Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestre Toten

Nybygg av ungdomsskole i Raufoss
Solavskjerming: Vental HunterDouglas Project. Stålarbeider ligger under Opplanske Betongindustri AS RITB: Norconsult, Hamar. Oppmåling: Geoplan 3D. Kontaktperson. Odd Erik Mjørlund
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Gang- og sykkelveg på Fv 111 Bøverbru sentrum-Nærstein i Vestre Toten
Ca. 600 meter fortau og ca. 500 meter gang- og sykkelveg mellom gatekjøkkenet i krysset med fv. 246 i Bøverbru sentrum og Nærstein.
Ombygg av renseanlegg i Raufoss
Vannrensesystem Totenbadet 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: