Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oslo

Kapasitetøkning på Alnabru godsterminal byggetrinn 1
Utbygging av terminalområdet. Planlagt oppstart 2016-2019. Byggetid på 6-7 år.
Follobanen - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski 201301875
Blixtunnelen. 22 km sammenhengende tunnel med 2 separate løp. TBM skal benyttes. Aas-Jakobsen på planlegging og oppfølging, Atkins på signal og jernbaneteknikk, Geovita på geoteknikk, Veritas på RAMS, Gindaker på ladskap og arkitektur, Electronova på kabler og VA-anlegg, ViaNova på spor og VA-anlegg, ECT på jernbaneteknikk, Spor arkitekter på arkitektur og NIKU på kulturminner. Del av Osopakke 3.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) ved Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter.
Utvikling av område for næring og boliger på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo
50000 m2 med næring fordelt på eksisterende og ny bebyggelse.
Nybygg av kjøpesenter, kontor og kino på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, Felt A
Multiconsult AS utfører forprosjektering innan RIBfysikk. På felt A skal det bygges to kontorbygg, et kjøpesenter, en kino og parkeringskjeller. 91000 m2 over bakken. Riving av eksisterende kjøpesenter. Nytt kjøpesenter har fått navnet "Noor". Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger: 25-500 m2 Hotell (200-250-rom) kontorer, kultur: 63.300 mmm2.
Nybygg av boliger på Huseby i bydel Vestre Aker, Oslo
FO-tomten. Forslaget er utarbeidet i samarbeid med a-lab. Boligbygg for 240 boliger i 4-8 etasjer. I 1.etasje i boligbyggene langs gaten og torget foreslås mindre forretning, treningssenter, kafé.
Nybygg av bibliotek, kontor og flerbolighus i Gamle Oslo
Kultur-og Idrettsbygg Oslo KF har valgt Per Egil Steen til prosjektdirektør. Komposittfasade. Fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer. Entreprise for råbygg (D013) inkludert gravearbeider for U2 utføres av Skanska Norge AS. Produksjon av prefabrikkerte bubbledeck leveres av Bubbledeck Norge AS og monteres av Østlandske Byggpartner AS. Uponor AS leverer og monterer TABS rør i elementene, samt legging på byggeplass i områder som ikke er dekket av elementene. Entreprise D004 (innvendige arbeider); AF Byggfornyelse. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Entreprenører innen pele og fundament (entreprise D015) er AF Anlegg AS, omfatter å avslutte gjenstående pele-og fundamenteringsoppgaver opp til underkant bunnplate. Leverandør av heiser/rullertrapper er Thyssenkrupp Rulletrapper AS. Seierstad Pelemaskiner AS utfører spunt-og gravingsarbeider, entreprise D001. Kvalitetssikring; Holte Consulting AS. Sikkerhetsrådgiver; COWI AS. IKT; Rambøll Norge AS. Trafikk/logistikkrådgiver; Civitas AS. Leverandør av lås & beslag: Certego AS. Innvendig glass: Oro-Shaza, Ungern Møbelsnekkerleverandør: Gjentagende elementer (spesialdesign) og stoppede møbler; HMI Haugland Miljø Innredning AS. Møblesnekkerlevandør: bord og benker (platemøbler); Henriksen Snekkeri. Møbelsnekkerleverandør: Scenografiske rom; Bico bygg og innredning AS. Passivhus.
Nybygg av boliger i bydel Grorud, Oslo
3 stk tun med totalt 9 stk bygg. 5-13 etasjer.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer.
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m², hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen.
Nybygg av studentboliger og kontor på Bjørvika, felt A9A og A9B
Felles kjeller (parkering/tekniskrom) for A9A og A9B. HAV Eiendom AS og Olav Thon Gruppen v/Thongård AS skal sammen utvikle «Diagonale» med studentboliger, kontorer, butikker og spisesteder. Studentboliger for ca 400 studenter planlegges.
Nybygg av kontor, barnehage, mm i bydel Ullern, Oslo
BREEAM-NOR Excellent og energiklasse A. Totalentreprise verdt 676 millioner kroner ekskl. mva. Veggelementer: Akowall AB.
Nybygg av kontor og forretning på Bjørvika i Oslo
Felles parkeringskjeller med felt B3. Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS. Montering av innvendige og utvendige rekkverk; Weberg Prosjekt AS, Stein Weberg. Sikringsliner på tak; Koltek AS, Sebastian Sopel. Montering av solavskjerming: Nerligruppen AS, Christian Hass. Montering av innvendige dører inkl. tetting og fuging: Brann og Sikkerhetsforum AS, Hans Lien. Montering/prosjektering av lås og beslag på dører: DormaKaba AS, Jon Wiberg.
Oppgradering av Furuset idrettspark og Utvidelse av IKEA i bydel Alna, Oslo
Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall samt oppføre nytt tilbygg ( BYA ca 9600m2 ) til IKEA varehus. Eksisterende varehus skal beholdes og tilbygg oppføres. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Parkeringsbehov løses med parkering på bakkeplan under tilbygg samt to etasjes parkeringshus mellom idrettsanlegg og IKEA varehus.
Nybygg av sykehjem/omsorgsboliger og pasienthotell mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Planlegger nytt sykehjem med 144 plasser og 24 plasser til rehabilitering (4-7 etasjer). 100 stk omsorgsboliger.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b.
Nybygg av boliger og forretning mm i bydel Gamle Oslo
To boligbygg, 4-8 etasjer. Forretning, bevertning og kontor i underetasje, maks 1000 m2.
Påbygg av boliger og næring på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Nydalen +. Kombinasjonsbygg. Påbygg av 3 tårn. Kulturminnefaglig rådgiver; Høyer Finseth AS, ved Ellen M Devold. 18-24 byggemåneder.
Gateupprustning og ny infrastruktur for trikk i Storgata
Ferdigstillelse er planlagt til 2021.
Nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
5-10 etasjer. 14000-15000 m2 over bakken.
Nybygg av universitet (Juridisk Fakultet) i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprise verdt 528 millioner kroner eksklusiv mva. Kalkstabilisering; Soil Mixing Group AB.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
To alternativer, punkthus eller lameller.
Nybygg av boliger på Fornebu, Oslo
45.000 m2 boligutvikling. Samarbeid med FP Eiendom.
Riving av parkeringshus og nybygg av kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
Forretning og bevertning i 1.etasje og kontor fra 2-7 etasje.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, trinn 1
5-7 etasjer. Gasspeis: Alfa Olis Gass & Vvs AS.
Nybygg av hotell, leiligheter og forretningsbygg mm på Bjørvika i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. To første etasjene over bakken vil bestå av næringslokaler og resepsjon for hotellet. Fra andre etasje og oppover vil det bygges to bygningskropper på sju etasjer hver. I den ene vil det bygges drøye 250 hotellrom, mens den andre vil bestå av 54 leiligheter. Klassifiseringen BREEAM-NOR Very Good. HAV Eiendom er byggherre for alt utenom etasjene som inneholder leiligheter. Det er Skanska Eiendomsutvikling som utvikler boligdelen. Totalentreprisekontrakten har en verdi på 495 millioner kroner. Entreprenørservice AS utfører spunt-og pelearbeider.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Tiedemannsfabrikken. (Tobakksfabrikken). 4-6 etasjer. Felt F; Hus A, B, C, D og E. (C-E sitter sammen). Felt E; To stk boligbygg, fordelt på 6 stk "hus", A, B, C, D, E og F. Spunting: Entreprenørservice AS. Leverandør av brannalarm; Elotec AS. Innvendige rekkverk og spiraltrapper; Jotne Ankers AS.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger.
Nybygg av boliger og barnehage i bydel Bjerke, Oslo, trinn 2
Barnehage i Bygg E. 2-8 etasjer. Spunt-og stagarbeider; Seierstad Pelemaskiner AS. Radonsikring; Radonmannen AS, Stian Snertingdal. Kjerneboring; Mimax Asfalt & Betong AS.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen.
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Nybygg av boliger og riving av industribygg i bydel Bjerke, Oslo
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gangvei og friområde. Riving av eksisterende industribygg og oppføring av ca. 177 boliger som blokker i 5 til 8 etasjer. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus på Gladenga, Oslo øst
Ca. 22100m2 fordelt på 240 boliger
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Østensjø, Oslo
128 stk beboere. 7 etasjer og kjeller. BREEAM-sertifiseres til karakteren «Excellent».
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo
Forretning og bevertning i 1 etasje. 8-9 etasjer.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok.
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i Oslo
1-3 etasje med kontor/forretning/bevertning. To sammensatte bygg. 6-16 etasjer. Ferdigstillelse 2020.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
5-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av flerbolighus på Smestad i bydel Ullern, Oslo
4 stk byvillaer i 5-6 etasjer med parkeringskjeller. Illustrasjon; Lund Hagem Arkitekter AS. TEK10. Hoffsveien 47-49.
Ombygg-og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Ombygging av 2-3 stk bygg, høyeste bygg er 10 etasjer. Nybygg av 2-3 stk bygg i 7 etasjer.
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg. Ferdigstilles vår 2020. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av kontor, næring, lager mm i bydel Grünerløkka, K5C
Ca 67 parkeringsplasser. BREEAM-NOR – «Excellent».
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 4
9-10 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent.
Nybygg av boligområde i Oslo
110-170 nye boenheter planlegges.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 883 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl. 6-8 etasjer. Næringslokale i 1.etasje ut mot torget.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen. Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 62 og 68.
Nybygg av handel/forretningsbygg i Oslo
Ca. 1000 m2 handel planlegges.
Riving-og nybygg av sykehjem og omsorg+ boliger på Grorud i Oslo
Et langtidshjem med 140 stk boenheter i Ammerudveien 45A og 91 stk omsorg+ boliger 91 i Ammerudveien 43.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.).
Nybygg av leiligheter og rekkehus i bydel Nordstrand, Oslo
Munkerudgrenda. Adressene; Nordstrandveien 81 a, b og c. Munkerudskleiva 20 a og b.
Nybygg av boligblokk på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo, trinn 1
Johan Scharffenbergs vei 91-93. 4-7 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Anders Opsahl Holding AS, de eier 50 % hver. Nordisk Fundamentering AS utfører spunting.
Ombygging til butikk i Oslo sentrum
Ferdigstillelse Q1/2019. Rulletrapper - Thyssenkrupp AS.
Nybygg av idrettspark på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Cricketanlegg, landhockeybaner, fotballbaner og friidrettshall.
Nybygg av leiligheter og barnehage i bydel Sagene, Oslo
Legesenter/ lege/ tannlege, kiropraktor, fysioterapi, frisør, servering/ kafé og lignende. 7-8 etasjer.
Nybygg av boliger, forretning ved Innspurten i bydel Gamle Oslo, trinn 3
Hus D. Totalt 365 stk leiligheter fordelt på 4 stk lameller. Noe forretning og eventuelt en barnehage på Valle Hovin, felt B6. 30000 m2 med boliger.
Nybygg av flerbolighus og ombygg av eksisterende bygg i Gamle Oslo
Totalt BRA ca 7000 m2. Ombygg av eksisterende bebyggelse (bygg C og D) fra industri til næring, ca 2000 m2 BRA. 80-90 leiligheter. 5 og 12 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-8 etasje. Ekisterende bygg bygges om til boliger og næring.
Nybygg av flerbolighus i Gamle Oslo
T-BRA; 6214 m2. BTA kjeller; 1520 m2. BRA-s; 5262 m2.
Ny parkbro mellom Økern og Løren i Oslo
24 meter bred. Mellom torget på Løren og Nye Økern senter. 1,5-2 års byggetid.
Utvidelse og ombygg av barneskole i bydel Grünerløkka, Oslo
Riving av sidefløyene til sentralbygningen og nye klasseromsbygg oppføres. Sentralbygningen bygges om til spesialrom. Tilbygg oppføres i 2-3 etasje med klasserom og admininstrasjonsfløy. Kunstgressbanen foreslås flyttet østover mot Økernveien.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk.
Etablering av boliger og næring i bydel Østensjø, Oslo
3 boligtårn på 8-10 etasjer. Forretning/tjenesteyting.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: