Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bokn

E39 Rogfast, E13 sidetunnel Arsvågen
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Riving- ombygg og tilbygg av omsorgsboliger og sykehjem i Bokn
8-10 stk omsorgsboliger og 400 m2 sykehjem.
Legging av høyspent sjøkabler mellom Bokn og Karmøy
2 stk 24 eller 36 kV sjøkabler, hver på 4700 meter.
Nybygg av vannverk i Bokn
Bokn kommune skal oppgradere vannverket med bl.a. bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og nytt høydebasseng. Denne entreprisen gjelder komplett prosjektering, levering og montering av prosessanlegg for vannbehandlingen. Vannbehandlingen skal baseres på koagulering (kjemisk felling) i èn eller flermediafilter. Det er planlagt å dele bygge- og anleggsarbeidet opp i fire entrepriser: - En totalentreprise for prosessutstyr med funksjonsansvar. - En totalentreprise for prefabrikert høydebasseng - En detaljentreprise for bygningsmessige arbeider inkl. VVS - En detaljentreprise for elektriske anlegg I tillegg til selve fellingsanlegget omfatter prosessentreprisen også levering og montering av rentvannspumper, UV-anlegg og rør/rørdeler, og kjemikaliedosering mm.
Etablering av 22 kV jordkabelanlegg fra Trosnavåg til Laupeland i Bokn kommune
Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Trosnavåg til Laupland på Bokn. Lengden på kabelanlegget er beregnet til ca 7 km. I tillegg skal det monteres 4 nye trafokiosker (Betong, type Mini A) og noe omlegginger av eksisterende høyspent- og lavspent nett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: