Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Oslo fylke

Oslo (762)
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonsenter ved Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Passivhus. Humlehotell. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer.
Nytt lokk over E18 og med Ring 1 over lokket, Filipstad
Ring 1 skal forlenges og ligge oppå lokket fra dagens rundkjøring mot Tjuvholmen til rundkjøringen på Hjortnes. Lengde 400m, omfang 800m.
Riving av kontor og nybygg av kontor/forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent.
Nybygg av bibliotek, kontor og flerbolighus i Gamle Oslo
Kultur-og Idrettsbygg Oslo KF har valgt Per Egil Steen til prosjektdirektør. Komposittfasade. Fem hovedetasjer og tre mesaninetasjer. Entreprise for råbygg (D013) inkludert gravearbeider for U2 utføres av Skanska Norge AS. Produksjon av prefabrikkerte bubbledeck leveres av Bubbledeck Norge AS og monteres av Østlandske Byggpartner AS. Uponor AS leverer og monterer TABS rør i elementene, samt legging på byggeplass i områder som ikke er dekket av elementene. Entreprise D004 (innvendige arbeider); AF Byggfornyelse. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Entreprenører innen pele og fundament (entreprise D015) er AF Anlegg AS, omfatter å avslutte gjenstående pele-og fundamenteringsoppgaver opp til underkant bunnplate. Leverandør av heiser/rullertrapper er Thyssenkrupp Rulletrapper AS. Seierstad Pelemaskiner AS utfører spunt-og gravingsarbeider, entreprise D001. Kvalitetssikring; Holte Consulting AS. Sikkerhetsrådgiver; COWI AS. IKT; Rambøll Norge AS. Trafikk/logistikkrådgiver; Civitas AS. Leverandør av lås & beslag: Certego AS. Innvendig glass: Oro-Shaza, Ungern Møbelsnekkerleverandør: Gjentagende elementer (spesialdesign) og stoppede møbler; HMI Haugland Miljø Innredning AS. Møblesnekkerlevandør: bord og benker (platemøbler); Henriksen Snekkeri. Møbelsnekkerleverandør: Scenografiske rom; Bico bygg og innredning AS. Passivhus.
Nybygg-og ombygg til boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Hausmannsgate 42 rehabiliteres og bygges om til leiligheter. Hausmannsgate 40 skal rives. I stedet bygges det et moderne leilighetsbygg. I tillegg bygges det et nytt bygg på Sirkustomten.
Nybygg av lokk over E6 i Oslo
Antatt start og kostnad.
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Nybygg av kontor, forretning/boliger i Bjørvika vest, felt A4
50-60 stk leiligheter. Havnelagerkvartalet.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Storo i bydel Sagene, Oslo
9-11 etasjer. Etappevis utbygging. 16.000 m2 næring.
Nybygg av kontor mm på Helsfyr i bydel Gamle Oslo
17.000 m2 BRA over mark og 5.000 m2 BRA under mark.
Nybygg av sykehjem/omsorgsboliger og pasienthotell mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Planlegger nytt sykehjem med 144 plasser og 24 plasser til rehabilitering (4-7 etasjer). 100 stk omsorgsboliger.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
To alternativer, punkthus eller lameller.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken.
Nybygg av leiligheter og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
Ca. 10000 m2 leiligheter, ca. 3500 m2 forretning/lager og ca. 3000-4000 m2 parkeringskjeller.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall mm i bydel Nordstrand, Oslo
Svømmehall på bakkeplan, en fleksibel mellometasje, og en flerbrukshall på toppen. Taket tenkes brukt om sommeren til volleyball, og vintertid vurderes islegging av taket for skøyting.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021.
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger. Sofienberggata 21-23. Forventet ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen.
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2021.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva.
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok.
Ny- og ombygg av studentboliger i bydel Nordre Aker, Oslo
Oppføring av tre blokker for studentboliger og ombygging av to eksisterende bygninger til studentboliger. Et basebygg på 5 etasjer og tre tårnbygg på 12, 14 og 11 etasjer.
Ombygg-og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Ombygging av 2-3 stk bygg, høyeste bygg er 10 etasjer. Nybygg av 2-3 stk bygg i 7 etasjer.
Nybygg av kontor, bevertning mm i bydel Grünerløkka, Oslo Felt A
Riving av eksisterende boligbygg i 5 etasjer med kjeller og BYA 2200 m2. Etablering av torg, 3070 m2. Lørenveien torg. Ferdigstilles vår 2020. BREEAM NOR Excellent.
Nybygg av kontor, næring, lager mm i bydel Grünerløkka, K5C
Ca 67 parkeringsplasser. BREEAM-NOR – «Excellent».
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Ca 130 beboerrom på 4-6 etasjer. BREEAM Excellent.
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 4
9-10 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Riving- og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Omsorgsbygg vil samarbeide med Sintef og leverandører av solcelleløsninger for å redusere klimabelastningen. Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM-NOR «very good».
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.).
Nybygg av leiligheter på Rodeløkka i bydel Grünerløkka, Oslo
Også Stockholmgata 20. 5-7 etasjer. Næring i 1 etasje.
Nybygg av boliger, forretning ved Innspurten i bydel Gamle Oslo, trinn 3
Hus D. Totalt 365 stk leiligheter fordelt på 4 stk lameller. Noe forretning og eventuelt en barnehage på Valle Hovin, felt B6. 30000 m2 med boliger.
Nybygg av flerbolighus og ombygg av eksisterende bygg i Gamle Oslo
Totalt BRA ca 7000 m2. Ombygg av eksisterende bebyggelse (bygg C og D) fra industri til næring, ca 2000 m2 BRA. 80-90 leiligheter. 5 og 12 etasjer.
Nybygg av flerbolighus og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-8 etasje. Ekisterende bygg bygges om til boliger og næring.
Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo
Kontraktverdi: 190 millioner kroner. Brannbeskyttelse: Firesafe AS. Lås og beslag: TrioVing AS
Oppgradering av sporvei mellom Bryns bru og Hellerud i Gamle Oslo, delprosjekt 2
Etterstad-Hellerud. 1,8 km. Utskifting av bru over Østensjøveien. Hellerudtunnelen; 400 m. Ses i sammenheng med nytt torgbygg og oppgradering av Brynseng stasjon.
Oppgradering av Brynseng stasjon i Oslo
Ses i sammenheng med nytt torgbygg og oppgradering av sporene mellom Etterstad og Hellerud.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
4-6 etasjer. 1-2 plan under mark. Totalt 880 stk leiligheter på Vollebekk.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Nybygg av 3 stk bygg i 4-5 etasjer. Riving av eksisterende bygg, 2800 m2 i 3 etasjer med kjeller. Bistand til offentlige myndigheter; Strak AS ved Geir Roll Johnsen.
Nybygg av leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Takterrasse. Totalentreprisekostnad; 191 mill. kr. Totalt 360 stk leiligheter.
Ny- og ombygg av leiligheter m.m på Bernt Ankers gate, St. Hanshaugen
To forretningslokaler i 1 etasje. Bernt Ankers gate 6, Calmeyers gate 6 og Torggata 21-23.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Torshov i bydel Sagene, Oslo
Legesenter/ lege/ tannlege, kiropraktor, fysioterapi, frisør, servering/ kafé og lignende. 7-8 etasjer.
Nybygg av studentboliger i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Ca 180-270 stk hybler. 11 hovedetasjer og to inntrukkede toppetasjer.
Nybygg av ishall i bydel Frogner, Oslo
Prosjektet utlyses med to totalentrepriser: - E1 – totalentreprise bygg og uteanlegg Frogner ishall (TE-BU) - E2 – totalentreprise kuldeanlegg Frogner ishall (TE-K). Bygningsmassen skal bestå av 3 stk. hovedfunksjoner; - Ishall med tilhørende garderober og driftsarealer på ca. 2.950 m2 BTA - Flerbrukshall med tilhørende garderober og driftsarealer på ca. 1.960 m2 BTA - Felles mellombygg med inngangsparti, kontorer, fellesrom, møterom kafe/servering på ca. 750 m2 BTA.
Ombygg til kontor og boliger alternativt hotell eller studentboliger mm i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 50 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. 90 stk leiligheter alternativt ca 200 stk hotell- eller studentboliger. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68.
Opprusting av infrastruktur ved Grefsenveien mellom Storokrysset og Disen i Oslo
Samarbeidsprosjekt. Storokrysset langs Engveien mot Disen.
Nybygg- og påbygg av flerbolighus i bydel Sagene, Oslo
Det foreslås tilbygg og påbygg på de fire eksisterende blokkene innenfor planområdet. I tillegg foreslås 3 mindre paviljongbygg ved Stavangergata 23 og 25, Sarpsborggata 2 og Holmestrandgata 4.
Nytt verksted/trikkebase ved Grefsen i Oslo
Hovedentreprisekostnad; 180 mill. kr.
Nybygg av flerbolighus på Etterstad i Oslo, trinn 2
2 stk blokker med 99 stk leiligheter er bygget i trinn 1.
Nybygg av flerbolighus, bydel Grünerløkka, del 5
6.8 etasjer. Totalt ca 520 boliger fordelt på 8 bygg på Lørenvangen Syd.
Nybygg av studentboliger på Kringsjå i bydel Nordre Aker, Oslo
3-4 etasjer. Ferdigstilt i løpet av 2019.
Nybygg av boligblokk og matbutikk i bydel Grorud, Oslo
Hus 1: 4 etasjer. Hus 2: 5 etasjer + 2 underetasjer.
Riving-og nybygg av leiligheter i bydel Frogner, Oslo
Nybygg av 7+9 etasjer alternativt påbygg av 3 etasjer og 15 leiligheter.
Nybygg av boliger på Grønland i bydel Grünerløkka, Oslo
Forretning/næring i 1 etasje, 114 m2. Forbygningen i Brugata 3C ønskes totalrehabilitert, en loftsutbygging i tråd med loftsveilederen.
Nybygg av kontorbygg i bydel Gamle Oslo
Samlokalisere IK Gruppens virksomhet i mellom 2000-3000 kvm i det nye bygget. Felles parkeringskjeller med Brynsveien 16-18 (utvidelse).
Nybygg av kontor i bydel Nordstrand, Oslo
Spunting - Entreprenørservice AS.
Nybygg av leiligheter i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To nye boligblokk med 49 stk leiligheter i 4-6 etasjer og 6 etasjer. Eksisterende bygg K, L, M, S, T og U samt kjellerhallene X skal rives.
Rehabilitering, ombygg og nybygg av kontor ved produksjonslokale på Kalbakken i Oslo
Oppdraget innebærer både rehabilitering, ombygging og nybygg av totalt om lag 12 000 kvadratmeter. Arbeidene vil foregå mens produksjon og kontor er i drift.
Nybygg av flerbrukshall i bydel Ullern, Oslo
Ferdigstilt i løpet av 2019.
Nybygg av tre boligblokker i bydel Gamle Oslo
Tre samale lameller med totalt ca 50 stk leiligheter i 5 etasjer.
Bryndiagonalen- forbindese Follobanen-Alnabru
Utredning pågår. Byggestart og kostnad er ikke fastsatt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: