Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Rogaland fylke

Bjerkreim (6)
Bokn (3)
Eigersund (34)
Finnøy (15)
Forsand (16)
Gjesdal (12)
Haugesund (38)
(25)
Karmøy (46)
Klepp (28)
Kvitsøy (2)
Lund (12)
Randaberg (14)
Rennesøy (18)
Sandnes (153)
Sauda (20)
Sokndal (17)
Sola (30)
Stavanger (142)
Strand (15)
Suldal (5)
Time (30)
Tysvær (10)
Utsira (2)
Vindafjord (16)
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumtkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: Bygg B, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Akuttbygg 1 (nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C= 6+1 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Tiltakshaver eies av Øgreid Eiendom (50%), Kruse Smith AS (25%) og Risa AS (25%). Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Akuttbygg 1 (Nordre del): Bygg D, Akuttbygg 2 (søndre del): Bygg C, Behandlingsbygget: Bygg E, Parkeringshus ansatte og Parkeringshus besøkende. Bygg B: 4+1 etasjer.
Nybygg av sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Total kostnad for hele nytt universitetssykehus Stavanger er 8 mrd. kr. Prosjektet blir delt opp i flere deler. Sengebygg Nord: bygg A, Sengebygg Sør: bygg B, Akuttbygg 1 og 2: bygg C og D, parkeringshus ansatte og parkeringshus besøkende. Behandlingsbygget: Bygg E 3+1 etasjer.
Ny tunnel på Rv 13 Melkeråna-Årdal i Hjelmeland
14 km. På liste over skredsikringsbehov Region vest.
Utbedring av rv.13 Lovraeidet–Rødsliane i Suldal
Statens vegvesen anbefaler en ca. 4,0 km lang tunnel frå Lovraeidet til Ersdalen. I tillegg kommer ca. 0,4 km veg i dagen og kryss ved Lovraeidet og ca. 0,5 km veg i dagen ved Ersdalen.
Nybygg av boliger på Tjøtta
400-520 boenheter.
Nybygg av råvannsuttak i Bjerkreim og Gjesdal kommune
Multiconsult har utført hydrologisk analyse.
Nybygg av flerbolighus og næringsbygg i Haugesund
50 mål stort utbyggingsområde.
Nybygg av næringsområde på Øksnavad
Byggeklare tomter. 50 mål gjenstår.
Nybygg av næringsbygg og boliger på Tjøtta
Totalt skal det bygges 28.000 m2 fordelt på 4 bygg. 1 høyblokk og 3 lavblokker.
Nybygg av kontor i Forus, D3
23319,3 m2 tomt. Byggeklar tomt.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D5
25 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Om- og påbygg av kjøpesenter og kontor i Stavanger
Heis og rulletrapper: Schindler AS, Vennesla.
Nybygg av kontor i Forus, S3
6347,5 m2 byggeklar tomt.
Nybygg av leiligheter i Sandnes
80-100 boenheter i NB 2. Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av kombinasjonsbygg i Forus
Gjennomførelsetid: 18-24 måneder.
Nybygg av næringsbygg på Åsen, Stavanger
Leietaker: Akustikksenter Lyddemping. Leietaker: Kontor Kompaniet. BREEAM; Excellent.
Nybygg av rekkehus og lavblokk hus i Madla Hafrsfjord
Totalt 99 boenheter fordelt på: 92 rekkehus og 7 leiligheter.
Nybygg av boligfelt på Skeiseid
Totalt skal det bygges 1500 nye boliger i området.
Nybygg av ungdomsskole i Sandnes
Adminstrasjonsbygg 2 etasjer, skolebygg 4 etasjer med plass for 504 elever.
Nybygg av kontor og industribygg i Forus, D4-1
14,2 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av næringsbygg på Nylund, Sirevåg
27.000 m2 Området er ferdig opparbeidd og arealet er grovplanert, sprengt fjellrum. Området ligg ikkje langt fra Sirevåg hamn, som har 2 ISPS terminaler/kaier.
Nybygg av boliger, forretningsbygg, kontor mm i Stavanger
103 boenheter og 1200-2500 m2 næring.
Nybygg av barneskole i Egersund
Blir delt inn i 2-3 byggetrinn. Miljøsanering og riving av eksisterende bygg på separat prosjekt.
Nybygg av boligområde i Egersund
Totalt skal det bygges 200-225 boenheter i området fordelt mellom Eigersund kommune og Hellvik hus.
Om- og tilbygg av ungdomsskole i Haugesund
Haraldsvang ungdomsskole moderniseres og bygges ut for 540 elever/6 paralleller. Skolen må ha tilstrekkelig kapasitet og planlegges med mulighet for trinnvis utbygging til ca. 810 elever/9 paralleller.
Nybygg av flerbolighus i Lura
Ca 100 boenheter. Baderomskabiner: Norac Badekabiner AS.
Nybygg av sykkelvelodrom og flerbrukshall i Sola
Consto AS kontraherer alle aktører utenom baneentreprenør. Baneentreprenør: Velo Track GmbH & Co KG, Deutschland. Leverandør av limtredragere: Aanesland Limtre. Turnutstyr: Unisport Scandinavia AS Stikking: Stitek AS
Nybygg av stadion, fotballbane, tribune, kontor, garderobe i Sandnes
7582 sitteplasser. Rønning Elektro AS, Energi & Miljø AS og Sig. Halvorsen AS inngår i TEQVA-gruppen.
Nybygg av svømmehall i Sandnes
25 meters svømmehall med åtte baner. Prosjektet er oppdelt i følgende entrepriser: E01 Hovedentreprise E02 VVA-tekniske anlegg, grunn og landskap E03 Renseanlegg for basseng; ENWA Badeanlegg AS, Oslo E04 Sanitær; Finn Midbøe AS, Stavanger E05 Elektro E06 Ventilasjon E07 SD-anlegg
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Nybygg av industribygning i Stølsmyr, Kopervik
10-12 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av rekkehus og lavblokker på Sola
Område BKS1-H: 9-14 rekkehus i 2 etasjer. Område BKS2-H: lavblokk med 18-24 stk boenheter i 4 etasjer med parkeringskjeller.
Etablering av infrastruktur for flerbolighus og forretningsbygg i Sandnes
Totalt skal det bygges 580 boliger i området. Prosjektet blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av boliger i Frøyland, Kvernaland
Totalt skal det bygges inntil 204 boliger på området, fordelt mellom Øster Hus AS og Kruse Smith AS.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger, trinn 1
Totalt skal det bygges 170 boenheter i området, 75 blir utført i trinn 1.
Riving og nybygg av næring og leiligheter i Sandnes
Parkeringskjeller. Sinus AS har utarbeidet støyrapport. Multiconsult AS har utført grunnundersøkelser og miljøtekniske undersøkelser
Nybygg av eneboliger og rekkehus på Sola
Område BKS1-G: 5 stk eneboliger. Område BKS2-G: 3 stk eneboliger. Område BKS3-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives. Område BKS4-G: 4-6 stk rekkehus/eneboliger. Område BKS5-G: 2-3 stk rekkehus/eneboliger, eksisterende enebolig rives.
Nybygg av kontor i Sandnes
Samme eiere for Havneparken Sandnes NB1-4 og N1. Man kan bygge 300-400 leiligheter samt næringslokaler.
Rehabilitering og ombygg av skole i Stavanger
Funksjonsendring av klasserom BIM-koordinator: Arentz & Kjellesvig AS.
Nybygg av boliger på Salhus i Karmøy
Eneboliger, eneboliger i rekke og leiligheter.
Nybygg av infrastuktur for boliger på Tjøtta
Infrastruktur for 400-520 boenheter.
Nybygg av næring i Haugesund/Karmøy
35 mål. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Sauda
Totalt kan det bygges 100-150 hytter i området fordelt på flere utbyggere.
Nybygg av flerbolighus i Stavanger
57 leiligheter, 55-100 m2.
Nybygg av boligområde i Kopervik
Boligområdet innefatter bland annet 4 eneboligtomter samt frittliggende og konsentrert boliger.
Nybygg av motorsportanlegg i Karmøy
18 måneders byggetid.
Nybygg av bolig- og forretningsbygg i Bryne
Parkeringskjeller. Næringsformål i 1. etasje.
Nybygg av parkeringshus ved sykehus i Ullandhaug i Stavanger
Gjennomførelsetid: 7-8 måneder. Dokumentkontroller: Dovre Group Projects AS. Gjennomføring av leveransen er: Prosjetktering og bygging av nytt parkeringshus for ansatte med 500 p-plasser og med mulighet for utvidelse av parkeringshuset for senere byggetrinn til 1000 plasser.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Nærbø
Totalt skal det bygges ca. 92 boenheter i området fordelt mellom Øster hus AS og Block Watne AS.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: