Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringebu

Nybygg av vei ved renseanlegg i Fåvang
Veg forbi Fåvang renseanlegg.
Utvidelse av vei fra E6 Ringebu Nord til Frya
E6 fra Ringebu Nord – Frya skal breddes slik at asfaltert vegbredde kan økes ved neste reasfaltering. I tillegg skal det bygges akselerasjonsfelt i sørgående retning ved Frya industrifelt. På akselerasjonsfeltet har tilbyder ansvar for nødvendig prosjektering. Legging av bind- og slitelag inngår ikke i denne kontrakten. Arbeidene skal utføre på strekningen E6 Hp 13 m 600 – 4600.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport. 3-4 hyttetomter.
Brannsikring av omsorgsboliger i Fåvang
Sprinkling av 16 stk omsorgsboliger samt fellesarealer i E-bygget på Linåkertunet. Totalt areal er ca 1670m2. Bygget består av tre og betong, så en god del kjerneborring må påregnes. Eksisterende sprinkel sentral er dimensjonert for denne utvidelsen.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: