Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Søndre Land

Nybygg av sykehjem i Hov
Det nye senteret vil inneholde 48 institusjonsplasser og 42 omsorgsboliger. Parkeringskjeller for ca. 45 biler.
Utbedring av Fv. 247 (Skjølåsvegen) Hov sentrum - Hasvoldseter i Søndre Land
Fylkesvegen er forbindelsesveg mellom Hov sentrum og fv. 33 over Vardalsåsen. Dette prosjektet tar for seg strekningen fra krysset med Nordbergvegen til Skjølåsvegen 328 (ved ferista) (Skjeskroken), hp 01 m870 - 3850, ca. 3,0 km, og er siste del av fv. 247 som ikke er blitt utbedret. Stedkode A: Mellom Nordbergvegen og Rådyrvegen (ca. 300 m) skal det også bygges fortau. Denne strekningen skal ikke frostsikres. Stedkode B: Fra Rådyrvegen til Skjeskroken skal hele overbygningen byttes ut (frostsikres) og vegen breddeutvides slik at asfaltbredden blir 6,5 meter og med gul midtlinje. Stikkrenner skal byttes ut. Vi skal også utbedre avkjørsler til eiendommer slik at disse blir tryggere.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: