Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Oslo fylke

Oslo (721)
Nybygg av forsknings- og undervisningsbygg for livsvitenskap, kjemi og farmasi ved Universitetet i Oslo
Prosjektnummer: 1004501 Passivhus. Humlehotell. BREEAM Excellent. Om lag 1400 studenter og 900 ansatte vil ha sitt daglige virke i bygget. 6-9 etasjer. Gnr/bnr: 42/1, 114, 44/205. Byggeprosjektkostnad er 5,7 milliarder og kostnad for utstyr er 1,1 milliarder.
Nybygg av klinikkbygg (RIC) og protonbygg på Radiumhospitalet på Ullern, Oslo
Radiumhospitalet Innovation Campus (RIC). Det nye klinikkbygget vil erstatte sykehus-delen i dagens utdaterte bygningsmasse. Det ska bygges nytt protonsenter. Gnr/Bnr: 29/64, 814. Under forprosjektet vil Norconsult trekke på ressurser fra Henning Larsen Architects, Momentum Arkitekter, AART Architects, Bygganalyse AS, Søren Jensen AS og Scott Tallon Walker Architects (STW). Bygganalyse AS - Kostnadskalkyle. Søren Jensen AS: IKT-koordinator.
Nybygg av kontor, forretning/boliger i Bjørvika vest, felt A4
50-60 stk leiligheter. Havnelagerkvartalet.
Nybygg av boliger og næring i bydel Nordstrand, Oslo
10100 m2 bolig og 15700 m2 med næring. 13-15 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor og forretning på Storo i bydel Sagene, Oslo
9-11 etasjer. Etappevis utbygging. 16.000 m2 næring.
Nybygg til boliger, næring og flerbrukshall mm på Fonteneplassen i bydel Frogner, Oslo
Boliger i 7 til 14 etasjer. Flerbrukshall er planlagt under Fonteneplassen. Byggherrebedrift eies 50% av Veidekke Eiendom AS og 50% av OBOS Nye Hjem AS.
Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo
Ferdigstilt ultimo 4. kvartal 2020. BREEAM Excellent.
Ny-og ombygg av /til hotell, boliger, kultur m.m i bydel Frogner, Oslo
Prosjektet vil bestå av hotell med tilhørende villa på totalt 252 rom og suiter, barer og spisesteder og takrestaurant. Kvartalet vil også inneholde 80 leiligheter og en kulturscene som skal romme 700 personer. Interiørarkitekt: GRECODECO. Sommerrogaten 1-3. Gnr/bnr: 213/71, 414.
Utvikling av Linderud senter i bydel Bjerke, Oslo
Gnr/bnr: 88/307, 88/300, 88/418.
Videre utbygging av Tullinkvartalet i bydel St. Hanshaugen, Oslo
BREEAM-NOR klasse Excellent og energiklasse A. Universitetsgata 7-9. Gnr/bnr: 209/368, 388.
Nybygg til boliger og næring i bydel Frogner, Oslo
Byggherrebedrift eies 50% av Veidekke Eiendom AS og 50% av OBOS Nye Hjem AS.
Nybygg av flerbolighus og noe næring med felles parkeringkjeller på Bjørvika (felt B4 a, b) i Oslo
Ca 3700 m2 med servering og handelsarealer i 1 etasje. Flow Meisingset VVS AS - VVS-leverandør.
Riving av kontor mm og nybygg av boliger og næring i bydel Gamle Oslo
4 stk bygg skal rives, totalt 15676 m2. Nybygg av 5-6 stk bygg; 21500 m2 med boliger og 1000 m2 med næring. 5-12 etasjer, ulike alternativer vurderes.
Ombygging av kontor, leiligheter og parkeringshus i bydel Grünerløkka, Oslo
15000 m2 parkeringskjeller. 15000-20000 m2 næring. Riving av del av mellombygg. Ny adkomstvei. Det gamle hovedbygget til Vinmonopolet. Montering av spennarmering: CCL Norway AS. Dører: Straumsheim Glass og Fasade AS.
Nybygg av boliger og forretning på Ensjø i Oslo
"Ensjø torg S1". En langblokk i 8 etasjer og en høyblokk i 17 etasjer. Totalt 22000 m2 BRA hvorav 2200 m2 næringslokaler. Totalt 50 000 m2 eller ca 500 boenheter og 5000 m2 med handel/barnehage planlegges på tidligere industriområde rundt gamle Ensjø T-banestasjon.
Riving og på-, til-og nybygg av hotell, handel, kontor og leiligheter mm i bydel Nordre Aker, Oslo
Delområde 1; påbygg av hotell i 2 etasjer, 110 rom i 3990 m2. Delområde 2; handel og kontor (riving, påbygg, tilbygg). Delområde 3; forretning/leilighetshotell/studentboliger, 1 nytt bygg i 8 etasjer og 4200-5000 m2. Gnr/bnr: 48/326, 327, 328, 44.
E18 Vestkorridoren, Filipstad-Lysaker
Planlegging og utredning knyttet til områdereguleringsplaner i Oslos del av Vestkorridoren (Filipstad-Lysaker) pågår.
Nybygg av boliger og næring på Bjørvika i Oslo
4-8 etasjer. Totalt ca 340 boliger og 3000 m2 med butikker, servering, kulturtilbud på felt B6a/B6b. Levering av skifer: Palmer Gotheim Skiferbrudd AS.
Riving av kontorbygg og nybygg av boliger i bydel Ullern, Oslo
3 stk lameller og 1 tårn. 6- 12 etasjer.
Nybygg av boliger i bydel Grünerløkka, Oslo
5-10 etasjer. 14000-15000 m2 over bakken.
Nybygg av kontor mm i bydel Alna, Oslo
To kontorbygg som bindes sammen med en felles underetasje. 6-7 etasjer over bakken. Gnr/bnr 137/161, 162
Nybygg av leiligheter på Ensjø i bydel Gamle Oslo
25795 m2 eksklusive parkeringskjeller. 6-7 etasjer. Gnr/bnr: 129/1, 81, 87.
Nybygg av boliger og næring mm på Ulven i bydel Bjerke, Oslo
Planområdet på 180 daa ligger mellom Økernkrysset og Ulvensplitten. Området foreslås regulert til sentrumsformål med ca 2000-3000 boliger, forretning, offentlig/privat, tjenesteyting, kontor/lager, industri, datasentral og flerbrukshall. Totalt foreslås utnyttelse 336.300m2 BRA over terreng. Bruksareal bolig BRA=75.575 m². Bruksareal næring BRA= 260.725 m². Gnr/Bnr: 122/180, 314, 407, 421.
Nybygg av leiligheter og næring mm i bydel Vestre Aker, Oslo
Også Tore Hals Mejdells vei 1-13. Totalt 8000-8500 m2 med næring og 7000 m2 med boliger. Ca 70 stk leiligheter. Lås- og beslag: Dormakaba Norge AS. Gnr/bnr: 11/323, 5.
Nybygg av flerbolighus og forretning i Lørenveien, felt B
Lørenveien 57-63. Hus B1, B2 og B3. Boligblokk på 4-8 etasjer. Planlagt totalt ca 400-440 boliger på felt C og B. Gnr/bnr: 124/270, 117, 118, 156, mfl.
Nybygg av arena for hurtigløp skøyter i Oslo
Høyde: 16,2 m over isflate.
Nybygg av leiligheter i bydel Sagene, Oslo, trinn 1
Totalt 250 stk leiligheter og 28400 m2 fordelt på 2-3 byggetrinn. 5-10 etasjer. BREEAM-Nor energiklasse A og B. Avfallssystem, nedgravd: EnviroPak AS, Parkeringssystem: Metrisk AS, Armeringslegging: Armeringsservice AS, Badekabiner: Parmarine OY.
Ombygg-og tilbygg/påbygg av kontor mm ved Kongens gate i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Tilbygg/påbygg, med BRA 1623 m2. Dette gjelder utvidelse av eksisterende 8.etasje og endring av indre bygningsmasse. (2550 m2 rives og erstattes av 4215 m2 nybygg. Ferdigstilt 2019/2020.
Nybygg av flerbrukshall og svømmehall mm i bydel Nordstrand, Oslo
Svømmehall på bakkeplan, en fleksibel mellometasje, og en flerbrukshall på toppen. Taket tenkes brukt om sommeren til volleyball, og vintertid vurderes islegging av taket for skøyting.
Oppgradering på Bispegata med Oslo torg i Oslo
En del av Samla plan. Entreprisekostnad: 230 mnok. Peling: Keller Grundläggning AB.
Nybygg av kontor og næring i bydel Grünerløkka, Oslo
Parallelloppdrag Haslevollen. Gnr/Bnr: 127/2, 9.
Nybygg av leiligheter i bydel Bjerke, Oslo
6-8 etasjer. Vollebekkveien 2 A og B. Gnr/bnr 123/1355 og 123/1005. Ca. 240-250 leiligheter
Ny hovedvannledning i Oslo, trinn 1
3,2km tunnel. Ø1000 vannledning fra Skullerud til Enebakkveien i kjørbar tunnel. Ferdigstillelse i løpet av 2020.
Nybygg av kontor og hotell i bydel Grünerløkka, Oslo
BREEAM klassifiseringen «Very Good». To bygg som henger sammen i de første 2 etasjene. Hotellet vil ha 217 rom.
Riving parkeringshus og nybygg av leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
Boliger; 4000-5000 m2 i 2-5 etasjer. Parkering i 2 plan; 5000-5500 m2 alternativt 3 plan; 7500-8500 m2.
Nybygg av flerbolighus og næring med parkeringskjeller i bydel Nordstrand, Oslo
Libakkveien 9-11. Planlegges 2 stk boligblokk (ca 107 stk leiligheter) i 4-5 etasjer eksklusive toppetasje og næringslokaler. Gnr/bnr: 149/502 og 592. Sandstuveien 54, 56, 58.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Gamle Oslo
Forretning og bevertning i 1 etasje. 8-9 etasjer.
Nybygg av omsorg+ leiligheter i bydel Vestre Aker, Oslo
BREEAM-NOR Very Good. Totalentreprise og har en verdi på MNOK 327 eks. mva. Diakonveien 2 og 4 samt Borgenveien 1. Gnr/bnr 39/3, 307, 333, 337. 4-6 etasjer.
Ny- og ombygging av leiligheter i bydel Grünerløkka, Oslo
5-8 etasjer. Ca. 3000 kvm næring og ca 8000 kvm boliger. Prosjektet inneholder også en bygning som er regulert til bevaring, der er åpnet for å legge to plan slik at samlet areal blir ca 2700 m2. Gnr/bnr 226/69, 71 og 75 Spunting: Peab Anlegg AS, Lysaker.
Nybygg av boliger og næring på Nydalen i Oslo
1-3 etasje med kontor/forretning/bevertning. To sammensatte bygg. 6-16 etasjer. Ferdigstillelse 2020.
Nybygg av boliger i bydel Ullern, Oslo
Fire eiendommer. Gnr/bnr: 28/338, 339, 408 og 477.
Nybygg av leiligheter i bydel Gamle Oslo
Omregulering fra næring til boliger. Ca 120 stk boenheter fordelt på 6 lameller, 5-9 etasjer. Parkering i de to nederste etasjene.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere.
Utvikling av regjeringskvartalet i Oslo, trinn 1
Skal bygges ut i 3 byggetrinn. Trinn 1 består av kjeller, nybygg av A- og D-blokken samt rehabilitering av Høyblokken (H-blokken). Prosjektets omfatter totalt; rehabilitering av ekisterende bygg (ca 40000m2), nye bygg (ca 100000 m2), kjeller og infrastruktur (35000-40000m2) samt uteområder, park, plasser og gater fordelt på flere etapper. Melbø Prosjektkompetanse AS ska bistå Kommunal- og moderniseringsepartementet som rådgiver/kontrollør. Team URBIS: Nordic, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen. BREEAM-NOR klassifisering Excellent eller høyere. Tilbygget på 4. etasjer er 18.000m2.
Nybygg av veksthus, botanisk hage på Tøyen, Oslo
I Entreprise K201 inngår prosjektering og bygging av overbygning i ETFE-folie (bærekonstruksjon, foliekledning og glassfasader).
Nybygg av terrasseblokker på Montebello i bydel Ullern, Oslo
Montebello terrasse 1 m.fl. 4-5 etasjer.
Nybygg av sykehjem i Oslo
BREEAM Excellent.
Riving-og nybygg av ishall i bydel Gamle Oslo
Tribuneplasser: Ca. 5 500 plasser Antall tribunerader: 22 Antall plan: 4
Riving-og nybygg av sykehjem i bydel Nordstrand, Oslo
Ca 130 beboerrom på 4-6 etasjer. BREEAM Excellent.
Nybygg av leiligheter og næring i bydel Alna, Oslo
8540 m2 med leiligheter og 2460 m2 med næring i 1 etasje.
Opprusting av kollektiv gate i bydel Grünerløkka, Oslo
Ferdigstilles sommer 2020. Oppdragsgiver i prosjektet er: Oslo kommune Bymiljøetaten (representant for oppdragsgiverne) Oslo kommune vann- og avløpsetaten og Sporveien AS. Spunting: Seierstad Pelemaskiner AS.
Nybygg av leiligheter og barnehage ved Malerhaugveien i bydel Gamle Oslo
Ekisterende industri/kontorsbygg på 2 etasjer og loftetasje skal rives for legge til rette for to boligblokk. Maksimalt etasjeantall på 5 etasjer med inntrukket 6 etasje og et tårn i en av blokkene på 8 etasjer. 6650 kvadratmeter BRA bolig pluss barnehage beregnet for fire avdelinger.
Nybygg av flerbolighus og næring i Gamle Oslo
Høyde fra 4-6 etasjer i lamellbebyggelse. Punkthus i 7 etasjer.
Utvikling av boliger på Røa sentrum i bydel Vestre Aker, Oslo
4-7 etasjer. Gnr/Bnr: 11/7, 12/3, 12/7, 12/34, 12/625 og 12/646.
Nybygg av boliger og noe næring på Vollebekk i Groruddalen
Totalt 883 stk leiligheter på Vollebekk. Brobekkveien 52-64 mfl. 6-8 etasjer. Næringslokale i 1.etasje ut mot torget.
Nybygg av rekkehus og blokkbebyggelse på Mortensrud, felt 18, Oslo
Rekkehus 2-3 etasjer. Blokkbebyggelse i 4-6 etasjer.
Nybygg av barne-og ungdomsskole i bydel Frogner, Oslo
690 elever. Gymsal under terreng.
Ny-, til- og ombygging av boliger og næring i bydel Grorud, Oslo
Den eksisterende bebyggelse består av 4 bygninger i 2-4 etasjer. 1. Næringsbygg i 2 etasjer, lengst mot nord, foreslås revet og erstattet med nybygg i tilsvarende størrelse, dog bedre tilpasset nabobyggets gavlbredde og fasadeliv. Nybygg blir i 5 etasjer over eksisterende 1.etasje nivå. 2. Næringsbygg i 2 etasjer, mot nordvest, bygges på med 3 etasjer, for 5 etasjer totalt. 3. Boligblokk i 4 etasjer, mot torget, (næring i 1.etasje) bygges på med 1 etasje. 4. Næringsbygg i 2 etasjer, mot sydøst, bygges på med 3 etasjer for 5 etasjer totalt. 5. Nybygg etableres mot syd i 5 etasjer. Ca 3.500 m2 næring. Nedre Kalbakkvei 2-4.
Riving-og nybygg av skole og flerbrukshall i bydel Stovner, Oslo
Vestli skole rives og bygges ny og utvides samtidig til fire klasserekker. Det foreslås flerbrukshall i tilknytning til skoleanlegget. Det vil bli nødvendig med midlertidige erstatningslokaler i byggeperioden. Ny skole står ferdig i 2019. Plass til 840 stk elever. Prosjekteringsgruppe: Multiconsult AS (avd. Oslo, Drammen, Tønsberg m.fl.). Midlertidlig modul - Malthus Uniteam.
Nybygg av leiligheter i bydel Østensjø, Oslo
3-5 bygg. Alternativ A: ren punkthusbebyggelse, ca 7-9 etasjer (sett fra øst). Alternativ B: kombinasjon av lavblokker, ca 4-6 etasjer (sett fra øst). Gnr/Bnr: 147/337, 22, 23, 24, 72, 186.
Om- og nybygg av forretning, kontor og kultur mm i bydel Ullern, Oslo
Gnr/Bnr: 9/41, 9/5, 9/539, 9/540, 9/542, 9/543, 9/544, 9/545, 9/546.
Nybygg av leiligheter i bydel Ullern, Oslo, felt B3
Carl Lundgrens vei 5, Sponhoggveien 2. 5-7 etasjer. Totalt 300 boliger på Mustad nordområde, felt B2 og B3. Gnr/bnr 10/128, 27, 372, 555, 620 m fl
Nybygg-alternativt påbygg av kontor i bydel St. Hanshaugen, Oslo
To alternativer vurderes. Nybygg i 13 etasjer og 6438 m2 BRA alternativt påbygg i 5 etasjer og 2502 m2 BRA. Avventer prosessen med nye regjeringskvartalet.
Nybygg av leiligheter og ombygg av næring mm på Bjølsen i bydel Sagene, Oslo
To nye boligblokk. 5-6 etasjer. Ekisterende bygg bygges om til boliger og næring. Gnr/bnr 222/41, 43. Bergensgata 41 og 43.
Nybygg av flerbolighus og barnehage i bydel Grünerløkka, felt E0
4-10 etasjer. 4 avdelingers barnehage. Totalentreprise vil ha en anslått verdi på 208 millioner kroner ekskl. mva. Rekkverk i trapper; SIAS AS ved Cato Andersen.
Nybygg av studentboliger og barnehage i bydel St. Hanshaugen, Oslo
Badromskabiner: Brødrene Dahl A/S. Et bygg med to tårn. Gnr/bnr 46/7, 56, 95, 130
Nybygg av kontor og næring i bydel Gamle Oslo
Kontraktverdi: 190 millioner kroner. Brannbeskyttelse: Firesafe AS. Lås og beslag: TrioVing AS
Etablering av karbonfangstanlegg og terminal på Klemetsrud
Det er planer om å etablere et karbonfangstanlegg inntil avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud. Flytende CO₂ skal mellomlagres på planlagt etablert tanklager/terminal for så å transporteres videre til eksportterminal på Oslo havn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: