Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av næring på Eigestad
Totalareal på området er ca 200 mål. Byggestart er avhengig bygging av kryss og veibru på E39.
Nybygg av kontor i Eigersund
Parkeringshus i 2 etasjer.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges ca 130 boenheter i området.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området 8 eneboliger blir utført i trinn 1.
Nybygg av treningshall i Eigersund
Etablering av treningshaller for Naceller. Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 1
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Utfomning av gravlund i Hestnes
T Holand Maskin AS er entreprenøren som utført grunnarbeidene på gravlunden.
Renovering av kirkestue i Helland, Eigersund kommune
Oppføring av Helleland Kirkestue med rivning av eksisterende bårehus og oppføring av nytt felles bygg på samme tomt.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Ramsland, trinn 2
Etablering av infrastruktur for 19 stk eneboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: