Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Fron

Rammeavtale for lås og beslag i Sør-Fron kommune
3 år med opsjon 1+1 år. Avtalen skal gjelde løsninger for adgangskontroll, dørautomatikk, låssystem, låser, lås- og beslagarbeider. I tilknytning til arbeidet leveres også utstyr og materialer.
Riving- og nybygg av bru i Sør-Fron
Prosjektet omfatter både «grunnarbeider», «bygningsmessige arbeider», «rør- og maskininstallasjoner» med rør, ventiler, pumper, måleutstyr m.m og «elektro- og automatikkinstallasjoner» med skap, kabling, styring og fjernovervåking. I dette inngår utarbeidelse av arbeidstegninger og «som bygget-tegninger» samt levering, montering, igangkjøring og garantibefaring av beskrevet utstyr. Den eksisterende pumpestasjonen skal fjernes.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Sør-Fron, trinn 2
Gjennomførelsetid: 5-6 måneder. Infrastruktur for 7 eneboligtomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: