Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eigersund

Nybygg av fiskeforedlingsanlegg på Eigerøy, Egersund
I forbindelse med bygging av nytt firskeforedlingsanlegg skal det under del 1 utføres forberedende grunnarbeider med masseutskifting for etablering av fryselager. Videre skal det utføres pelearbeider og betongarbeider med fundamentplate/bunnplate for etablering av fiskeforedlingsanlegg.
Nybygg av industri og havnevirksomhet i Eigersund
43 daa. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Riving-og nybygg av barneskole i Egersund
Blir delt inn i 2-3 byggetrinn.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kraftledning 50/132 kV i Eigersund og Lund kommuner
2 transformatorstasjoner; en ved Gya eller Mjelkefossen kraftverk og en ved Åmot kraftverk.
Bygging av midlertidig brannstasjon inkl. tomt i Eigersund
Oppdraget vil være en totalentreprise hvor tilbyder må tilby tomt, modulbygg og plasthaller. Tilbyder må sørge for hele gjennomføringsprosessen inkl. evt. omregulering av tomt, søknader, prosjekt- og byggeledelse m.m. Modulene skal inneholde kontor, garderobe- og dusjfasiliteter, møterom, kasernering m.m. Det vil være aktuelt at oppdragsgiver kjøper plasthallene for videre bruk fremfor leie av disse. Tomten må lokalisert slik at enkelte kriterium er oppfylt: - krav til innsatstid for brannvesenet - tilstrekkelig areal for moduler. plasthaller, parkering, snusirkler m.m. - mer enn én utrykningsvei - beliggenhet slik at utrykning ikke utgjør en vesentlig fare for myke trafikanter etc. - nødvendige teknisk infrastruktur (vann og avløp, bredbånd etc.) - utenfor flomsoner
Flomsikring av sentrum i Egersund
Opparbeidelse av flomsikringselementer og parkelementer i forbindelse med delprosjekt "Svanedalsparken". Stedstøpte flomhindre, naturstein, belegg, belysningsanlegg, beplantning.
Utskifting av belysning i Bryningslandtunnelen langs E39 i Eigersund
I tillegg skal det settes opp et teknisk bygg. Kontraheres med Tronviktunnelen. Totalt hovedmengder: Demontering av eksisterende belysning inkl mindre tavler. Levere og montere 1 stk teknisk bygg inkl grunnarbeid og tavler. Levere og montere 1 stk dobbeltvegget skap. Grave ca 60 m grøft. Levere og legge ned ca 330 m trekkerør 110 mm2. Levere og montere ca 3 400 m kabel. Levere og montere ca 250 m jording. Levere ca 420 m 600 mm rustfri kabelstige. Levere og montere ca 270 stk LED armaturer.
Rehab av vindusfelt og ytterdører ved barneskole i Helleland
Rehabilitering av vindusfelt og 3 ytterdører med opsjon rehabilitering av yttertak.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: