Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Skjåk

Rassikringstitak på Rv 15 Oppljostunnelen i Skjåk
Prioritet middels i rassikringsplan. Skredtype snø.
Nybygg av HFF-boliger og avlastningsboliger på Bismo i Skjåk
5 nye HFF-bustader 3 avlastningsbustader, felles oppholdsrom og vaktrom.
Nybygg av vannverk i Uppnose-Dønfoss, Skjåk
Tidlig prosjekt fra investeringsbudsjett 2015-2018. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Etablering av rekkverk på stålstolper på landsider av bru i Skjåk
Bru C: Etablering av rekkverk på stålstolper på landsider

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: