Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Bjerkreim

Nybygg av vindkraftverk i Eikeland/Steinsland i Bjerkreim
50 turbiner á 3 MW. Produksjon 450 GWh.
Nybygg av vindkraftverk ved Gravdal
40 turbiner. 90 MW. Gjennomføring: 12-18 måneder.
Ombygg til leiligheter, nybygg av omsorgsboliger på Bjerkreim
Ombygging av gamle ysteriet. Byggestart er ikke bestemt. Bruker faste konsulenter. Kostnad er antatt av redaksjonen.
Nybygg av transformatorstasjon på Bjerkreim
33/132 kV. Hører sammen med 132 kV linje Måkaknuten vindkraftverk-Bjerkreim transformatorstasjon. Kostnad er ukjent.
Nybygg av regionalnett 132 kV og master på Bjerkreim
Avventer klagebehandling. Kostnad er ukjent. 13 km, fra Måkaknuten vindpark-Bjerkreim transformatorstasjon.
Infrastruktur for nytt boligområde i Bjerkreim
Infrastruktur for total 12 boenheter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: