Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestre Toten

Nybygg av boliger i Vestre Toten
Eneboliger og flermannsboliger. Planområdet; 8100 m2.
Nybygg av multisporthall i Gjøvik
Multisporthall i 3 moduler.
Rehabilitering og utvidelse av barnehage i Vestre Toten
Barnehagen utvides med 54 enheter til 108 enheter.
Gang- og sykkelveg på Fv 111 Bøverbru sentrum-Nærstein i Vestre Toten
Ca. 600 meter fortau og ca. 500 meter gang- og sykkelveg mellom gatekjøkkenet i krysset med fv. 246 i Bøverbru sentrum og Nærstein.
Opprusting av vei og gang-og sykkelvei mm i Raufoss
Ny planløsning av kryss, ny gang-og sykkelvei og nytt fundament og asfalt på kjørevei.
Opprusting av vei i Vestre Toten
Østre Toten grense.
Utskifting av vannledning i Vestre Toten
Ledningene er gamle og må legges i ny trasè.
Nybygg av gangbru over Hunnselva, Raufoss
Avventer beslutning. Skal omreguleres. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Ombygg av renseanlegg i Raufoss
Vannrensesystem Totenbadet 2018.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: