Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Finnøy

Nybygg av bru eller tunnel (fastlandsforbindelse) i Finnøy
Forbindelsen vil bestå av bruer og tunneller.
Nybygg av boligområde i Finnøy kommune
Totalt 200-300 boenheter i området. 45 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 2
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger ved Finnøy
Tidlig prosjekt. Mer informasjon foreligger dessverre ikke. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Utbygging av fibertbasert bredbåndsnett i Finnøy
452 boliger og 144 fritidsboliger.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
Infrastruktur opparbeides på separat prosjekt.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Finnøy kommune, trinn 1
Totalt skal det bygges 19 boenheter i området. 5 boenheter blir utført i trinn 1. Byggeklare tomter.
Ny slamavskiller i Judaberg
Prosjektering, levering og montering av en komplett slamavskilleranlegg av glassfiberarmerte GUP tanker med tilhørende ledninger, kummer og luktfjeringsuystyrer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: