Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Søndre Land

Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Nybygg av hytter i Søndre Land
21 hyttetomter og vei.
Riving av enebolig, tomansboliger og garasjer i Hov
Prosjektet gjelder forberedende arbeider for Hovli Omsorgssenter. Innen oppstart for bygging av nye Hovli Omsorgssenter skal det rives 1 enebolig, 6 tomannsboliger med tilhørende uthus og garajser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: