Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vestre Toten

Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Fv 33 Stangstua-Odnes, breddeutvidelse og forsterking
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av gangbru over Hunnselva, Raufoss
Avventer beslutning. Skal omreguleres. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Reparasjon av friidrettsdekke i Vestre Toten
Rehabiliteringen vil bestå av rengjøring av belegg, på et areal skjæring av asfalt, ny asfalt og nytt basislag, skjæring av belegg og nytt basislag ved noen skader. Rehabiliteringen skal også omfatte resprøyting og reoppmerking. Opsjon: Oppdragsgiver ber om opsjon på justering av vanngrav fra 70 cm dybde til 50 cm dybde. I tillegg til opsjon på ny sarg i svingene.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: