Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eigersund

Nybygg av barneskole i Egersund
Blir delt inn i 2-3 byggetrinn. Miljøsanering og riving av eksisterende bygg på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Egersund
Totalt skal det bygges ca 130 boenheter i området. 15-20 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av gang/sykkelvei i Egersund
Ca. 260 meter lang. Den skal ha en bredde på 3 meter som skal asfalteres. Mellom gang- og sykkelveien og dagens kjørevei skal det etableres en gruset stripe på ca. 1 meter. Overvannet fra gang- og sykkelstien ledes til rist som plasseres i grusstripen. Gang- og sykkelveien skal få ny belysning i form av master.
Nybygg av treningstårn for vindturbinoperatører ved havn i Eigersund
1 treningstårn på ca 30 meter hvor vindturbinoperatører skal få opplæring og sertifiseres. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Møteplasser på Fv 42 i Egersund
Samme kontrakt som for Fv 609.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Ramsland
Etablering av infrastruktur for 8 stk eneboligtomter.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Framføring av fiberkabel i Helleland
Prosjektet omfatter framføring av fiberkabel langs fv42 Sirdslsvegen fra Helleland kryss E39 til Bjønnsberget tunnel. Lengde ca. 12 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: