Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnøy

Nybygg av bru eller tunnel (fastlandsforbindelse) i Finnøy
Forbindelsen vil bestå av bruer og tunneller.
Nybygg av eneboliger ved Finnøy
Tidlig prosjekt. Mer informasjon foreligger dessverre ikke. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Utbygging av fibertbasert bredbåndsnett i Finnøy
452 boliger og 144 fritidsboliger.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Kyrkøy i Finnøy kommune
Infrastruktur for: 9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser.
Ny slamavskiller i Judaberg
Prosjektering, levering og montering av en komplett slamavskilleranlegg av glassfiberarmerte GUP tanker med tilhørende ledninger, kummer og luktfjeringsuystyrer.
Utbygging av fibertbasert bredbåndsnett på Bjergøy i Finnøy kommune
Bjergøy er ei av Sjernarøyane, som høyrer til Finnøy kommune.
Utbygging av fibertbasert bredbåndsnett på Kyrkjøy i Finnøy kommune
Kyrkjøy er ei av Sjernarøyane, som høyrer til Finnøy kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: