Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjesdal

Nybygg av tunnel og adkomstvei til boligområde i Ålgård
Husafjell til boligområdet Kodlidalen og Ålgård nord. Totalt 800 meter hvorav 250 meter tunnel.
Nybygg av vindkraftverk og distribusjonsnett (230v-22kv)
2 vindkraftverk. Installert effekt; 10,00 MW. Totalkostnad for Skurvenuten og Tindafjellet vindkraft er 150 mill kr. Jordkabel. Trepartskontroll: Sweco Norge AS. Peikko Norge AS skal levere et komplett fundamentdesign og tilhørende stålkomponenter som blant annet omfatter rock adapter-plate med tårnbolter, FATBAR fjellforankringsbolter, integrert fjellboringsmal- og montasjesystem, samt øvrige stålkomponenter til to turbiner.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Ombygg til brannstasjon på Ålgård
Interkommunalt prosjekt.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: