Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Sør-Aurdal

Vedlikehold av fylkesveger i Valdres 2019
Samlekontrakt for: Fv. 204 Lundmo - Brenn bru i Nord-Etnedal: cirka 3,7 km rustes opp. Fv. 220 Reinli - Sundvollen: to strekninger på til sammen cirka 10,7 km rustes opp. Fv. 233 Bagn - Islandselv: cirka. 7,4 km rustes opp. Fv. 243 Buskerud gr. - Hedalen stavkyrkje: cirka 13,5 km rustes opp. Fv. 267 Stende – Vaset sæter: cirka 4,6 km rustes opp. Fv. 285 Melbybråten – Rogne S-lag (inkl. arm til Rødningen): to strekninger på til sammen cirka 5,4 km rustes opp. Fv. 287 Heggenes – Sælid: cirka 7,6 km rustes opp. Fv. 288 Mørken – Beito (Skredbergo): cirka 6,5 km rustes opp.
Vedlikeholdstiltak på Fv 220 Rusehøgda-Sundvollen i Sør-Aurdal/Nord-Aurdal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 170.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: