Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Vang

Nybygg av hotell i Valdres
Ca 100 hotellrom.
E16 Tveit bru i Vang, rehabilitering
Det skal etableres en interimsveg med tilhørende bru over elva oppstrøms. Interimsbru på ca. 50 meter. Eksisterende bru rives. Det bygges ny trebru med lengde ca. 50 meter på samme sted som i dag.
Støtteforbygninger mm på Fv 53 Tyin hotell i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor høy.
Støtteforbygninger på Fv 53 Knuppen i Vang
På rassikringsliste Region øst. Skredfaktor middels.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: