Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Sør-Aurdal

Nybygg av idrettshall med svømmehall i Bagn
Svømmehall på 10,5x25m, idrettshall på 25x45m og skole/kulturskoleavdeling. 120 mill. kr inklusive moms.
Gang- og sykkelveg på Fv 226/E16 til Begna Bruk i Sør-Aurdal
Ca 1 km. I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Legging av kunstgress for fotball og friidrettsdekke for løpebaner på idrettspark i Sør-Aurdal
Kunstgress med innfylling av sand og gummigranulat. Det ønskes tilbud på kunstgressprodukt som er FIFA-godkjent og som tilfredsstiller kravene for Breddefotball.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: