet er utsatt, byggestart trolig etter 2018. Bane, spor og signalanlegg.
Nytt industriområde i Hå
1,8 dekar tomt.
Etablering av infrastruktur for boligfelt i Hå
Infrastruktur for 150-200 boenheter.
Nybygg av administrasjonsbygg ved museum i Nærbø
Bygget har to underetasjer med heis og trapp ned til det underjordiske magasinet. I første underetasje ligger dessuten teknisk rom og andre underetasje ligger kontorarkivet.
Utvidelse av gravlund på kirke i Hå
Arbeidene gjelder utvidelse av Nærbø gravlund med omtrent 5500 m². Det skal etableres ny minnelund samt gravfelt og urnefelt. Det skal etableres nytt dreneringssystem og massen i gravfeltene skal sorteres og legges ut på nytt. Det skal etableres beplantning og plen.
Ny utslippsledning i Hå kommune
Etablering av ca 360 meter utslippsledning i sjøen ved Obrestad.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: