Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (765)
Ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Prosjektnummer: 1004501 Passivhus. Humlehotell. BREEAM Excellent. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer. Gnr/bnr: 42/1, 114, 44/205. Byggeprosjektkostnad er 5,7 milliarder og kostnad for utstyr er 1,1 milliarder.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonbygg på Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter. Gnr/Bnr: 29/64, 814.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Utvikling av Landbrukskvartalet i bydel Gamle Oslo
Kvartalet skal utvikles med matmarked, microbryggeri, ca 200 stk boliger og hotell mm. Gnr/bnr: 230/278, 485, 486.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 3
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 3 består av nybygg av B- og E-blokken. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Eksisterende parkeringskjeller på ca. 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Nybygg av leiligheter og næring på Bjørvika i Oslo
Tillat BRA felt B8a 24000 m2. Tillat BRA felt B8b 23000 m2. 80% skal vare boliger. Felt B8b; MAD AS. Hele kjelleren, plan 1 og all utomhus og infrastruktur skal detaljprosjekteres av Erichsen & Horgen AS. Gnr/bnr: 234/11 mfl. Spunting: Fundamentering AS (FAS).
Riving av kontor og nybygg av hotell, kontor og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent. Lørenfaret 1 A og B. 224 hotellrom.
Nybygg av bibliotek, kontor og flerbolighus i Gamle Oslo
Kultur-og Idrettsbygg Oslo KF har valgt Per Egil Steen til prosjektdirektør. Komposittfasade. Fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer. Entreprise for råbygg (D013) inkludert gravearbeider for U2 utføres av Skanska Norge AS. Produksjon av prefabrikkerte bubbledeck leveres av Bubbledeck Norge AS og monteres av Østlandske Byggpartner AS. Uponor AS leverer og monterer TABS rør i elementene, samt legging på byggeplass i områder som ikke er dekket av elementene. Entreprise D004 (innvendige arbeider); AF Byggfornyelse. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Entreprenører innen pele og fundament (entreprise D015) er AF Anlegg AS, omfatter å avslutte gjenstående pele-og fundamenteringsoppgaver opp til underkant bunnplate. Leverandør av heiser/rullertrapper er Thyssenkrupp Rulletrapper AS. Seierstad Pelemaskiner AS utfører spunt-og gravingsarbeider, entreprise D001. Kvalitetssikring; Holte Consulting AS. Sikkerhetsrådgiver; COWI AS. IKT; Rambøll Norge AS. Trafikk/logistikkrådgiver; Civitas AS. Leverandør av lås & beslag: Certego AS. Innvendig glass: Oro-Shaza, Ungern Møbelsnekkerleverandør: Gjentagende elementer (spesialdesign) og stoppede møbler; HMI Haugland Miljø Innredning AS. Møblesnekkerlevandør: bord og benker (platemøbler); Henriksen Snekkeri. Møbelsnekkerleverandør: Scenografiske rom; Bico bygg og innredning AS. Passivhus.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Ca 450 stk leiligheter og 17000 m2 kontor/handel.
Nybygg-og ombygg til boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Hausmannsgate 42 rehabiliteres og bygges om til leiligheter. Hausmannsgate 40 skal rives. I stedet bygges det et moderne leilighetsbygg. I tillegg bygges det et nytt bygg på Sirkustomten. Gnr/bnr 208/303, 304
Nybygg av flerbolighus og næring mm i bydel Grünerløkka, Oslo
Maks utnyttelse er 34500 m2 BRA. Det tilrettelegges for ca 385 leiligheter fordelt på 6 blokker mellom 4-9 etasjer, barnehage (4 avdelninger) og næring/service på intill 1400 m2 BRA.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Gnr/bnr 124/244, 261. Bøkkerveien 1-3.
Nybygg av kontor, forretning/boliger i Bjørvika vest, felt A4
50-60 stk leiligheter. Havnelagerkvartalet.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 2
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 2 består av nybygg av C-blokken. Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Nybygg t-banestasjon i Søndre Nordstrand
Utvikling av byområde i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår i arbeid med områdesregulering.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer.
Nybygg av flerbolighus i bydel Østensjø, Oslo
Ca. 111 leiligheter planlegges i tre blokker. Senter på 4500 m2. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 163/88, 66, 1
Nybygg av leiligheter, forretning og barnehage mm i bydel Gamle Oslo
Gnr/bnr: 129/25, 27, 79, 88. Bebyggelsen er bygget opp rundt to gårdsrom med totalt fire bygninger oppå en felles parkeringskjeller under bakken. Gladengveien 5 består av forretning i 1 etasje og leiligheter i 2-8 etasje. Gladengveien 7 består av barnehage, trimsenter, næring og noe leiligheter i 1 etasje og leiligheter i 2-8 etasje.
Utvikling av Lørenveien 68 i bydel Grünerløkka, Oslo
Kontrakt med nåværende leietakere løper ut 2019. Naboeiendom til Lørenfaret 1-3.
Nybygg av boliger og næring i Oslo
Harbitzallén 2-12. Gnr/bnr: 5/103, 122, 132, 135 mfl.
Påbygg av kontor, lager, verksted og bilsalg mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternativ 1; bilanlegg på 20 000 m2 BTA. Alternativ 2; kontor på 25 000 m2 BTA. Alternativ 3; industri på 25 000 m2 BTA. Alternativ 4; lager på 25 000 m2 BTA. Alternativ 5; plasskrevende handel på 2000 m2 BTA.
Nybygg av flerbolighus og noe næring med felles parkeringkjeller på Bjørvika (felt B4 a, b) i Oslo
Ca 3700 m2 med servering og handelsarealer i 1 etasje. Flow Meisingset VVS AS - VVS-leverandør.
Videre utbygging av Tullinkvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
BREEAM-NOR klasse Excellent og energiklasse A. Universitetsgata 7-9. Gnr/bnr: 209/368, 388.
Nybygg til boliger og næring i bydel Frogner, Oslo
Byggherrebedrift eies 50% av Veidekke Eiendom AS og 50% av OBOS Nye Hjem AS.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
Utvikling av Tullinløkka-området i Oslo
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutrening om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området. Prosjektet anslås å ha en investeringskostnad på over 750 mill. kroner hvor det stilles krav om ekstern kvalitetssikring. KVU-en skal utarbeides i overensstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. KVU-en skal utformes i tråd med forutsetninger og kapittelstruktur for KS 1-ordningen med følgende innhold: Statsbygg skal utarbeide de fire første kapitlene i KVUen; behov, mål, krav og mulighetsstudien, samt kapittel 6 Føringer for forprosjektfasen. Alternativanalysen med tilhørende samfunnsøkonomisk analyse skal settes ut til eksterne konsulenter. Oppdragsgiver er Statsbygg på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Oppgradering av Furuset idrettspark og Utvidelse av IKEA i bydel Alna, Oslo
Oppgradere Furuset idrettspark med bl.a. flerbruksbaner, tennisbaner, cricket pitch, og ny flerbruks -og tennishall samt oppføre nytt tilbygg ( BYA ca 9600m2 ) til IKEA varehus. Eksisterende varehus skal beholdes og tilbygg oppføres. Tennishall skal rives og erstattes med ny. Parkeringsbehov løses med parkering på bakkeplan under tilbygg samt to etasjes parkeringshus mellom idrettsanlegg og IKEA varehus. Gnr/bnr: 116/1, 116/142, 116/153, 116/21, 116/25, 999/623.
Nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo, trinn 2-4
4-12 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger. Totalt 380 stk leiligheter fordelt på 4 byggetrinn. Sinsenveien 51-55. Gnr/bnr: 83/61, 83/399, 83/465 og en del av 250/15.
Nybygg av boliger og næring på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
Reguleres sammen med Grensesvingen 7 og Grenseveien 97.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Planen er å utvikle ca. 170 leiligheter og ca. 2.750 m2 næring/handel. 6-8 etasjer. Gnr/bnr: 158/414, 159/1, 149, 176, 180, 309, 34, 68, 73. Raschs vei 38-40.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Nybygg av leiligheter på Ensjø i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer. Gnr/bnr: 129/1, 81, 87.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger. Sofienberggata 21-23. Forventet ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
Nybygg av boliger, forretning og hotell mm i bydel Grorud, Oslo
12000-14000 m2. Gnr/bnr: 94/348, 351, 377, 378, 4, 60.
Nybygg av kontor i bydel Alna, Oslo, fase 2
5000 m2 alternativt 15000 m2.
Nybygg av boliger, barnehage, butikk og lager i bydel Bjerke, Oslo
Blokkleiligheter og rekkehus. 2-5 etasjer. 4 avdelings barnehage.
Nybygg av arena for hurtigløp skøyter i Oslo
Høyde: 16,2 m over isflate.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m². Bruksareal næring BRA= 260.725 m². Gnr/Bnr: 122/180, 314, 407, 421.
Oppgradering på Bispegata med Oslo torg i Oslo
En del av Samla plan. Entreprisekostnad: 230 mnok. Peling: Keller Grundläggning AB.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
6-8 etasjer. Vollebekkveien 2 A og B.
Nybygg av flerbolighus/næring på Hauketo, Søndre Nordstrand
Ca. 19 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av bolig/næring. Omfang og utforming er foreløpig ukjent.
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2020.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b. Gnr/bnr: 234/11 mfl.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Nybygg av boliger på Hovseter i bydel Vestre Aker, Oslo
4-6 etasjer. Gnr/bnr: 29/326, 327 mfl.
Nybygg av flerbolighus og næring på Bispevika nord, Bjørvika i Oslo
Totalentreprisekontraktens verdi er anslått til ca. MNOK 370 eks. mva. Levering av skifer: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok. Geobrønner: Rototec AS. Solcelleanlegg: Sivilingeniør Carl Christian Strømberg AS, Ulrik Rør.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Totalentreprisekostnad; 317 mill. kr eksklusive mva. 5-9 etasjer. Takterrasse. Eksisterende bygningsmassen skal rives i første kvartal 2017. Totalt 360 stk leiligheter på Røakollen. Boring av rørspunt; Entreprenørservice AS. Innfestinger balkong: Invisible Connections AS. Gnr/bnr 11/338, 395, 401, 402 og 403. Ståltrapper: Ivar Bråthen Mekaniske AS.
Riving-og nybygg av ishall i bydel Gamle Oslo
Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser Antall tribunerader: 22 Antall plan: 4
Nybygg av leiligheter, næring og studentboliger i bydel Sagene, Oslo
Bolig+ næring i lamell i 5 etasjer + fellesareal + to kuber 3 & 4 etasjer: totalt 10 etasjer. Ca 6440 m2 bolig + ca 1100 m2 næring (sokkel). Studentboliger i punkthus i 12 etasjer + hageetasje: totalt 13 etasjer, 2940 m2.
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS. Spunting: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av flerbolighus og næring i Gamle Oslo
Høyde fra 4-6 etasjer i lamellbebyggelse. Punkthus i 7 etasjer.
Nybygg av barneskole og flerbrukshall ved Frysja i Oslo
Nordre Aker Eiendom AS er grunneier. 3-4 etasjer. Ferdigstilles innen 2021.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 883 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl. 6-8 etasjer. Næringslokale i 1.etasje ut mot torget.
Nybygg av flerbolighus, rekkehus mm i bydel Gamle Oslo
Tomten etter den nedlagte fabrikken Timms Reperbane. Planlegger tre rekkehus (3x5 boliger) og to blokker (2x30 leiligheter). 7000-9000 m2.
Nybygga av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen.
Nybygg av boligområde i Oslo
110-170 nye boenheter planlegges.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 62 og 68.
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Oppføring av Nye Kirkens Hus i bydel Gamle Oslo
Byggherre er Ekebergveien 1 AS er under stiftelse og eies av Stiftelsen Oslo Hospital og Clemens Eiendom AS (et heleid datterselskap av Opplysningsvesenets fond).
Ny-, til- og ombygging av boliger og næring i bydel Grorud, Oslo
Den eksisterende bebyggelse består av 4 bygninger i 2-4 etasjer. 1. Næringsbygg i 2 etasjer, lengst mot nord, foreslås revet og erstattet med nybygg i tilsvarende størrelse, dog bedre tilpasset nabobyggets gavlbredde og fasadeliv. Nybygg blir i 5 etasjer over eksisterende 1.etasje nivå. 2. Næringsbygg i 2 etasjer, mot nordvest, bygges på med 3 etasjer, for 5 etasjer totalt. 3. Boligblokk i 4 etasjer, mot torget, (næring i 1.etasje) bygges på med 1 etasje. 4. Næringsbygg i 2 etasjer, mot sydøst, bygges på med 3 etasjer for 5 etasjer totalt. 5. Nybygg etableres mot syd i 5 etasjer. Ca 3.500 m2 næring. Nedre Kalbakkvei 2-4.
Nybygg av flerbolighus i bydel Gamle Oslo
10750 m2 med boliger, 3100 m2 med parkering og 1400 m2 med øvrigt (boder mm). 4-7 etasjer. 4-avdelnings barnehage i 1 etasje.
Nybygg av kontor på Bryn i bydel Gamle Oslo
Totalentreprisekostnad 231 mill.kr.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.). Midlertidlig modul - Malthus Uniteam.
Totalrehabilitering alternativt riving-og nybygg av barneskole i bydel Bjerke, Oslo
Vi ser på forskjellige alternativer for Refstad skole: 1. Rive dagens skole og bygge ny skole på samme tomt. 2. Totalrehabilitere skolen. 3. Gjøre nødvendige forsterkninger og tiltak for å sette skolen i stand igjen. 4. Ta av tredje etasje og sette opp erstatningsarealer på grusbanen mot nord.
Nybygg av studentboliger og riving av industribygg i bydel Grünerløkka, Oslo
I tillegg ser SiO for seg noe næring, forretning og bevertning i første etasje, altså offentligrettet virksomhet og fellesfunksjoner.
Om- og nybygg av forretning, kontor og kultur mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 9/41, 9/5, 9/539, 9/540, 9/542, 9/543, 9/544, 9/545, 9/546.
Nybygg av leiligheter, forretning og barnehage i bydel Østensjø, Oslo
Gamle Eterfabrikken. Ca 127 stk boenheter. 3-9 etasjer. 4-avdelings barnehage. Gnr/bnr 163/8, 238/73
Nybygg av næringsbygg, kontor, forretning og parkeringskjeller på Nydalen i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsbygg, kontor med forretning i plan 1 og parkering i underetasje.
Nybygg av leiligheter og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-6 etasjer. Ekisterende bygg bygges om til boliger og næring. Gnr/bnr 222/41, 43. Bergensgata 41 og 43.
Nybygg av boligbygg på Bjørvika i Oslo
Sørbygget. Sikringsutstyr på tak: Noracon AS, Jan Høvik. Rekkverk (balkong), innvendige rekkverk: Weberg Prosjekt AS, Stein Weberg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: