Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bokn

E39 Rogfast, E13 sidetunnel Arsvågen
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Etablering av 22 kV jordkabelanlegg fra Trosnavåg til Laupeland i Bokn kommune
Det skal bygges ut nytt 22 kV høyspent jordkabelanlegg (to sett 400 mm2 TSLF, jording og fiberrør) fra Trosnavåg til Laupland på Bokn. Lengden på kabelanlegget er beregnet til ca 7 km. I tillegg skal det monteres 4 nye trafokiosker (Betong, type Mini A) og noe omlegginger av eksisterende høyspent- og lavspent nett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: