Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Ringebu

Nybygg av hytter i Kvitfjell, Fåvang, trinn 2 mfl
Totalt kan det bygges ca. 1100 hytter i området.
Rassikring av E16 Elstadkleiva i Ringebu
Prioritet middels i rassikringsplan. Type skred: stein.
Nybygg av boligområde i Kolstad
Tomtene kan selges både til private og utbyggere.
Nybygg av boligområde i Fåvang
Prosjekt i tidlig fase. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2019. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Utbedring av Fv 388 Brekkebakkene i Ringebu
Breddeutvidelse av 400 meter med veg opp fv. 388 Brekkebakken. Riving av eksisterende murer samt oppsetting av nye murer.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: