Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oslo

Ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Nybygg av nasjonalmuseum på Vestbanetomten i bydel Frogner, Oslo
Museet foreslås oppført med to høyde etasjer nærmest Aker Brygge og sjøen, tre høyde etasjer bak vestbanebygningene og ellers fem etasjer. Betongpumpebiler fra T. O. Bull Betongpumping AS. Oec Consulting AS er valgt som kontraktsrådgiver, prosjektleder for prosjektering og prosjektleder med opsjon for prosessen for fasene detaljprosjektering og bygging. Leverandør av magasininnredning (K603); Forster Metallbau Gesellschaft m.b.h, Østerreich. Dører (K209): Rapp Bomek AS. Montre (K602): Goppion. Alabasthallen (entreprise K208) er det store utstillingsrommet på toppen av det nye museet som skal huse skiftende utstillinger. Entreprenør er Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GMBh. Alabasthallen har resirkulerte glass som materiale, er på 2.400 kvadratmeter og har en høyde på cirka ni meter. Skiferkontrakten er tildelt Oppdal Sten AS og Hofmann Naturstein. Prosjektledelse: Statsbygg med bistand fra Oec Consulting AS, LYSAKER. Byggeleder rigg: EH Consult, Hvalstad. Inertluftanlegg; Hypoxic Technologies AS, Verdal. Entreprenør for rigg: Karlsen Nordsteh Entreprenør AS, SKYTTA. Gasslokkeanlegg: Nortronik AS. Glasstak, solavskjerming, dører/vinduer; Sommer AG fra Tyskland. Hellelegging på tak (naturstein); Steen & Lund AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sjøvannsledning fra kaikant med total lengde på ca 430 m. Ledningen skal legges under brygga 220 m og videre ut i fjorden 210 m.
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Passivhus. Humlehotell. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer.
Utvikling av Landbrukskvartalet i bydel Gamle Oslo
Kvartalet skal utvikles med matmarked, microbryggeri, ca 200 stk boliger og hotell mm.
Nybygg av kunnskapspark på Ulven i Oslo
Felt A på Ulvenområdet. Persveien 2, Persveien 4, Ulvenveien 91.
Riving av kontor og nybygg av kontor/forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent.
Nybygg av bibliotek, kontor og flerbolighus i Gamle Oslo
Kultur-og Idrettsbygg Oslo KF har valgt Per Egil Steen til prosjektdirektør. Komposittfasade. Fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer. Entreprise for råbygg (D013) inkludert gravearbeider for U2 utføres av Skanska Norge AS. Produksjon av prefabrikkerte bubbledeck leveres av Bubbledeck Norge AS og monteres av Østlandske Byggpartner AS. Uponor AS leverer og monterer TABS rør i elementene, samt legging på byggeplass i områder som ikke er dekket av elementene. Entreprise D004 (innvendige arbeider); AF Byggfornyelse. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Entreprenører innen pele og fundament (entreprise D015) er AF Anlegg AS, omfatter å avslutte gjenstående pele-og fundamenteringsoppgaver opp til underkant bunnplate. Leverandør av heiser/rullertrapper er Thyssenkrupp Rulletrapper AS. Seierstad Pelemaskiner AS utfører spunt-og gravingsarbeider, entreprise D001. Kvalitetssikring; Holte Consulting AS. Sikkerhetsrådgiver; COWI AS. IKT; Rambøll Norge AS. Trafikk/logistikkrådgiver; Civitas AS. Leverandør av lås & beslag: Certego. Innvendig glass: Oro-Shaza, Ungern Møbelsnekkerleverandør: Gjentagende elementer (spesialdesign) og stoppede møbler; HMI Haugland Miljø Innredning AS. Møblesnekkerlevandør: bord og benker (platemøbler); Henriksen Snekkeri. Møbelsnekkerleverandør: Scenografiske rom; Bico bygg og innredning AS. Passivhus.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 450 stk leiligheter og 17000 m2 kontor/handel.
Nybygg av næringsbygg på Bjørvika, felt D9
Der Bjørvikautbyggingen ender mot buffersoneparken planlegges et større næringsbygg og en sentralpark. Feltareal; 13627 m2. Antall etasjer, 8-12.
Nybygg av kontor og leiligheter i bydel Alna, Oslo
5-7 etasjer. Smalvollveien 30, 32-38 og 40-42.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer.
Riving- og nybygg av kontor i Gamle Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom J.B. Ugland Eiendom AS, Vedal Utvikling AS og Otterlei Group AS. 7-10 etasjer. Energibrønner; Båsum Boring AS ved Trond Båsum
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Nybygg av kontor, barnehage, mm i bydel Ullern, Oslo
BREEAM-NOR Excellent. Totalentreprise verdt 676 millioner kroner ekskl. mva.
Nybygg av leiligheter alternativt skole i bydel Sagene, Oslo
Boenheter fordelt på 3 bygg i 7 etasjer. Næring/handel i 1. 3-4 hus.
Nybygg av kontor og forretning på Bjørvika i Oslo
Felles parkeringskjeller med felt B3. Spunting: Kynningsrud Fundamentering AS. Montering av innvendige og utvendige rekkverk; Weberg Prosjekt AS, Stein Weberg. Sikringsliner på tak; Koltek AS, Sebastian Sopel.
Nybygg av flerbolighus på Ensjø i bydel Gamle Oslo
4-8 etasjer. Eksisterende bygg skal rives (BRA 11675 m2).
Nybygg av boliger og forretning på Ensjø i Oslo
"Ensjø torg S1". En langblokk i 8 etasjer og en høyblokk i 17 etasjer. Totalt 22000 m2 BRA hvorav 2200 m2 næringslokaler. Totalt 50 000 m2 eller ca 500 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage. Totalentreprise med en kontraktsverdi på 413 mill. kr.
Om-, på-og tilbygg av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
12000-15000 m2 på-og tilbygg. Areal for ombyggingen er ikke fastsatt.
Nybygg av kontor, forretning og verksted i bydel Ullern, Oslo
Asplan Viak er rådgiver innen BREEAM. Ca 23300 m2 BRA over terreng og ca 8500 m2 BRA under terreng. Spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger.
Nybygg av boliger på Smedstad i Oslo
Ring 3, Monolittveien og Hoffsveien. 3-7 etasjer. 200-250 enheter.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av kontor og boliger mm på Ullern i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. Glidestøparbeider i betong; Interform AS. Totalentreprisekostnad har en verdi på 530 mill. kr. Prosjektet består av et kontorbygg med et bruksareal på 19.500 m2 samt 1.500 m2 boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 8 etasjer og et tårn på 16 etasjer. Næringsdelen av prosjektet skal være ferdigstilt innen oktober 2018. Boligblokken vi stå klar for innflytting noe senere i desember 2018. BREEAM NOR-Excellent. Beregnet ferdigstillelse kontorsdel; november 2018, boligblokk; januar 2019.
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Nybygg av boliger og riving av industribygg i bydel Bjerke, Oslo
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gangvei og friområde. Riving av eksisterende industribygg og oppføring av ca. 177 boliger som blokker i 5 til 8 etasjer. Parkeringskjeller.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Nordstrand, Oslo
4-6 etasjer. Ca 250 m2 med næring.
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2021.
Riving parkeringshus og nybygg av leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Boliger; 4000-5000 m2 i 2-5 etasjer. Parkering i 2 plan; 5000-5500 m2 alternativt 3 plan; 7500-8500 m2.
Nybygg av flerbolighus og næring med parkeringskjeller i bydel Nordstrand, Oslo
Libakkveien 9-11. Planlegges 2 stk boligblokk (ca 107 stk leiligheter) i 4-5 etasjer eksklusive toppetasje og næringslokaler.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene.
Nybygg av flerbolighus og næring på Bispevika nord, Bjørvika i Oslo
Totalentreprisekontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva.
Ny- og ombygg av studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av tre blokker for studentboliger og ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger. Et basebygg på 5 etasjer og tre tårnbygg på 12, 14 og 11 etasjer.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
5-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av boliger på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B2". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Totalentreprisekostnad; 317 mill. kr eksklusive mva. 5-9 etasjer. Takterrasse. Eksisterende bygningsmassen skal rives i første kvartal 2017. Totalt 360 stk leiligheter på Røakollen. Boring av rørspunt; Entreprenørservice AS. Innfestinger balkong: Invisible Connections AS.
Riving-og nybygg av ishall i bydel Gamle Oslo
Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser Antall tribunerader: 22 Antall plan: 4
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg. Ferdigstilles vår 2020. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av kontor, næring, lager mm i bydel Grünerløkka, K5C
Ca 67 parkeringsplasser. BREEAM-NOR – «Excellent».
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 4
9-10 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Nybygg av flerbolighus og barnehage ved Malerhaugveien i bydel Gamle Oslo
Ekisterende industri/kontorsbygg på 2 etasjer og loftetasje skal rives for legge til rette for to boligblokk. Maksimalt etasjeantall på 5 etasjer med inntrukket 6 etasje og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 98,100, 100B, 100C. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 1
Sandakerveien 98,100,100B, 100C. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr.
Nybygg av flerbolighus og næring i Gamle Oslo
Høyde fra 4-6 etasjer i lamellbebyggelse. Punkthus i 7 etasjer.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Grünerløkka, Oslo
Hovinveien 4, 6 og 10. Lille Tøyen sykehjem rives. Demenslandsby. OPS-prosjekt. 130 beboere. 2-3 etasjer. BREEAM Excellent.
Om- og påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, trinn 2
Trinnvis bygging. Totalt 2 stk bygg med 29800 m2. Samtidig planlegges påbygg i 4 etasjer. TEK 10. Ferdigstillelse sommer 2019.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 62 og 68.
Påbygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Påbygg av 2 lamell-blokker oppå eksisterende forretningsbygg (Refstad Rimi), 7021 m2 BRA. Underbygning med boder og parkering, 1864 m2 BRA.
Nybygg-alternativt påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To alternativer vurderes. Nybygg i 12 etasjer og 7306 m2 BRA alternativt påbygg i 4 etasjer og 2210 m2 BRA. Avventer prosessen med nye regjeringskvartalet.
Nybygg av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Totalentreprisekostnad 231 mill.kr.
Nybygg av boligbygg på Bjørvika i Oslo
Vestbygget. Forretning og kontor i 1 etasje.
Nybygg av boligblokk på Skullerud i bydel Østensjø, Oslo, trinn 1
Johan Scharffenbergs vei 91-93. 4-7 etasjer. Samarbeidsprosjekt mellom Betonmast Eiendom AS og Anders Opsahl Holding AS, de eier 50 % hver. Nordisk Fundamentering AS utfører spunting.
Nybygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Ca 127 stk boenheter. 3-9 etasjer. 4-avdelings barnehage.
Nybygg av leiligheter på Rosenholm i Oslo
Felt B3 og B5. 3-5 etasjer. Totalentreprisekostnad 242 mill. kr eks moms. Rekkverk i glass og aluminium: Sagstuen AS, Eirik Skau.
Ombygging til butikk i Oslo sentrum
Ferdigstillelse Q1/2019. Rulletrapper - Thyssenkrupp AS.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.).
Nybygg av flerbolighus og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-8 etasje. Ekisterende bygg bygges om til boliger og næring.
Nybygg av boliger, forretning ved Innspurten i bydel Gamle Oslo, trinn 3
Hus D. Totalt 365 stk leiligheter fordelt på 4 stk lameller. Noe forretning og eventuelt en barnehage på Valle Hovin, felt B6. 30000 m2 med boliger.
Nybygg av leiligheter og barnehage i bydel Sagene, Oslo
Legesenter/ lege/ tannlege, kiropraktor, fysioterapi, frisør, servering/ kafé og lignende. 7-8 etasjer.
Påbygg av kontor og forskningsanlegg i bydel Nordre Aker, Oslo
Det planlegges påbygg på 1 etasje på bygg C i nordvest og bygg F i sydøst, 2 etasjer påbygg på bygg E i vest, og 3 etasjer påbygg på bygg D i øst. Det etableres nye innganger fra øst og vest.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk.
Nybygg av flerbolighus på Hauketo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Alternativ 1: 60-70 leiligheter, 4-6 etasjer, 8500 m2 BRA. Alternativ 2: 78-88 leiligheter, 6-7 etasjer, 11750 m2 BRA.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nybygg av 3 stk bygg i 4-5 etasjer. Riving av eksisterende bygg, 2800 m2 i 3 etasjer med kjeller. Bistand til offentlige myndigheter; Strak AS ved Geir Roll Johnsen.
Nybygg av leiligheter på Torshov i bydel Sagene, Oslo
Planområde ca 3800 m2. Ca 46 stk leiligheter. Z formet bygningskropp i 6-9 etasjer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: