Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Aurdal

Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms. Vannbehandling og bassengteknisk: Enwa.
Nybygg av hytter i Søbekkseter, Bagn
145 nye tomter for fritidsbebyggelse.
Vedlikeholdstiltak på Fv 243 Buskerud grense-Hedalen stavkyrkje i Sør-Aurdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 13,5 km. ÅDT 240-750.
Vedlikeholdstiltak på Fv 220 Rusehøgda-Sundvollen i Sør-Aurdal/Nord-Aurdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 170.
Nybygg av tretopphytter i Hedalen, trinn 3 mfl
20 m2 per hytte. 1 etasje+ hems.
Utbygging av bredbåndsnett i Sør-Aurdal kommune
969 husstandar kan få fiber i Sør-Aurdal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: