Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Finnøy

Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
Totalt skal det bygges 19 boenheter i området. 5 boenheter blir utført i trinn 1. Byggeklare tomter.
Nybygg av overnattingsbygg/garasje i Judaberg
Overnattingsbygg/garasje for ambulansepersonell.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
1 stk enebolig eller 1 stk tomannsbolig. Totalt skal det bygges 19 boenheter i området. 5 boenheter blir utført i trinn 1. Byggeklare tomter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Kyrkøy i Finnøy kommune
Infrastruktur for: 9 eneboligtomter og 7 hyttetomter. Båtplasser.
Sanering og utskiftning av VA-ledninger på Judaberg i Finnøy
Anleggsarbeidet omfatter utskifting av eksisterende fellesavløpsledning og legge separat ledninger for spillvann og overvann. Vannledningen som ligger i samme trase skal også skifts ut. Nye stikkledninger (vann, spillvann og overvann) skal legges fram til husvegg. Det skal etableres en Ø1000 mm samlekum med kjøresterke lokk på veikanten for privatestikkledninger. Vannledning Ø160 mm PE, ca. 230 m lengde: Vannledning Ø225 mm PVC, ca. 140 m lengde. Spillvannledning Ø160 mm PVC, ca. 370 m lengde. Overvannledning Ø200/250 mm PVC, ca. 260m lengde. Overvannledning Ø400 mm BET, ca. 160 lengde. Vannkummer Ø1600, 4 stk. Spillvannkummer Ø1000, 12 stk. Overvannkummer Ø1000, 13 stk. Stikkledningstraseer for vann, spillvann og overvannledninger: samlet lengde,ca.320 m og 15 stk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: