Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Vågå

Innvendig ombygging og oppussing i kulturhus i Vågå
Byggetips. Ikke prioritert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Universell utforming og ny oppvarming i aktivitetshus ved Vågå
Byggetips. Ikke prioritert prosjekt. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Om- og tilbygg ungdomsskole, Vågå
Byggetips. Ombygging arbeidsrom for personal, universell utforming av hovudinngang, nytt alarmanlegg. Byggestart og kostnad er ikke bestemt.
Inv- og utv. vedlikehold av kommunehus ved Vågå
Byggetips. Tiltak som ikke er prioritert i investeringsbudsjett. Utskifting av gulvbelegg, ny belysning ved inngang og fasade, varmepumpe for kjøling, tak over parkeringsplass, nedløpsrør, utskifting av motorvarmerpunkt med mere. Start og kostnad er ikke bestemt.
Vedlikeholdstiltak på Fv 51 Randsverk-Lemonsjøen i Vågå
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 750.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: