Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oslo

Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Lillehammer
Omfatter flere strekninger, egne prosjekt. Rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring om fremtidig jernbanetilbud.
Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Halden
rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring om fremtidig jernbanetilbud.
Utvikling av intercity-strekniger, Oslo-Skien
Rådgiver for bistand til å utarbeide en overordnet gjennomføring- og kontraktstrategi for Inter-City-utbyggingen. Konseptvalgutredning. Avklaring av fremtidig jernbanetilbud.
Nytt hovedsykehus på Gaustad i bydel Nordre Aker, Oslo
10-15 etasjer. Ferdigstilles 2023-2025.
Ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Nybygg av kjøpesenter, kontor og kino på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, Felt A
Multiconsult AS utfører forprosjektering innan RIBfysikk. På felt A skal det bygges to kontorbygg, et kjøpesenter, en kino og parkeringskjeller. 91000 m2 over bakken. Riving av eksisterende kjøpesenter. Nytt kjøpesenter har fått navnet "Noor". Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger: 25-500 m2 Hotell (200-250-rom) kontorer, kultur: 63.300 mmm2.
Utvikling av Landbrukskvartalet i bydel Gamle Oslo
Kvartalet skal utvikles med matmarked, microbryggeri, ca 200 stk boliger og hotell mm.
Nybygg av leiligheter og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage.
Påbygg- og nybygg av boliger, kontor, hotell og næring mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
6-7 etasjer. Hotell i 13 etasjer, boligtårn i 24 etasjer med leiligheter (207 stk)/omsorgsboliger (41 stk).
Riving av kontor og nybygg av kontor/forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA felt B8a 24000 m2. Tillat BRA felt B8b 23000 m2. 80% skal vare boliger. Felt B8b; MAD AS. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS.
Nybygg av bibliotek, kontor og flerbolighus i Gamle Oslo
Kultur-og Idrettsbygg Oslo KF har valgt Per Egil Steen til prosjektdirektør. Komposittfasade. Fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer. Entreprise for råbygg (D013) inkludert gravearbeider for U2 utføres av Skanska Norge AS. Produksjon av prefabrikkerte bubbledeck leveres av Bubbledeck Norge AS og monteres av Østlandske Byggpartner AS. Uponor AS leverer og monterer TABS rør i elementene, samt legging på byggeplass i områder som ikke er dekket av elementene. Entreprise D004 (innvendige arbeider); AF Byggfornyelse. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Entreprenører innen pele og fundament (entreprise D015) er AF Anlegg AS, omfatter å avslutte gjenstående pele-og fundamenteringsoppgaver opp til underkant bunnplate. Leverandør av heiser/rullertrapper er Thyssenkrupp Rulletrapper AS. Seierstad Pelemaskiner AS utfører spunt-og gravingsarbeider, entreprise D001. Kvalitetssikring; Holte Consulting AS. Sikkerhetsrådgiver; COWI AS. IKT; Rambøll Norge AS. Trafikk/logistikkrådgiver; Civitas AS. Leverandør av lås & beslag: Certego. Innvendig glass: Oro-Shaza, Ungern Møbelsnekkerleverandør: Gjentagende elementer (spesialdesign) og stoppede møbler; HMI Haugland Miljø Innredning AS. Møblesnekkerlevandør: bord og benker (platemøbler); Henriksen Snekkeri. Møbelsnekkerleverandør: Scenografiske rom; Bico bygg og innredning AS. Passivhus.
Nybygg av konferansehotell mm i Oslo S
Fjordporten rommer et konferansehotell med 400 rom over stasjonsfunksjoner. Reiulf Ramstad arkitekter (C. F Møller, Bollinger + Grohmann Ingenieure, Baugrundinstitut Franke – Mebner und Partner GMBH, Transsolar Climate Engeneering).
Utvidelse av rentvannbassengene på Oset vannbehandlingsanlegg i Oslo
Det er planlagt følgende anleggsarbeider: Ny adkomsttunnel etableres som en fremtidig adkomst nye rentvannsbassenger og til senere utvidelser ved Oset vannbehandlingsanlegg. Det skal bygges 4 nye bassenger med volum på 25 000 m3 hver. I tillegg etableres tverrhall og tunnel til vannbehandlingsanlegget for rørføringer og tekniske installasjoner. Totalt skal ca. 300 000 m3 fjell tas ut.
Nybygg av flerbolighus og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 385 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelninger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Riving- og nybygg av kontor i Gamle Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom J.B. Ugland Eiendom AS, Vedal Utvikling AS og Otterlei Group AS. 7-10 etasjer. Energibrønner; Båsum Boring AS ved Trond Båsum
Nybygg av kontor, forretning/boliger i Bjørvika vest, felt A4
50-60 stk leiligheter. Havnelagerkvartalet.
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes.
Om-og tilbygg av Clarion Hotel Royal Christiania, konferanselokale mm i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Kapasitetsøkning på 268 rom, fra 532 til totalt 800 rom. Nytt BRA er satt til 47000m2. Utbedring av Skippergata. BREEAM-sertifiseres, klassifisert til Excellent.
Nybygg av bolig, forretning, hotell/overnattning og bevertning i bydel Grünerløkka, Oslo
Hjørnetomten Grenseveien/Økernveien. Bolig: 16 000 m², hotell: 4 000m² och næring/kontor: 5 000 m². Forretning og bevertning i de to nederste etasjene. To hus som henger sammen.
Nybygg av flerbolighus i bydel Østensjø, Oslo
Ca. 111 leiligheter planlegges i tre blokker. Senter på 4500 m2. Parkeringskjeller.
Nybygg av boliger på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B2
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Nybygg av leiligheter ved Slemdal senter i Oslo
Planer på et lokk over T-banen med bebyggelse over lokket til 80 boliger. Union estimerer også 200 nye boliger vest for Risalleen.
Nybygg av kontor, barnehage, mm i bydel Ullern, Oslo
BREEAM-NOR Excellent. Totalentreprise verdt 676 millioner kroner ekskl. mva.
Nybygg-alternativt påbygg av boliger på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
12-22 etasjer. Alternativt 2 er et påbygg på 6 etasjer og 13554 m2.
Ombygging av kontor, leiligheter og parkeringshus i bydel Grünerløkka, Oslo
15000 m2 parkeringskjeller. 15000-20000 m2 næring. Riving av del av mellombygg. Ny adkomstvei. Det gamle hovedbygget til Vinmonopolet.
Nybygg av kontor mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
17.000 m2 BRA over mark og 5.000 m2 BRA under mark.
Nybygg av badeanlegg mm på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B3
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Etablering av en ny 420 kV kabel mellom Smestad og Sogn transformatorstasjoner i Oslo
Total verdi av 370 millioner kroner eks. mva. for tunnel-, grunn og betongarbeidene i forbindelse med ny kabeltunnel. Kabelforbindelsen er om lag 4,5 km lang og er planlagt etablert i en ny tunell i fjell, som vil ligge mellom 25 og 85 meter under bakkenivå. I tillegg søker Statnett om konsesjon for nytt 420 kV-anlegg i fjell i Smestad transformatorstasjon.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 2
Sandakerveien 98,100, 100B, 100C. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 1
Sandakerveien 98,100,100B, 100C. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget. Totalentreprisekostnad på ca. 600 mill.kr.
Nybygg av boliger i nytt byområde i Søndre Nordstrand
Utvikling av ny bydel i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår kommunen i arbeid med områdesregulering. Dette området er ca 200 dekar og skal eventuelt bygge ca 1000 boliger (blokker eller småhusbebyggelse). Byggestart og kostnad er ikke fastsatt. Reguleres sammen med flere boligprosjekter innen området; Oslo kommune, JM Norge AS, Obos Nye Hjem, Selvaag og ca. 130 private grunneier i området. Ca. 4000 dekar totalt og kan bygge ca. 9000 boliger totalt. Vurderer ulike alternativer.
Nybygg av skoler og barnehager i Søndre Nordstrand
Utvikling av nytt byområde i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår i arbeid med områdesregulering.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, felt B2
7-10 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Samarbeidsprosjekt mellom Profier AS og Mustad Eiendom AS. Gassanlegg: Alfa Olis Gass & VVS AS, Oslo. Naturrestaurering: Naturestaurering AS, Oslo. Låser og beslag: Certego AS, Oslo. Solavskjerming: Hunter Douglas Norge AS avd. Vental, Oslo. Røykluker: JET Bramo AS, Lierskogen. Gasspeis: Peisselskabet AS, Oslo. Byg.hj.arb - hulltaking: AIP Maskin og Betong AS, Drammen.
Nybygg av universitet (Juridisk Fakultet) i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprise verdt 528 millioner kroner eksklusiv mva. Kalkstabilisering; Soil Mixing Group AB.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av leiligheter og næring ved Frysjaparken i bydel Nordre Aker, Oslo
Kjelsåsveien 172. Urbaniumprosjekt. Regulering fra industri til boliger og næring. Ca 1000 nye boliger. 61500 kvm BRA bolig, 4000 kvm BRA næring og 1050 kvm BRA barnehage. Totalentreprise med en kontraktsverdi på 413 mill. kr.
Nybygg av kontor/næringsbygg mm i bydel Sagene, Oslo
30600 m2 inklusive parkeringsarealer. Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. Lås og beslag - Trioving AS. Røykluker og branngardiner - Jet Bramo AS. FDV - Curotech AS. Solskjerming - Hunter Douglas AS avd Vental.
Nybygg av kontor, forretning og verksted i bydel Ullern, Oslo
Asplan Viak er rådgiver innen BREEAM. Ca 23300 m2 BRA over terreng og ca 8500 m2 BRA under terreng. Spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Tun A og B består av 215 stk leiligheter fordelt på 9 bygg. 3-6 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall mm i bydel Nordstrand, Oslo
Svømmehall på bakkeplan, en fleksibel mellometasje, og en flerbrukshall på toppen. Taket tenkes brukt om sommeren til volleyball, og vintertid vurderes islegging av taket for skøyting.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger.
Nybygg av flerbolighus og forretning i Lørenveien, felt B
Hus B1, B2 og B3. Boligblokk på 4-8 etasjer. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B.
Nybygg av hotell mm på Økern sentrum i bydel Bjerke, Oslo, felt B1
Total utvikling av Økern sentrum: Detaljhandel: 45.000 m2 Servering/mat: 5.000 m2 Badeland: 20.000 m2 Kino: 3160 m2 Boliger. 25.500 m2 (ca 300 boliger) Hotell (200-250 rom), kontorer kultur: 63.300 m2
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA 15100 m2. 80% skal vare boliger. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Også Tore Hals Mejdells vei 1-13. Totalt 8000-8500 m2 med næring og 7000 m2 med boliger. Ca 70 stk leiligheter. Lås- og beslag: Dormakaba Norge AS.
Nybygg av blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 16
Tun D og E består av 200 stk leiligheter fordelt på 7 bygg. 4-5 etasjer. Trinnvis utbygging.
Nybygg av kontor og boliger mm på Ullern i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. Glidestøparbeider i betong; Interform AS. Totalentreprisekostnad har en verdi på 530 mill. kr. Prosjektet består av et kontorbygg med et bruksareal på 19.500 m2 samt 1.500 m2 boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 8 etasjer og et tårn på 16 etasjer. Næringsdelen av prosjektet skal være ferdigstilt innen oktober 2018. Boligblokken vi stå klar for innflytting noe senere i desember 2018. BREEAM NOR-Excellent. Beregnet ferdigstillelse kontorsdel; november 2018, boligblokk; januar 2019.
Nybygg av boliger og forretning mm i Nydalen, Oslo, trinn 1
Sandakerveien 100B-C. 9-10 etasjer. Totalt 46500 m2 over terrenget og 17500 m2 under terrenget for hele prosjektet. Norsk Sanerings Service AS river verksted/smie. Anlegging av snuplass og sanering av avløpsledninger utføres av JK Maskin AS. Stikking: Solli & Hoff Oppmåling AS. Prefabrikkerte trapper (betong), svalganger og balkonger; Con-Form AS. Solskjerming: Solskjermingsgruppen AS. Rekkverk: Consolvo Nybygg AS.
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Nybygg av boliger og riving av industribygg i bydel Bjerke, Oslo
Området foreslås regulert til boligbebyggelse, gangvei og friområde. Riving av eksisterende industribygg og oppføring av ca. 177 boliger som blokker i 5 til 8 etasjer. Parkeringskjeller.
Nybygg av flerbolighus på Gladenga, Oslo øst
Ca. 22100m2 fordelt på 240 boliger
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2021.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Bekketrappa borettslag. 4-6 etasjer. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Ferdigstilles mot slutten av 2. kvartal 2019.
Nytt boligområde på Rommen
Ca. 200 boliger planlegges.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
4-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av flerbolighus og næring, bydel Grünerløkka, del 2
7-8 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Totalrehabilitering og på/tilbygg av kontor mm ved Stortorvet, Oslo
Totalrehabilitering av eksisterende bygg, ca 20000 m2 og på/tilbygg av kontor/butikk, ca 4500 m2.
Nybygg av flerbolighus og næring på Bispevika nord, Bjørvika i Oslo
Totalentreprisekontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva.
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg.
Ny- og ombygg av studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av tre blokker for studentboliger og ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger. Et basebygg på 5 etasjer og tre tårnbygg på 12, 14 og 11 etasjer.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Totalentreprisekostnad; 317 mill. kr eksklusive mva. 5-9 etasjer. Takterrasse. Eksisterende bygningsmassen skal rives i første kvartal 2017. Totalt 360 stk leiligheter på Røakollen. Boring av rørspunt; Entreprenørservice AS. Innfestinger balkong: Invisible Connections AS.
Nybygg av flerbolighus på Hauketo i bydel Søndre Nordstrand, Oslo
Alternativ 1: 60-70 leiligheter, 4-6 etasjer, 8500 m2 BRA. Alternativ 2: 78-88 leiligheter, 6-7 etasjer, 11750 m2 BRA.
Ny- og ombygg av kjøpesenter,kontor og flerbolighus i Oslo
Flere adresser involverte i prosjektet, bla Bogstadveien 45 Sorgenfrigate 14 og Ole Vigsgate 22-24. På Ole Vigsgate 24 skal det oppføres et nybygg i fem etasjer samt et nytt bygg i gårdsrummet med to etasjer og to kjelleretasjer. Spunting; NCC Industry AS. Rulletrapper; Kone AS ved Tom Evensen.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 4
9-10 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: