Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Eigersund

Nybygg av fiskeforedlingsanlegg på Eigerøy, Egersund
I forbindelse med bygging av nytt firskeforedlingsanlegg skal det under del 1 utføres forberedende grunnarbeider med masseutskifting for etablering av fryselager. Videre skal det utføres pelearbeider og betongarbeider med fundamentplate/bunnplate for etablering av fiskeforedlingsanlegg.
Nybygg av industri, treningshaller, blålysbygg og havnevirksomhet i Eigersund
Etablering av treningshaller for Naceller og et blålysbygg mm. Treningstårn for vindturbinoperatører utføres på separat prosjekt. Ecofact Sørvest AS utfører konsekvensutredning. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Egersund
Eksisterende bygninger i planområdet forutsettes revet.
Bygging av midlertidig brannstasjon inkl. tomt i Eigersund
Modulrigg og hall: MalthusUniteam AS.
Forberedende arbeider for ny proteinfabrikk på Eigerøy, Egersund
I forbindelse med bygging av ny proteinfabrikk skal det under Del 1 utføres forberedende grunnarbeider samt pelearbeider og betongarbeider med fundamentplate/bunnplate for etablering av proteinfabrikk.
Flomsikring av sentrum i Egersund
Opparbeidelse av flomsikringselementer og parkelementer i forbindelse med delprosjekt "Svanedalsparken". Stedstøpte flomhindre, naturstein, belegg, belysningsanlegg, beplantning.
Nybygg av treningstårn for vindturbinoperatører ved havn i Eigersund
1 treningstårn på ca 30 meter hvor vindturbinoperatører skal få opplæring og sertifiseres. Seabrokers Eiendom AS og B&G Holding AS eier 50% hver av Langholmen Egersund AS. 2-6 etasjer.
Driftskontrakt elektriske anlegg Sør Rogaland 2018-2019
Elektriske anlegg på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i sør Rogaland. Gjelder: Lund, Sokndal, Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Sola, Stavanger, Randaberg, Forsand, Strand, Rennesøy, Kvitsøy, Finnøy og deler av Hjelmeland kommune.
Rehab av vindusfelt og ytterdører ved barneskole i Helleland
Rehabilitering av vindusfelt og 3 ytterdører med opsjon rehabilitering av yttertak.
Framføring av fiberkabel i Helleland
Prosjektet omfatter framføring av fiberkabel langs fv42 Sirdslsvegen fra Helleland kryss E39 til Bjønnsberget tunnel. Lengde ca. 12 km.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: