Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Søndre Land

Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Utvikling av boligområde i Søndre Land
Søndre Land kommune ønsker et område på 33 mål sentralt beliggende i Hov sentrum utviklet til boligområde. Rent praktisk skjer dette gjennom at en utbygger (tilbyder) overtar eiendommen for en gitt sum på gitte vilkår og bygger det ut etter bestemmelsene i konkurransen, som har føringer på at området skal være ferdig utviklet og herav solgt minst 20 boenheter innen utløpet av 2019.
Nybygg av hytter i Søndre Land
36 hyttetomter og vei.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Rehabilitering og reasfaltering av vei i Søndre Land kommune
Prosjektet omfatter rehabilitering og reasfaltering av Sentrumsvegen, i Hov sentrum. Ved reasfaltering skal også området utenfor Kiwi heves og parkeringsplassen nedenfor rustes opp. For å hindre økt hastighet etableres det også fartsdempere i Sentrumsvegen. Arbeidet omfatter blant annet: Etablering av 4 fartshumper. Ca. 3300m2 med ny asfalt. Ca. 400m med trekkerørsgrøft for veglyskabel. Fresing av parkeringsplass og ca 380m veg. Heving av eksisterende veg med ca 0,5m over et område på ca 100m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: