Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo

Kapasitetøkning på Alnabru godsterminal byggetrinn 1
Utbygging av terminalområdet. Planlagt oppstart 2016-2019. Byggetid på 6-7 år.
Ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Nybygg av storbylegevakt med parkeringskjeller på Aker i bydel Bjerke, Oslo
Sykehuset er planlagt med innkjøring for biler både fra Trondheimsveien og Sinsenveien. 83/342, 358, 85/265 mfl
Nybygg av kjøpesenter, kontor og kino på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, Felt A
Multiconsult AS utfører forprosjektering innan RIBfysikk. På felt A skal det bygges to kontorbygg, et kjøpesenter, en kino og parkeringskjeller. 91000 m2 over bakken. Riving av eksisterende kjøpesenter. Nytt kjøpesenter har fått navnet "Noor". Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger: 25-500 m2 Hotell (200-250-rom) kontorer, kultur: 63.300 mmm2.
Riving- og nybygg alternativt ombygging av eiendommer på Adamstuen i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Statens eiendommer på Adamstuen fraflyttes etter planen andre halvår 2020 når vetrinærmiljøene flytter til NMBU på Ås. Eiendommene er på ca. 67 daa og har ca. 59.000 m2 BTA eksisterende bebyggelse, hvorov va 1/3 er underlagt formelt vern. Gnr/bnr: 220/12, 220/37, 220/87, 55/11, 55/15, 55/21, 55/22, 55/5. Eugéne Hanssens Gate 1. Armauer Hansens gate 10 og 14. Kirkeveien 173B.
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av leiligheter og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage.
Nybygg av boliger, dagligvareforretning og barnehage i bydel Stovner i Oslo
Totalt ca 660 boenheter i blokker. Gnr/bnr 108/7, 38
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Riving av kontor og nybygg av hotell, kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent. Lørenfaret 1 A og B. 224 hotellrom.
Nybygg av konferansehotell mm i Oslo S
Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. Reiulf Ramstad arkitekter (C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke – Mebner und Partner GMBH, Transsolar Climate Engeneering).
Utvikling av område for handel og boliger i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2.
Nybygg av lokk over E6 i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av kontor og en stasjonsbygning i Oslo S
Oslo S består også av Stasjonsallén og Krystallen.
Nybygg t-banestasjon i Søndre Nordstrand
Utvikling av byområde i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår i arbeid med områdesregulering.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
29200 m2 bolig og 1600 m2 med næring. 18-19 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Storo i bydel Sagene, Oslo
9-11 etasjer. Etappevis utbygging. 16.000 m2 næring.
Påbygg av kontor, lager, verksted og bilsalg mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternativ 1; bilanlegg på 20 000 m2 BTA. Alternativ 2; kontor på 25 000 m2 BTA. Alternativ 3; industri på 25 000 m2 BTA. Alternativ 4; lager på 25 000 m2 BTA. Alternativ 5; plasskrevende handel på 2000 m2 BTA.
Nybygg av boliger på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B2
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m i bydel Frogner, Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3.
Videre utbygging av Tullinkvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
BREEAM excellent. Universitetsgata 7-9. Gnr/bnr 209/368, 388
Nybygg av kontor, barnehage, mm i bydel Ullern, Oslo
BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A. Totalentreprise verdt 676 millioner kroner ekskl. mva. Veggelementer: Akowall AB.
Nybygg av badeanlegg mm på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B3
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Nytt kringkastingshus i Oslo
NRK er for tiden på søk etter ny lokalisering for NRKs nye hovedkontor som antas å skulle ligge i Oslo-området. NRK vil sannsynligvis inngå et samarbeid med en eiendomsutvikler/utbygger som vil stå for prosjektering, bygging og utleie av nye lokaler til NRK. Mulighetsstudie/forslag: 4B Arkitekter og IN'BY. HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code. Powerhouse Company og Real Estate Development Company. Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter. Transborder Studio – Void – Bollinger+Grohmann 85 mål.
Utvikling av Tullinløkka-området i Oslo
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutrening om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området. Prosjektet anslås å ha en investeringskostnad på over 750 mill. kroner hvor det stilles krav om ekstern kvalitetssikring. KVU-en skal utarbeides i overensstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. KVU-en skal utformes i tråd med forutsetninger og kapittelstruktur for KS 1-ordningen med følgende innhold: Statsbygg skal utarbeide de fire første kapitlene i KVUen; behov, mål, krav og mulighetsstudien, samt kapittel 6 Føringer for forprosjektfasen. Alternativanalysen med tilhørende samfunnsøkonomisk analyse skal settes ut til eksterne konsulenter. Oppdragsgiver er Statsbygg på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Planen er å utvikle ca. 170 leiligheter og ca. 2.750 m2 næring/handel. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, felt B2
7-10 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Samarbeidsprosjekt mellom Profier AS og Mustad Eiendom AS. Gassanlegg: Alfa Olis Gass & VVS AS, Oslo. Naturrestaurering: Naturestaurering AS, Oslo. Låser og beslag: Certego AS, Oslo. Solavskjerming: Hunter Douglas Norge AS avd. Vental, Oslo. Røykluker: JET Bramo AS, Lierskogen. Gasspeis: Peisselskabet AS, Oslo. Byg.hj.arb - hulltaking: AIP Maskin og Betong AS, Drammen. Tynnavretting: Lydgulvsystemer AS. Porter: ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS. Balkongrekkverk: GBS Produkter AS. SD- og automatiseringsanlegg: SRO AS.
Nybygg av universitet (Juridisk Fakultet) i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprise verdt 528 millioner kroner eksklusiv mva. Kalkstabilisering; Soil Mixing Group AB. Gnr/bnr: 209/162, 163, 164. Kristian Auberts vei 15, 19, 21.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo
Sandakerveien 98, 100, 100B, 100C. Gnr/bnr: 77/1, 56. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr. Hus A-G.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
To alternativer, punkthus eller lameller. Gnr/bnr 236/43 mfl
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Riving av parkeringshus og kontor og nybygg av kontor mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Forretning og bevertning i 1.etasje og kontor fra 2-7 etasje.
Nybygg av leiligheter og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
Ca. 10000 m2 leiligheter, ca. 3500 m2 forretning/lager og ca. 3000-4000 m2 parkeringskjeller. Gnr/bnr 126/75, 76, 77 mfl.
Nybygg av leiligheter og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage. Totalentreprise med en kontraktsverdi på 413 mill. kr. Gnr/bnr 59/324, 237
Nybygg av hotell, leiligheter og forretningsbygg mm på Bjørvika i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. SIAS AS; Montering av trapp/trapprekkverk (glass) og baldakiner. To første etasjene over bakken vil bestå av næringslokaler og resepsjon for hotellet. Fra andre etasje og oppover vil det bygges to bygningskropper på sju etasjer hver. I den ene vil det bygges drøye 250 hotellrom, mens den andre vil bestå av 54 leiligheter. Klassifiseringen BREEAM-NOR Very Good. HAV Eiendom er byggherre for alt utenom etasjene som inneholder leiligheter. Det er Skanska Eiendomsutvikling som utvikler boligdelen. Totalentreprisekontrakten har en verdi på 495 millioner kroner. Entreprenørservice AS utfører spunt-og pelearbeider.
Nybygg av kontor, forretning og verksted i bydel Ullern, Oslo
Asplan Viak er rådgiver innen BREEAM. Ca 23300 m2 BRA over terreng og ca 8500 m2 BRA under terreng. Gnr/bnr 3/190, 194. Spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS. Trapper og rekkverk: EMV AS. Garasjeport: Doormax AS.
Nybygg av leiligheter på Ensjø i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer.
Nybygg av boliger, barnehage, butikk og lager i bydel Bjerke, Oslo
Blokkleiligheter og rekkehus. 2-5 etasjer. 4 avdelings barnehage.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger. Sofienberggata 21-23. Forventet ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
Nybygg av flerbolighus og forretning i Lørenveien, felt B
Lørenveien 57-63. Hus B1, B2 og B3. Boligblokk på 4-8 etasjer. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B. Gnr/bnr: 124/270, 117, 118, 156, mfl.
Nybygg av arena for hurtigløp skøyter i Oslo
Høyde: 16,2 m over isflate.
Nybygg av hotell mm på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B1
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall mm i bydel Nordstrand, Oslo
Svømmehall på bakkeplan, en fleksibel mellometasje, og en flerbrukshall på toppen. Taket tenkes brukt om sommeren til volleyball, og vintertid vurderes islegging av taket for skøyting.
Nybygg-og påbygg av Radisson Blu Plaza Hotel i St. Hanshaugen
Påbygg med 3 etasjer, og en ny hotellamell i 17 etasjer. Oslo Plaza.
Nybygg av flerbolighus/næring på Hauketo, Søndre Nordstrand
Ca. 19 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av bolig/næring. Omfang og utforming er foreløpig ukjent.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
6-8 etasjer. Vollebekkveien 2 A og B.
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2021.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva. Diakonveien 2 og 4 samt Borgenveien 1. Gnr/bnr 39/3, 307, 333, 337. 4-6 etasjer.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
5-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Gnr/bnr 226/69, 71 og 75 Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i Oslo
1-3 etasje med kontor/forretning/bevertning. To sammensatte bygg. 6-16 etasjer. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av boliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Ordinære boliger i 3-7 etasjer. Seniorboliger i 3 etasjer. 4-avdelings barnehage på 928 m2.
Nybygg av flerbolighus og næring på Bispevika nord, Bjørvika i Oslo
Totalentreprisekontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva. Levering av skifer: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ulike alternativer vurderes. 2 bygg, 10-12 etasjer. 3 bygg, 8-10 etasjer eller en lamell i 5 etasjer.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok. Geobrønner: Rototec AS.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Nordre Aker, Oslo
Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Outstanding». Forventet ferdigstillelse 1. kvartal 2020.
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg. Ferdigstilles vår 2020. BREEAM NOR Excellent. Gesims og sokkel - Profilteam AS.
Nybygg av leiligheter, næring og studentboliger i bydel Sagene, Oslo
Bolig+ næring i lamell i 5 etasjer + fellesareal + to kuber 3 & 4 etasjer: totalt 10 etasjer. Ca 6440 m2 bolig + ca 1100 m2 næring (sokkel). Studentboliger i punkthus i 12 etasjer + hageetasje: totalt 13 etasjer, 2940 m2.
Oppgradering til ny 420 kV kabel mellom Sogn og Ulven i Oslo
Fra Nett Stor-Oslo. Mellom Sogn og Ulven går det også to sett med 300 kV kabler, som eies av Hafslund nett. Kablene ble satt i drift i 1958 og 1969, og tilstanden på de er usikker. Statnett har startet arbeidet med å planlegge utskifting også av disse kablene til nye 420 kV kabler tilsvarende som for mellom Smestad og Sogn. Vi vil utrede både grøft- og tunnelalternativ mellom Sogn og Ulven.
Follobanen - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Ekeberg underbygning
Membranarbeider (Mosconi) som AFG koordinerer.
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 4
9-10 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd. Gnr/bnr 124/75, 76, 77, 94, 95
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall ved Frysja i Oslo
Nordre Aker Eiendom AS er grunneier. 3-4 etasjer. Ferdigstilles innen 2021.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 883 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl. 6-8 etasjer. Næringslokale i 1.etasje ut mot torget.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i bydel Gamle Oslo
Tomten etter den nedlagte fabrikken Timms Reperbane. Planlegger tre rekkehus (3x5 boliger) og to blokker (2x30 leiligheter). 7000-9000 m2.
Nybygga av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen.
Nybygg av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Totalentreprisekostnad 231 mill.kr.
Nybygg av boligbygg og næring på Bjørvika i Oslo
Vestbygget. Forretning og kontor i 1 etasje. Noracon AS: Sikringsutstyr på tak. Weberg Prosjekt AS; Montering av balkongrekkeverk og innvendige rekkverk.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.). Midlertidlig modul - Malthus Uniteam.
Ny-, til- og ombygging av boliger og næring i bydel Grorud, Oslo
Den eksisterende bebyggelse består av 4 bygninger i 2-4 etasjer. 1. Næringsbygg i 2 etasjer, lengst mot nord, foreslås revet og erstattet med nybygg i tilsvarende størrelse, dog bedre tilpasset nabobyggets gavlbredde og fasadeliv. Nybygg blir i 5 etasjer over eksisterende 1.etasje nivå. 2. Næringsbygg i 2 etasjer, mot nordvest, bygges på med 3 etasjer, for 5 etasjer totalt. 3. Boligblokk i 4 etasjer, mot torget, (næring i 1.etasje) bygges på med 1 etasje. 4. Næringsbygg i 2 etasjer, mot sydøst, bygges på med 3 etasjer for 5 etasjer totalt. 5. Nybygg etableres mot syd i 5 etasjer. Ca 3.500 m2 næring. Nedre Kalbakkvei 2-4.
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Østensjø, Oslo
100 stk leiligheter fordelt på 4 stk bygg og 2 rekkehus med 10 leiligheter.
Nybygg av flerbolighus i bydel Gamle Oslo
10750 m2 med boliger, 3100 m2 med parkering og 1400 m2 med øvrigt (boder mm). 4-7 etasjer. 4-avdelnings barnehage i 1 etasje.
Nybygg av studentboliger og riving av industribygg i bydel Grünerløkka, Oslo
I tillegg ser SiO for seg noe næring, forretning og bevertning i første etasje, altså offentligrettet virksomhet og fellesfunksjoner.
Til-og ombygg av hotell i Gamle Oslo
Ombygging av 2 etasje fra møterom til 19 rom og utvidelse av restaurant i 1 etasje. Tilbygg av 180 rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: