Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Hå

Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.
Nytt industriområde i Hå
1,8 dekar tomt.
Nybygg av hytter og eneboliger på Holmane
Inklusive eller eksklusive infrastruktur. 5 eneboliger og 14 hytter.
Utvidelse av gravlund på kirke i Hå
Arbeidene gjelder utvidelse av Nærbø gravlund med omtrent 5500 m². Det skal etableres ny minnelund samt gravfelt og urnefelt. Det skal etableres nytt dreneringssystem og massen i gravfeltene skal sorteres og legges ut på nytt. Det skal etableres beplantning og plen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: