Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rogaland fylke

Bjerkreim (10)
Bokn (2)
Eigersund (38)
Finnøy (14)
Forsand (18)
Gjesdal (17)
Haugesund (42)
(21)
Karmøy (58)
Klepp (28)
Kvitsøy (2)
Lund (7)
Randaberg (28)
Rennesøy (17)
Sandnes (184)
Sauda (24)
Sokndal (6)
Sola (46)
Stavanger (197)
Strand (25)
Suldal (16)
Time (35)
Tysvær (17)
Utsira (2)
Vindafjord (23)
Nybygg av boligområde i Haugesund
700-1000 boenheter. 300 mål tomt.
Nybygg av boligområde og friområder på Hundvåg
Totalt 394 mål, utbyggingsareale ca 260 mål.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland
Totalt skal det bygges ca 750 enheter på området. Ca. 100 bygges i etappe 1 og ca. 650 boenheter gjenstår. Prosjektet vil bli utbygd i etapper som går over flere år.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Sandnes
Totalt skal det bygges 550 boenheter i området. 115 boenheter er utført i trinn 1. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av boliger på Tjøtta
400-520 boenheter.
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Stavanger
7 etajser + 3 etasjer parkeringskjeller. BREEAM-NOR Excellent. RI trekonstruksjon: DOF. Fasadearkitekt: Saaha AS.
Nybygg av kontor i Stavanger
Totalt 4-8 etasjer. Parkeringskjeller: 10000 m2 i 2 etasjer under bakken.
Nybygg av boliger i Hå, trinn 2 mfl
Totalt skal det bygges 200 boenheter i området. 10-30 boenheter blir utført i trinn 1.
Nybygg av kontor i Eigersund
Parkeringshus i 2 etasjer.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av nærings- og leilighetsbygg i Bryne
6000 m2 næring og 3500 m2 boliger.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av rekkehus og lavblokk hus i Madla Hafrsfjord
Totalt 99 boenheter fordelt på: 92 rekkehus og 7 leiligheter.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges. Baderomskabiner: Probad.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av barneskole i Egersund
Blir delt inn i 2-3 byggetrinn. Miljøsanering og riving av eksisterende bygg på separat prosjekt.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
BREEM: Niras Norge AS. Leietaker: Stavanger kommune, Stavanger kommune- hjemmebaserte tjenester, Stavanger kommune- Helse og sosial, Arbeidslivssenter, NAV, Nav stat, GMC Eiendom AS og GMC Maritime AS.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Utvidelse av havne og næringsområder i Egersund
Omtrent 640 daa, hvorav omtrent 400 daa ligger på land.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
25 meters svømmehall med åtte baner. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng; ENWA Badeanlegg AS, Oslo E04 Sanitær; Finn Midbøe AS, Stavanger E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av boliger i Sandnes
35-45 st boenheter fordelt på eneboliger, eneboliger i rekke, rekkehus og to- og/eller firemannsboliger.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av vindpark i Bjerkreim
60.00 MW. Ca 20 stk.
Om- eller nybygg av kontor/næringslokaler i Stavanger
Usikkert hvis det blir ombygging eller nybygg. Nybygg; 5-6 etasjer med næringslokaler mot gateplan.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boenheter på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av boliger i Klepp
Industrivegen 1b og 1c. 24 stk rekkehus og et leilighetsbygg med 6 stk leiligheter. 2-3 etasjer.
Nybygg av leilighetsbygg og rekkehus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 430 boenheter i området.
Rehabilitering og ombygg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: