Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Eigersund

Nybygg av næring på Eigestad
Totalareal på området er ca 200 mål. Byggestart er avhengig bygging av kryss og veibru på E39.
Nybygg av eneboliger på Ramsland, trinn 2
Totalt skal det bygges ca. 27 eneboliger i området 8 eneboliger blir utført i trinn 1.
Etablering av ny gravlund i Egersund
Fra budsjett og økonomiplan 2018-2021.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Utfomning av gravlund i Hestnes
T Holand Maskin AS er entreprenøren som utført grunnarbeidene på gravlunden.
Etablering av kryss i Egersund
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Renovering av kirkestue i Helland, Eigersund kommune
Oppføring av Helleland Kirkestue med rivning av eksisterende bårehus og oppføring av nytt felles bygg på samme tomt.
Utdyping av havn i Egersund.
Det skal foretas en utdyping7sprenging av fjelnabbe på sørsiden av Lindøygapet i innseilingen til Vågen i Egersund havn. Området har dybde -6,8 meter og skal utdypes til ferdig dybde -8,5 meter

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: