Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (793)
Kapasitetøkning på Alnabru godsterminal byggetrinn 1
Utbygging av terminalområdet. Planlagt oppstart 2016-2019. Byggetid på 6-7 år.
Ny vannledning/vanntunnel i Oslo
Oslo kommune skal bygge en ny uavhengig vannforsyning med Holsfjorden som kilde. Fra Holsfjorden overføres råvann i en 17 km lang overføringstunnel til nytt vannbehandlingsanlegg i Vestre Aker. Herfra distribueres drikkevann til byens eksisterende ledningsnett.
Nybygg av nasjonalmuseum på Vestbanetomten i bydel Frogner, Oslo
Museet foreslås oppført med to høyde etasjer nærmest Aker Brygge og sjøen, tre høyde etasjer bak vestbanebygningene og ellers fem etasjer. Betongpumpebiler fra T. O. Bull Betongpumping AS. Oec Consulting AS er valgt som kontraktsrådgiver, prosjektleder for prosjektering og prosjektleder med opsjon for prosessen for fasene detaljprosjektering og bygging. Leverandør av magasininnredning (K603); Forster Metallbau Gesellschaft m.b.h, Østerreich. Dører (K209): Rapp Bomek AS. Montre (K602): Goppion. Lås og beslag: Certego AS. Alabasthallen (entreprise K208) er det store utstillingsrommet på toppen av det nye museet som skal huse skiftende utstillinger. Entreprenør er Roschmann Konstruktionen aus Stahl und Glas GMBh. Alabasthallen har resirkulerte glass som materiale, er på 2.400 kvadratmeter og har en høyde på cirka ni meter. Skiferkontrakten er tildelt Oppdal Sten AS og Hofmann Naturstein. Prosjektledelse: Statsbygg med bistand fra Oec Consulting AS, LYSAKER. Byggeleder rigg: EH Consult, Hvalstad. Inertluftanlegg; Hypoxic Technologies AS, Verdal. Entreprenør for rigg: Karlsen Nordsteh Entreprenør AS, SKYTTA. Gasslokkeanlegg: Nortronik AS. Glasstak, solavskjerming, dører/vinduer; Sommer AG fra Tyskland. Hellelegging på tak (naturstein); Steen & Lund AS. Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sjøvannsledning fra kaikant med total lengde på ca 430 m. Ledningen skal legges under brygga 220 m og videre ut i fjorden 210 m. Xella - levering av innbruddssikker vegger. Belysning - Zumtobel.
Nybygg av boliger og noe næring i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 131/7, 83 og 113. Knud Bryns vei 1-5. 83 000 m2 med bolig, 15750 m2 med næring og ca 3000 m2 med barnehage (8-9 avdelinger med 144-162 stk barn).
Utvikling av Gunerius kvartalet i Oslo
80 595 m2 planlegges over mark. 6000 m2 med boliger. 736 hotellrom.
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Passivhus. Humlehotell. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer.
Nybygg av museum mm. på Bjørvika i Oslo
Dørkonsulent; Dørteknikk AS. Sikkerhetsdører; MilSec, omfatter levering og montering av dører og porter med krav til sikkerhet og brannmotstand. Leverandør av varme- og kjøleenergi; Hafslund Varme AS. Betongelement (betongtrapp); Block Berge Bygg AS, John Kåre Gabrielsen. Fremdrift. Grunnarbeider: 201510, råbygg: 201610, heis & rulletrapper: 201703, fasade: 201706, sikkerhetsanlegg: 201803, innvendigt arbeider: 201709, el & tele: 201702, rør & luft: 201710, utomhus: 201901. Leie av rigg: Utleiecompagniet AS. Entreprise råbygg/betong: Veidekke Entreprenør AS. Entreprise M004; Skandinaviska Glassystem AB. Ståltrapper; Lonbakken Mekaniske Verksted AS. Belysningsutstyr: SML Lighting AS.
Nybygg av kunnskapspark på Ulven i Oslo
Felt A på Ulvenområdet. Persveien 2, Persveien 4, Ulvenveien 91.
Nybygg av industri, kontor, næring, boliger mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m² Bruksareal næring BRA= 260.725 m²
Nybygg av boliger, dagligvareforretning og barnehage i bydel Stovner i Oslo
Totalt ca 660 boenheter i blokker. Gnr/bnr 108/7, 38
Riving-og nybygg av kontor/forretningsbygg i Oslo sentrum
Arkitekt for nybygget er Schmidt Hammer Lassen Architects AARHUS C og arkitekt for rehabiliteringen er Dyrvik Arkitekter AS/HBA Arkitekter AS. Eksisterende parkeringskjeller på ca 10000 m2 beholdes. BREEAM-NOR klasse Excellent.
Riving av kontor og nybygg av kontor/forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
På Lørenfaret 1a og b skal ca 49 000 m2 over mark og ca 20 000 m2 under mark utvikles til kontorarealer og mindre service- og butikklokale på gateplanet og ei open gjennomgangsåre med tilgang til eit opparbeidd parkareal. Lørenfaret 3 skal rehabilteres/bygges om. Forprosjektering innen RIBr er Sweco Norge AS, Oslo ved Guro Arianson. Naboeiendom til Lørenveien 68. BREEAM Excellent.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
29200 m2 bolig og 1600 m2 med næring. 18-19 etasjer. 4 avdeling barnehage.
Utvikling av område for handel og boliger i Oslo
Planlagt handelsareal 36000 m2.
Nybygg-og ombygg til boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
Hausmannsgate 42 rehabiliteres og bygges om til leiligheter. Hausmannsgate 40 skal rives. I stedet bygges det et moderne leilighetsbygg. I tillegg bygges det et nytt bygg på Sirkustomten. Gnr/bnr 208/303, 304
Nybygg av lokk over E6 i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg t-banestasjon i Søndre Nordstrand
Utvikling av byområde i Oslo. Arbeid med områdesregulering pågår. Byggestart er ikke fastsatt. Rambøll Norge AS bistår i arbeid med områdesregulering.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
24400 m2 bolig, 1100 m2 med næring og 600 m2 med barnehage. 15-16 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
29200 m2 bolig og 1600 m2 med næring. 18-19 etasjer.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Storo i bydel Sagene, Oslo
9-11 etasjer. Etappevis utbygging. 16.000 m2 næring.
Nybygg av leiligheter, forretning og barnehage mm i bydel Gamle Oslo
Gnr/bnr: 129/25, 27, 79, 88. Bebyggelsen er bygget opp rundt to gårdsrom med totalt fire bygninger oppå en felles parkeringskjeller under bakken. Gladengveien 5 består av forretning i 1 etasje og leiligheter i 2-8 etasje. Gladengveien 7 består av barnehage, trimsenter, næring og noe leiligheter i 1 etasje og leiligheter i 2-8 etasje.
Nybygg av flerbolighus i bydel Østensjø, Oslo
Ca. 111 leiligheter planlegges i tre blokker. Senter på 4500 m2. Parkeringskjeller. Gnr/bnr 163/88, 66, 1
Nybygg av sykehjem/omsorgsboliger og pasienthotell mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Planlegger nytt sykehjem med 144 plasser og 24 plasser til rehabilitering (4-7 etasjer). 100 stk omsorgsboliger.
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m i bydel Frogner, Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer.
Påbygg av kontor, lager, verksted og bilsalg mm på Vollebekk i bydel Bjerke, Oslo
Ulike alternativer vurderes. Alternativ 1; bilanlegg på 20 000 m2 BTA. Alternativ 2; kontor på 25 000 m2 BTA. Alternativ 3; industri på 25 000 m2 BTA. Alternativ 4; lager på 25 000 m2 BTA. Alternativ 5; plasskrevende handel på 2000 m2 BTA.
Nybygg av boliger i bydel Vestre Aker, Oslo
Ordinære boliger i 3-7 etasjer. Seniorboliger i 3 etasjer. 4-avdelings barnehage på 928 m2.
Utvikling av Tullinløkka-området i Oslo
Kommunal og moderniseringsdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å utarbeide en konseptvalgutrening om framtidig bruk av statens eiendommer og bygningsmasse i Tullinløkka-området. Prosjektet anslås å ha en investeringskostnad på over 750 mill. kroner hvor det stilles krav om ekstern kvalitetssikring. KVU-en skal utarbeides i overensstemmelse med Finansdepartementets ordning for kvalitetssikring av store statlige investeringer. KVU-en skal utformes i tråd med forutsetninger og kapittelstruktur for KS 1-ordningen med følgende innhold: Statsbygg skal utarbeide de fire første kapitlene i KVUen; behov, mål, krav og mulighetsstudien, samt kapittel 6 Føringer for forprosjektfasen. Alternativanalysen med tilhørende samfunnsøkonomisk analyse skal settes ut til eksterne konsulenter. Oppdragsgiver er Statsbygg på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Nybygg av toppidrettssenter i bydel Nordre Aker, Oslo
51/13,14. Riving av eksisterende toppidrettssenter på Sognsveien 228. Nytt friidretts-og fotballanlegg med undervarme ved siden av den nye hallen.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
Planen er å utvikle ca. 170 leiligheter og ca. 2.750 m2 næring/handel. 6-8 etasjer.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, felt B2
7-10 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Samarbeidsprosjekt mellom Profier AS og Mustad Eiendom AS. Gassanlegg: Alfa Olis Gass & VVS AS, Oslo. Naturrestaurering: Naturestaurering AS, Oslo. Låser og beslag: Certego AS, Oslo. Solavskjerming: Hunter Douglas Norge AS avd. Vental, Oslo. Røykluker: JET Bramo AS, Lierskogen. Gasspeis: Peisselskabet AS, Oslo. Byg.hj.arb - hulltaking: AIP Maskin og Betong AS, Drammen. Tynnavretting: Lydgulvsystemer AS. Porter: ASSA ABLOY Entrance Systems Norway AS. Balkongrekkverk: GBS Produkter AS. SD- og automatiseringsanlegg: SRO AS.
Nybygg av universitet (Juridisk Fakultet) i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Totalentreprise verdt 528 millioner kroner eksklusiv mva. Kalkstabilisering; Soil Mixing Group AB.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
To alternativer, punkthus eller lameller. Gnr/bnr 236/43 mfl
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Utvikling av Teatergatakvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Samarbeidsprosjekt mellom Atelier Oslo Sivilarkitekter AS, Lund Hagem Arkitekter AS og Asplan Viak AS. Prosjektet besår av flere eiendommer: Teatergata 1 og 3, Akersgata 65A, B, Akersgata 67 og Keyers gate 2A, B. Nybygg 12000 m2 og påbygg 2000 m2. 4 daa.
Nybygg av leiligheter og forretning i bydel Grünerløkka, Oslo
Ca. 10000 m2 leiligheter, ca. 3500 m2 forretning/lager og ca. 3000-4000 m2 parkeringskjeller. Gnr/bnr 126/75, 76, 77 mfl.
Nybygg av industri, kontor og gjenvinningsstasjon i bydel Alna, Oslo
Industribygg i 4 etasjer og gjenvinningsstasjon i 3 etasjer.
Nybygg av boligblokker i skrått terreng i Gamle Oslo, trinn 2
2 boligblokk med tilsammen 121 stk leiligheter i 8 etasjer og 1 etasjer under terreng planlegges. Salgbart bruksareal /BRA-S = ca. 8.000 m2.
Om-, på-og tilbygg av kontor i bydel Nordre Aker, Oslo
12000-15000 m2 på-og tilbygg. Areal for ombyggingen er ikke fastsatt.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall mm i bydel Nordstrand, Oslo
Svømmehall på bakkeplan, en fleksibel mellometasje, og en flerbrukshall på toppen. Taket tenkes brukt om sommeren til volleyball, og vintertid vurderes islegging av taket for skøyting.
Nybygg av leiligheter og barnehage på Ensjø i Oslo
"Tyngdepunktet B1". Totalt 50 000 m2 eller ca 520 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon. Området er planlagt ferdigstilt i 2021. Gnr/bnr 133/14, 133/7, 237/20, 237/35
Nybygg av leiligheter mm ved Sofienberggata i bydel Grunerløkka, Oslo
13000 m2 med boliger og 2000 m2 med forretning og barnehage. 5-8 etasjer. Barnehage med 4 avdelinger. Sofienberggata 21-23. Forventet ferdigstillelse i 1. kvartal 2021.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 3
5-10 etasjer. Ca 6000 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av boliger, forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 2
5-12 etasjer. Ca 7500 m2 med boliger. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 1
8-11 etasjer. Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av flerbolighus og forretning i Lørenveien, felt B
Hus B1, B2 og B3. Boligblokk på 4-8 etasjer. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B.
Nybygg av arena for hurtigløp skøyter i Oslo
Høyde: 16,2 m over isflate.
Nybygg av kontor og boliger mm på Ullern i Oslo
Mimax Asfalt & Betong AS utfører kjerneboring og betongsaging. Glidestøparbeider i betong; Interform AS. Totalentreprisekostnad har en verdi på 530 mill. kr. Prosjektet består av et kontorbygg med et bruksareal på 19.500 m2 samt 1.500 m2 boliger. Kontorbygget har en bygningskropp på 8 etasjer og et tårn på 16 etasjer. Næringsdelen av prosjektet skal være ferdigstilt innen oktober 2018. Boligblokken vi stå klar for innflytting noe senere i desember 2018. BREEAM NOR-Excellent. Beregnet ferdigstillelse kontorsdel; november 2018, boligblokk; januar 2019.
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordre Aker, Oslo
Næringsarealer i U2, U1 og 1 etasje med treningssenter, kontor og butikker mm. (Totalt 3530 m2 BRA). Samarbeidsprosjekt mellom Neptune Properties, JIB Eiendom og NorgesGruppen.
Nybygg av flerbolighus/næring på Hauketo, Søndre Nordstrand
Ca. 19 daa. Arealet søkes utviklet for etablering av bolig/næring. Omfang og utforming er foreløpig ukjent.
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2021.
Nybygg av kontor på Kværnerbyen i bydel Gamle Oslo
Tre bygninger (lameller) med felles grunnplan. Glassgård binder bygningene sammen. Gnr/bnr 236/223 og 40
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Nybygg av leiligheter og handel i bydel Ullern, Oslo, trinn 2
Samarbeidsprosjekt. 8-9 etasjer. Gnr/bnr 30/133, 30/140, 30/173, 31/131, 31/161, 31/60
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva. Diakonveien 2 og 4 samt Borgenveien 1. Gnr/bnr 39/3, 307, 333, 337. 4-6 etasjer.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
5-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Gnr/bnr 226/69, 71 og 75 Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av boligblokker i skrått terreng i Gamle Oslo, trinn 1
8 etasjer + kjeller. Salgbart bruksareal /BRA-S = ca. 6.700 m2.
Nybygg av transformatorstasjon og kraftledning bydel Søndre Nordstrand, Oslo
420 kv transformatorstasjon. 450-550m lang kraftledning. Inklusive Klemetsrud kraftledning.
Nybygg av flerbolighus på Smestad i bydel Ullern, Oslo
4 stk byvillaer i 5-6 etasjer med parkeringskjeller. Illustrasjon; Lund Hagem Arkitekter AS. TEK10. Hoffsveien 47-49. Gnr/bnr 32/640, 1
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i Oslo
1-3 etasje med kontor/forretning/bevertning. To sammensatte bygg. 6-16 etasjer. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av forretning og kontor mm i bydel Bjerke, Oslo, felt 4
Gnr/bnr: 122/100, 110, 111, 2, 259, 483, 9, 250/19, 99/654.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Alna, Oslo
Forventet ferdigstillelse 1 kvartal 2020. BREEAM NOR med karakter Excellent. Totalentreprisekostnad 440 mnok. Geobrønner: Rototec AS.
Nybygg av vei i Oslo
Antatt start og kostnad.
Nybygg av leiligheter mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Totalentreprisekostnad; 317 mill. kr eksklusive mva. 5-9 etasjer. Takterrasse. Eksisterende bygningsmassen skal rives i første kvartal 2017. Totalt 360 stk leiligheter på Røakollen. Boring av rørspunt; Entreprenørservice AS. Innfestinger balkong: Invisible Connections AS. Gnr/bnr 11/338, 395, 401, 402 og 403. Ståltrapper: Ivar Bråthen Mekaniske AS.
Ombygg- og nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo
Ombygging av 2-3 stk bygg, høyeste bygg er 10 etasjer. Nybygg av 2-3 stk bygg i 7 etasjer.
Nybygg av leiligheter, næring og studentboliger i bydel Sagene, Oslo
Bolig+ næring i lamell i 5 etasjer + fellesareal + to kuber 3 & 4 etasjer: totalt 10 etasjer. Ca 6440 m2 bolig + ca 1100 m2 næring (sokkel). Studentboliger i punkthus i 12 etasjer + hageetasje: totalt 13 etasjer, 2940 m2.
Nybygg av kontor, næring, lager mm i bydel Grünerløkka, K5C
Ca 67 parkeringsplasser. BREEAM-NOR – «Excellent». Gnr/bnr 124/239, 26
Follobanen - Nytt dobbeltspor Oslo-Ski, Ekeberg underbygning
Membranarbeider (Mosconi) som AFG koordinerer.
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 95/75, 126. 2 alternativer vurderes. 3 stk blokk i 4 etasjer, 8550 m2 BRA alternativt 2 stk blokk i 4-5 etasjer, 10900 m2 BRA.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: