Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land. Områdesreguleringen legger tilrette for å kunne etablere omlag 100 000 m2 med nye næringsbygg.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Egersund
Totalt skal det bygges ca 130 boenheter i området. 15-20 boenheter blir utført i trinn 1. Gnr/bnr 13/239 med flere
Rammeavtale for vintervedlikehold av veier i Eigersund
2 år med opsjon på 1+1 år. Rode 1: Årstaddalen - Lædre. Rode 2: Veshovda - Hellerenveien. Rode 3: Slettebø - Bakkebø. Rode 4: Tengs - Hellvik. Rode 5: Lomeland - Møgedal. Rode 6: Hetlandsheia. Rode 7: Årrestad. Rode 8: Skoler og barnehager.
Nybygg av gang/sykkelvei i Egersund
Ca. 260 meter lang. Den skal ha en bredde på 3 meter som skal asfalteres. Mellom gang- og sykkelveien og dagens kjørevei skal det etableres en gruset stripe på ca. 1 meter. Overvannet fra gang- og sykkelstien ledes til rist som plasseres i grusstripen. Gang- og sykkelveien skal få ny belysning i form av master.
Møteplasser på Fv 42 i Egersund
Samme kontrakt som for Fv 609.
Etablering av infrastruktur for eneboliger på Ramsland
Etablering av infrastruktur for 8 stk eneboligtomter.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: