Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjesdal

Damutbedring i Gjesdal
Oppgradering av dam til bruddsikkerhetsklasse 3 og 4 med alternative løsninger. Oppgradering av dam i bruddsikkerhetsklasse 3 til massivdam
Nybygg av skole i Ålgård
Gjennomførelsetid: 13-14 måneder. 2000-2200 m2.
Nybygg av rekkehus i Gjesdal
BK 4= 6 stk rekkehus BK 5= 4 stk rekkehus
Ombygging og oppgradering av kraftverk ved Gjesdal
Nytt aggregat i ny bygning. Opprensking i inntakskanalen. Riving av dam slik at en ny konus og varegrind kan monteres og støpes inn. Nytt tilløpsrør monteres.
Nybygg av eneboliger i Ålgård
Gjennomførelsetid: 12-14 måneder.
Utvendig vedlikehold på ungdomsskole i Ålgård
Fuktskader, utskifting av 19 vinduer, utskifting av brostein i glassgård, reparasjon(utskifting av problematisk avløpsrør samt etablere overbygg over dører i glassgård.
Ombygg av høydebasseng i Ålgård
Termosikring av underarmert høydebasseng.
Nybygg av sykkelparlering i Gjesdal
Lukket/låsbart sykkelparkeringsanlegg ved kollektivknutepunktet i sentrum, med mulighet for lading ev elsykler.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: