Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Skjåk

Nybygg av avlastningsboliger i Skjåk
5 nye HFF-bustader 3 avlastningsbustader, felles oppholdsrom og vaktrom.
Nybygg av gang og sykkelvei på Skjåk
2,5 km ny gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: