Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Forsand

Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Hefteholstjørna og Grønakråtjørna til det eksisterende reguleringmagasinet Lyngsvatn.
Utvikling av nasjonale turistveier i Rogaland
Arbeidet består av å opparbeide en utkikksplattform på andre siden av en knaus langs Rv13 i dagens Forsand kommune. Arbeidet vil bestå av opparbeiding av parkeringsplass, sikring mot vei, utvide veiskulder, pigging og tilrettelegging av fjell, plasstøpt betong og noe stålarbeid.
Tilrettelegging av tursti i Lysefjord
Besøksstrategi og sårbarhetsanalyse, utvikling av betalingssystem for parkering m.m.
Tilrettelegging av tursti i Forsand
Vinterberedskap og tilrettelegging av sti.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: