Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oslo

Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Lillehammer
Omfatter flere strekninger, egne prosjekt. Rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring om fremtidig jernbanetilbud.
Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Halden
rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring om fremtidig jernbanetilbud.
Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Skien
Rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring av fremtidig jernbanetilbud.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo
Prosjektets omfatter rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør.
Nybygg av museum mm. på Bjørvika i Oslo
Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sikkerhetsdører; MilSec, omfatter levering og montering av dører og porter med krav til sikkerhet og brannmotstand. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Betongelement (betongtrapp); Block Berge Bygg AS, John Kåre Gabrielsen. Fremdrift. Grunnarbeider: 201510, råbygg: 201610, heis & rulletrapper: 201703, fasade: 201706, sikkerhetsanlegg: 201803, innvendigt arbeider: 201709, el & tele: 201702, rør & luft: 201710, utomhus: 201901. Leie av rigg: Utleiecompagniet AS. Entreprise råbygg/betong: Veidekke Entreprenør AS. Entreprise M004; Skandinaviska Glassystem AB. Ståltrapper; Lonbakken Mekaniske Verksted AS.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Totalt lyse BTA 62000 m2. 7-15 etasjer. Prosjektet kan være i salg om 5 år.
Nybygg av veitunnel og vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA felt B8a 24000 m2. Tillat BRA felt B8b 23000 m2. 80% skal vare boliger. Felt B8b; MAD AS. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS.
Utvidelse av rentvannbassengene på Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo
Det er planlagt følgende anleggsarbeider: Ny adkomsttunnel etableres som en fremtidig adkomst nye rentvannsbassenger og til senere utvidelser ved Oset vannbehandlingsanlegg. Det skal bygges 4 nye bassenger med volum på 25 000 m3 hver. I tillegg etableres tverrhall og tunnel til vannbehandlingsanlegget for rørføringer og tekniske installasjoner. Totalt skal ca. 300 000 m3 fjell tas ut.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer.
Riving- og nybygg av kontor i Gamle Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom J.B. Ugland Eiendom AS, Vedal Utvikling AS og Otterlei Group AS. 7-10 etasjer. Energibrønner; Båsum Boring AS ved Trond Båsum
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes.
Påbygg av kontor, lager, verksted og bilsalg mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternativ 1; bilanlegg på 20 000 m2 BTA. Alternativ 2; kontor på 25 000 m2 BTA. Alternativ 3; industri på 25 000 m2 BTA. Alternativ 4; lager på 25 000 m2 BTA. Alternativ 5; plasskrevende handel på 2000 m2 BTA.
Ombygg av parkeringshus, kontor, leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
15000 m2 parkeringskjeller. 15000-20000 m2 næring. Riving av del av mellombygg. Ny adkomstvei. Det gamle hovedbygget til Vinmonopolet.
Nybygg av kontor og forretning på Bjørvika i Oslo
Felles parkeringskjeller med felt B3. Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Utvikling av ny bydel i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår kommunen i arbeid med områdesregulering. Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Byggestart og kostnad er ikke fastsatt. Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag og ca. 130 private grunneier i området. Ca. 4000 dekar totalt og kan bygge ca. 9000 boliger totalt. Vurderer ulike alternativer.
Nybygg av skoler og barnehager i Søndre Nordstrand
Utvikling av nytt byområde i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår i arbeid med områdesregulering.
Infrastruktur for nytt byområde i Søndre Nordstrand
Reguleres sammen med flere boligprosjekter i området. Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag AS, Block Watne AS og ca. 130 private grunneier på området. Eventuelt en søppelsug i området. Ca. 4000 dekar stort område i sørøst i Oslo. Kan bygge 9000 boliger totalt.
Etablering av en ny 420 kV kabel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner i Oslo
Total verdi av 370 millioner kroner eks. mva. for tunnel-, grunn og betongarbeidene i forbindelse med ny kabeltunnel. Kabelforbindelsen er om lag 4,5 km lang og er planlagt etablert i en ny tunell i fjell, som vil ligge mellom 25 og 85 meter under bakkenivå. I tillegg søker Statnett om konsesjon for nytt 420 kV-anlegg i fjell i Smestad transformatorstasjon.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, Felt A
Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr.
Nytt kringkastingshus i Oslo
Mulighetsstudie/forslag: 4B Arkitekter og IN'BY. HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code. Powerhouse Company og Real Estate Development Company. Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter. Transborder Studio – Void – Bollinger+Grohmann 85 mål.
Ombygg av kringkastingshus til hotell, boliger m.m i Oslo
Mulighetsstudie/forslag: 4B Arkitekter og IN'BY. HRTB Arkitekter, Niels Torp Arkitekter og Code. Powerhouse Company og Real Estate Development Company. Rodeo, Rebuilding, Opak og Henning Larsen Arkitekter. Transborder Studio – Void – Bollinger+Grohmann 85 mål.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, felt B2
7-10 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Samarbeidsprosjekt mellom Profier AS og Mustad Eiendom AS.
Nybygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Ca 127 stk boenheter. 3-9 etasjer. 4-avdelings barnehage.
Riving- og nybygg av kontor mm i Oslo sentrum
Planlagt kontor- og næringsvirksomhet i 1. – 9. etasje og kontor/ næring. Miljøklassifisering Breeam NOR Very Good/Excellent og Energiklasse A.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje.
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Ny-, til-og ombygg av av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Kontor og forretning på gateplan. 23650 m2 BTA fordelt på nybygg och ombygg.
Ny-, til-og ombygg av av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Kontor og forretning på gateplan. 24600 m2 BTA fordelt på nybygg och ombygg.
Nybygg av flerbolighus og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage. Totalentreprise med en kontraktsverdi på 413 mill. kr.
Nybygg av boligblokker i skrått terreng i Gamle Oslo, trinn 2
2 boligblokk med tilsammen 121 stk leiligheter i 8 etasjer og 1 etasjer under terreng planlegges. Salgbart bruksareal /BRA-S = ca. 8.000 m2.
Nybygg av kontor, forretning og verksted i bydel Ullern, Oslo
Asplan Viak er rådgiver innen BREEAM. Ca 23300 m2 BRA over terreng og ca 8500 m2 BRA under terreng. Spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av demensboliger på Mortensrud i Oslo
BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».
Nybygg av flerbolighus og forretning i Lørenveien, felt B
Hus B1, B2 og B3. Boligblokk på 4-8 etasjer. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA 15100 m2. 80% skal vare boliger. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Også Tore Hals Mejdells vei 1-13. Totalt 8000-8500 m2 med næring og 7000 m2 med boliger. Ca 70 stk leiligheter. Lås- og beslag: Dormakaba Norge AS.
Nybygg av kontor og boliger mm på Ullern i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. Glidestøparbeider i betong; Interform AS. Totalentreprisekostnad har en verdi på 530 mill. kr. Prosjektet består av et kontorbygg med et bruksareal på 19.500 m2 samt 1.500 m2 boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 8 etasjer og et tårn på 16 etasjer. Næringsdelen av prosjektet skal være ferdigstilt innen oktober 2018. Boligblokken vi stå klar for innflytting noe senere i desember 2018. BREEAM NOR-Excellent. Beregnet ferdigstillelse kontorsdel; november 2018, boligblokk; januar 2019.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 1
9-10 etasjer. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget for hele prosjektet. Norsk Sanerings Service AS river verksted/smie. Anlegging av snuplass og sanering av avløpsledninger utføres av JK Maskin AS. Stikking: Solli & Hoff Oppmåling AS. Prefabrikkerte trapper (betong), svalganger og balkonger; Con-Form AS. Solskjerming: Solskjermingsgruppen AS.
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Nybygg-og påbygg av Radisson Blu Plaza Hotel i St. Hanshaugen
Påbygg med 3 etasjer, og en ny hotellamell i 17 etasjer.
Nybygg av boliger og riving av industribygg i bydel Bjerke, Oslo
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gangvei og friområde. Riving av eksisterende industribygg og oppføring av ca. 177 boliger som blokker i 5 til 8 etasjer. Parkeringskjeller.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b.
Nybygg av flerbolighus på Gladenga, Oslo øst
Ca. 22100m2 fordelt på 240 boliger
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel.
Nybygg av boliger og barnehage på Ensjø i Oslo, trinn 2
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges i 3 byggetrinn på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
420 kv transformatorstasjon. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Ny- og ombygging av flerbolighus i bydel Grünerløkka, Oslo
4-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2.
Nytt boligområde på Rommen
Ca. 200 boliger planlegges.
Nybygg av flerbolighus og næring, bydel Grünerløkka, del 2
7-8 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Bekketrappa borettslag. 4-6 etasjer. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk.
Ny- og ombygg av studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av tre blokker for studentboliger og ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger. Et basebygg på 5 etasjer og tre tårnbygg på 12, 14 og 11 etasjer.
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg.
Nybygg av flerbolighus og næring på Bispevika nord, Bjørvika i Oslo
Totalentreprisekontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Totalentreprisekostnad; 317 mill. kr eksklusive mva. 5-9 etasjer. Takterrasse. Eksisterende bygningsmassen skal rives i første kvartal 2017. Totalt 360 stk leiligheter på Røakollen. Boring av rørspunt; Entreprenørservice AS.
Ombygg-og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Ombygging av 2-3 stk bygg, høyeste bygg er 10 etasjer. Nybygg av 2-3 stk bygg i 7 etasjer.
Nybygg av flerbolighus på Hauketo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Alternativ 1: 60-70 leiligheter, 4-6 etasjer, 8500 m2 BRA. Alternativ 2: 78-88 leiligheter, 6-7 etasjer, 11750 m2 BRA.
Nybygg av flerbolighus på Grefsen i Oslo, Hus 19 og 21
Byggetid hus 21: 25.9.2017-desember 2018 Byggetid hus 19: februar 2018-august 2019
Ny- og ombygg av kjøpesenter,kontor og flerbolighus i Oslo
Flere adresser involverte i prosjektet, bla Bogstadveien 45 Sorgenfrigate 14 og Ole Vigsgate 22-24. På Ole Vigsgate 24 skal det oppføres et nybygg i fem etasjer samt et nytt bygg i gårdsrummet med to etasjer og to kjelleretasjer. Spunting; NCC Industry AS.
Nybygg av flerbolighus på Ensjøbyen i bydel Gamle Oslo
Ca 149 boenheter fordelt på 3 bygg i 7 etasjer. 355 kvm næring/handel i 1. etasje. Totalentreprisekostnad; 334 mill. kr inklusive mva. Rørspuntarbeider utføres av Entreprenørservice AS. Armering; Armeringsservice AS. Rekkverk: GBS. Lås & beslag: Kaba.
Nybygg av blokkbebyggelse alternativt rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
3-5 etasjer. Adressene; Slireveien 1, 3, 5. Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b.
Nybygg av fire leilighetsbygg i bydel Nordstrand, Oslo
10035 m2 eksklusive kjeller og boder. 4-8 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i Lørenveien i bydel Grünerløkka, Oslo, Felt C, trinn 2
Totalt ca 260 stk leiligheter på felt C. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B. Boligblokk på 5-8 etasjer.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen. Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: