Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sel

Nybygg av kraftverk i Otta
Fjellsikring: Entreprenør service. Skogrydding: Skog Kompaniet AS. Betongleverandør: Betong Øst. Sprengstoff; Orica. Sikring; Vik Ørsta AS. Rassikringsgjerde: Fjerby AS. Elektro mekaniske entreprise: Andritz AS. Armering: Sensa AS Utkjøring: Ottadalen Anlegg AS Kraftverket vil ha en installert effekt på 86 MW og ytnyttet et fall på ca. 55 meter. Årsproduksjonen blir ca. 315 GWh. 16000 husstander.
Utvidelse av sykehjem på Otta
Prosjekt kun på idèstadiet. Uklart omfang og fremdrift. Antatt byggestart.
Vedlikeholdstiltak på Fv 417 Vinstra-Kvam i Nord-Fron/Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 200-840.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: