Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjesdal

Nybygg av kraftverk ved Gjesdal
Avventer konsesjon fra NVE. Byggestart 2018-2020. Kostnad er ukjent. 40 GWh.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 6= 3 stk rekkehus BK 7= 6 stk rekkehus
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 2= 4 stk rekkehus BK 3= 2 stk rekkehus
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Nybygg av tennisbaner ved Gjesdal
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av tursti ved Gjesdal
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av fotballbane ved Gjesdal
Tidlig prosjekt. Start og kostnad er ukjent.
Utvendig vedlikehold på ungdomsskole i Ålgård
Fuktskader, utskifting av 19 vinduer, utskifting av brostein i glassgård, reparasjon(utskifting av problematisk avløpsrør samt etablere overbygg over dører i glassgård.
Etablering av kameraovervåking i omsorgsbolig/sykehjem i Ålgård
Etablere kameraovervåking for å øke sikkerheten mtp. brann.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: