Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Rogaland fylke

Bjerkreim (12)
Bokn (2)
Eigersund (26)
Finnøy (17)
Forsand (12)
Gjesdal (29)
Haugesund (36)
(24)
Karmøy (62)
Klepp (31)
Kvitsøy (1)
Lund (12)
Randaberg (14)
Rennesøy (19)
Sandnes (123)
Sauda (25)
Sokndal (9)
Sola (50)
Stavanger (180)
Strand (20)
Suldal (6)
Time (38)
Tysvær (10)
Utsira (4)
Vindafjord (20)
Ny turvei ved Hafrsfjord
Planlagt ferdigstilt 2023-2024.
Nybygg av kontor og næring mm på Forus
Totalt 92.000 m2 hvorov 10.000 m2 bolig. Breem Excellent.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Leverandør av prefabrikkerte baderom: HT Nordic AS og HT Group. Lås & beslag: Låssenteret AS. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Lås & beslag: Låssenteret AS. Rørpostanlegg: Aerocom Norge. Leverandør av prefrabrikkerte bad: HT Nordic AS og HT Group.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Blir delt inn i flere delprosjekter/delfelt. Gjelder felt: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09.
Nybygg av hotell i Stavanger
11000-13000 kvm. 200-300 rom.
Nybygg av sykehus i Haugesund
Konseptrapport er og utført av: Sweco Norge AS, Atkins Norge.
Nybygg av boligområde og handelsgartneri i Sandnes
Bygging av inntil 250 boenheter.
Nybygg av råvannsuttak i Bjerkreim og Gjesdal kommune
Multiconsult har utført hydrologisk analyse.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av kontorbygg i Hinna Stavanger
Jåttåringen 10,12,14.
Nybygg av næring på Eigestad
Totalareal på området er ca 200 mål. Byggestart er avhengig bygging av kryss og veibru på E39.
Nybygg av næringsområde/resort ved ferjekai i Sandnes
Skisse: LINK ARKITEKTUR/K2 VISUAL.
Riving og nybygg av rådhus og parkeringshus i Sola
Det nye rådhuset får et samlet gulvareal på 8.600 kvadratmeter. Fløy B, ca. 3.300 kvadratmeter av det eksisterende rådhuset, skal total-rehabiliteres og inngå som en del av det nye rådhuset. Store deler av det eksisterende bygget skal rives, slik at kun bæresystemet og deler av fasaden står igjen. Under rådhusplassen skal det etableres et nytt offentlig parkeringsanlegg på 5.300 kvadratmeter med plass til 162 biler.
Nybygg av sykehjem i Stavanger
90-100 plasser. Blir utført i 2 byggetrinn.
Ny Vaulen skole med bydelskulturskole; Riving og nybygg, i Stavanger
Nybygg av barneskole B28 med Bydelskulturskole. Riving barneskole 1-7 klass.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
64-68 leiligheter. Gnr/bnr 18/445, 18/5
Nybygg av vindkraftverk i Eikeland/Steinsland i Bjerkreim
50 turbiner á 3 MW. Produksjon 450 GWh.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av rådhus i Sandnes
Ca 374 kontorplasser. Fasaden blir dekket med keramikk.
Nybygg av kontor i Eigersund
Parkeringshus i 2 etasjer.
Nybygg av flerbolighus-, kontor-, hotellbygg mm i Sandnes
Hører sammen men Havneparken Sandnes A6.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av skole og idrettshall i Madlamark
8 nye klasserom. Ny barneskole med to parallelle klassetrinn og spesialavdeling. Gammel bygningsmasse skal rives. Idrettshall skal bygges i tilknytning til skolen.
Nybygg av sykehjem i Sola
Det er 3 bygg på tomten som skal rives. Deretter skal nytt Sola sykehjem bygges. Baderomskabiner: Probad.
Nybygg av vindpark på Hå
Ca 30 vindmøller, 90 MW. Turbinkonsulent: K2 Management.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av barneskole på Tau, trinn 1
Rigg og drift: Strand Kommune.
Nybygg av leilighetsbygg i Stavanger
Gjennomførelsetid: 15-18 måneder.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Nybygg av boligområde i Sandnes
5-6 boliger/dekar. Totalt 50 dekar. Kombinert bebyggelse med bolig/næring med mulighet for noen offentlige formål.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av boliger i Sandnes
Totalt 240 boenheter fordelt på 5 utbyggere.
Nybygg av næringsbygg og flerbolighus i Stavanger
60-70 leiligheter og 2 etasjer med ca. 3000 m2 næringsarealer.
Nybygg av ungdomsskole og idrettshall og turnhall i Vardheia
Prosjektet skal utføres som en totalentreprise med en prekvalifisering og et forprosjekt/samspillsfase i forkant.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges ca 130 boenheter i området.
Nybygg av flerbolighus på Tjensvoll
Alstor-tomta. Totalt 80 leiligheter 3-7 etasjer blir utført i 2 byggetrinn.
Nybygg av næringsbygg i Stavanger
Totalt skal det bygges 65.000 m2 næringsbygg fordelt på 9 bygg.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av flerbolighus i Sandnes
Reguleringsplan er godkjent. 6 mål tomt. BRA over bakken: 5760 m2 BRA under bakken: 2967

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: