Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rogaland fylke

Bjerkreim (12)
Bokn (3)
Eigersund (35)
Finnøy (15)
Forsand (13)
Gjesdal (34)
Haugesund (51)
(26)
Karmøy (91)
Klepp (27)
Kvitsøy (0)
Lund (5)
Randaberg (19)
Rennesøy (5)
Sandnes (119)
Sauda (10)
Sokndal (6)
Sola (39)
Stavanger (141)
Strand (25)
Suldal (17)
Time (27)
Tysvær (26)
Utsira (2)
Vindafjord (12)
Nybygg av bru eller tunnel (fastlandsforbindelse) i Finnøy
Forbindelsen vil bestå av bruer og tunneller.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av boliger i Skarbekken, Jørpeland
Totalt skal det bygges ca 750 enheter på området. Ca. 100 bygges i etappe 1 og ca. 650 boenheter gjenstår. Prosjektet vil bli utbygd i etapper som går over flere år.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Haugesund
Ca 300 stk boliger, 1000 da.
Rv 44 Gandsfjordforbindelsen, ny bru/utbedring av vegstrekning
Nord-Jærenpakken. Planområdet er delt inn i to hovedalternativ: Alternativ 1: Bru over Gandsfjorden Planområdet for Gandsfjord bru er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, gjennom Lura, bru over Gandsfjorden, ilandføring på Hana, tunnel til Vatne, og vidare mot Sandnes aust. Alternativ 2: Bruk av eksisterande veg Planområdet for bruk av eksisterande veg er definert som strekninga frå E39 ved Kvadrat, sørover langs E39 til Hove, og vidare på rv. 13 til Vatne og vidare mot Sandnes aust. Kommunedelplanen skal danne grunnlag for å kunne ta eit val mellom, eller å kunne prioritera rekkefølgje av, to alternativ, Gandsfjord bru og/eller bruk av E39/rv. 13.
Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av kontor med parkeringskjeller i Stavanger
7 etajser + 3 etasjer parkeringskjeller. BREEAM-NOR Excellent. RI trekonstruksjon: DOF. Fasadearkitekt: Saaha AS.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 75 mål gjenstår.
Nybygg av kontorbygg i Stavanger
<< Breiavatnet Lanterna>>
Nybygg av rekkehus og flerbolighus i Klepp Stasjon
Totalt skal det bygges 400 boenheter i området fordelt mellom Øster Hus Tomter AS og Block Watne.
Nybygg av boligområde og barnehage i Hommersåk, Nor
Totalt 144 boenheter og 1 barnehage.
Nybygg av barneskole og idrettshall i Stangeland, Kopervik
Skole for 700 elever. 35 mål. Ferdigstilles sommer 2021. <<Den store vennlige skolen>>
Nybygg av fiskeforedlingsanlegg på Eigerøy, Egersund
I forbindelse med bygging av nytt firskeforedlingsanlegg skal det under del 1 utføres forberedende grunnarbeider med masseutskifting for etablering av fryselager. Videre skal det utføres pelearbeider og betongarbeider med fundamentplate/bunnplate for etablering av fiskeforedlingsanlegg.
Nytt boligområde i Vedafjell, Sandnes
190-200 boenheter. Reguleringsplan er godkjent. Eneboliger og vertikaldelte boliger.
Nybygg av vindkraftverk i Eikeland/Steinsland i Bjerkreim
50 turbiner á 3 MW. Produksjon 450 GWh.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
Totalt skal det bygges 28.000 m2 fordelt på 4 bygg. 1 høyblokk og 3 lavblokker.
E39 Rogfast, E13 sidetunnel Arsvågen
Rogfast: Ca. 27 km. Største dypde 390 muh, toløps tunnel (4 felt). Arm til Kvitsøy (4 km). Verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Refraksjonsseismiske undersøkelser i sjø: Geomap AS.
Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Jørpeland
Totalt 100 boenheter og 2500 m2 forretningsbygg.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Etablering av nye boenheter i Kopervik
Planforslaget omfatter et areal på ca. 350 daa. Planforslaget legger opp til min. 330 nye boliger/boenheter. Kommunen er grunneier for 50 % av arealene.
Riving og nybygg av rådhus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole; Riving og nybygg, i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av vindkraftverk ved Gravdal
40 turbiner. 90 MW. Gjennomføring: 12-18 måneder.
Nybygg av bolig-, kontor- og næringsbygg i Sandnes
6.900 m2 bolig, 4.500 m2 næring og 6.000 m2 parkering.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 2
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 3
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Nybygg av flerbolighus i Haugesund, trinn 4 mfl
Totalt skal det bygges 150 leiligheter i området.
Utbedring av vei, Åkra sør-Veakrossen
Prosjektet er utsatt til etter 2017.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges.
Restaurering av domkirke i Stavanger
Restaureringsarkitekt: Arkitektkontoret Schjelderup & Gram AS. Restaureringen fram til 2025. Blir delt inn i flere delprosjekter.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
Totalt skal det bygges 200-216 leiligheter i området, 100 leiligheter blir utført i trinn 1-3.
Nybygg av eneboliger, rekkehus og infrastruktur i Tysvær, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges 150-160 boenheter i området. 50 blir utført i trinn 1.
Nybygg av leiligheter (blokk) og rekkehus i Stavanger
64 leiligheter fordelt på 3 blokker, plasstøpt betongkonstruksjon, i 5 etasjer. 99 leiligheter i rekke, trekonstruksjon, i 2 og 3 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter. Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Baneentreprenør (Totalentreprenør): Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland.
Utvidelse til 4-felts vei på Rv 509 Ragbakken vest-Bråde
1400m. Hensikten med tiltaket er å prioritere kollektivtrafikken og bedre forholdene for syklende og gående.
Nybygg av kraftverk, 22 kV-linje og vei mm i Suldal
Ytterligere rapportering foreligger ikke. Melding om konsesjon er sendt inn til NVE. Kraftstasjon i fjell. Totalkostnad er 250-350 mill kr. 2-3 år byggetid. Lukehus 40 m2. Ny vei 2 km. Start og omfang er ikke avklart.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kraftverk og overføringstunnel ved Helleland
Total utbygging 4 kraftverk og 20 km overføringstunnel. 800 mill. kr. Del av større utbygging; Hellelandsvassdraget.
Nybygg av kontorbygg i Sandnes
Tomt ved Sandnes gamle rådhus.
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av godsterminal på Vagle i Sandnes
Nytt logistikksenter på Vagle Næringspark ved Gandal for brev-, pakke- og godshåndtering. I tillegg skal det etableres vaskehall/servicebygg og et drivstoffanlegg. Byggetid: 12-15 måneder.
Nybygg av vindpark i Bjerkreim
60.00 MW. Ca 20 stk.
Nybygg av kontor/handel og flerbolighus i Ganddal
Oppdragsgiver er også Nordiske Handelsparker AS 50%.
Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Rehabilitering av flerbruksbygg i Paradis, Stavanger
11.000-12.000 m2 BREAM Very Good.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: