Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Nybygg av brannstasjon på Raufoss i Vestre Toten
Skal bygges på Rådhusvartalet tomten.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Fv 33 Stangstua-Odnes, breddeutvidelse og forsterking
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av gangbru over Hunnselva, Raufoss
Avventer beslutning. Skal omreguleres. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Etablering av solceller på videregående skole i Oppland
Felles utlysning for Raufoss VGS, Nord-Gudbrandsdal VGS avd. Otta og Lena/Valle VGS avd. Valle.
Etablering av ladestasjoner ved videregående skole i Raufoss
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: