Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vang

Nybygg av kraftverk i Vang
9,22 GWh. Utbyggingen er planlagt med en ca. 4 meter høy gravitasjonsdam. Dammen skal plasseres omtrent 50 m nedenfor brua tilhørende Fylkesvei 302 over Rysna. Fra inntaket legges et 1170 m langt nedgravd rør med diameter 1200 mm vest for elva.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: