Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringebu

Nybygg av kontor og forretning i Ringebu
Hele eller deler av GNR/BNR 129/1, 129/68, 129/69, 129/175, 129/216, 129/217, 129/230, 129/233, 129/260, 129/261, 208/35
Etablering av infrastruktur for hytter i Ringebu
Byggherre: Lodge Cabins, Bjørn Bakke.
Utbedring av Fv 388 Brekkebakkene i Ringebu
Breddeutvidelse av 400 meter med veg opp fv. 388 Brekkebakken. Riving av eksisterende murer samt oppsetting av nye murer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: