Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bjerkreim

Nybygg av vindkraftverk i Eikeland/Steinsland i Bjerkreim
50 turbiner á 3 MW. Produksjon 450 GWh.
Nybygg av vindkraftverk ved Gravdal
40 turbiner. 90 MW. Gjennomføring: 12-18 måneder.
Ombygg til leiligheter, nybygg av omsorgsboliger på Bjerkreim
Ombygging av gamle ysteriet. Byggestart er ikke bestemt. Bruker faste konsulenter. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av regionalnett 132 kV og master på Bjerkreim
Avventer klagebehandling. Kostnad er ukjent. 13 km, fra Måkaknuten vindpark-Bjerkreim transformatorstasjon.
Nybygg av transformatorstasjon på Bjerkreim
33/132 kV. Hører sammen med 132 kV linje Måkaknuten vindkraftverk-Bjerkreim transformatorstasjon. Kostnad er ukjent.
Infrastruktur for nytt boligområde i Bjerkreim
Infrastruktur for total 12 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: