Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vestre Slidre

Nybygg VA-anlegg og vei i eksisterende hyttefelt i Ålfjell
Ca. 3000 m VA-grøft, 1300 m ny veg og opprusting av ca. 1000 m veg i eksisterende hyttefelt.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: