Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Forsand

Overføring av vann i Forsand
Overføring av vann fra Dalaåna i Lysebotnvassdraget til magasinet Lyngsvatn i Årdalsvassdraget. Bygging av betongdam og pumpestasjon ved Håhellvervatn. Langhullsboring. Ny vei. Ny kraftlinje, enten som luftlinje eller som kabel i veien.
Nybygg av transformatorstasjon i Forsand
132/22 kV. Omlegging av eksisterende 132 kV-ledninger inn til stasjonen.
Påbygg av barneboliger i Forsand, trinn 2
Bygges som en 2 etasje over eksisterende boliger. Dette prosjektet består av 3 boenheter samt tilhørende fellesarealer, heis og trapperom. Bruttoareal ca. 250 m2. I tillegg skal det medtas anordning av adkomstvei i form av gangsti fra eksisterende parkeringsplass bak bygget.
Oppgradering av omsorgssenter i Forsand
Generell oppgradering på avdelingane.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: