Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Ringebu

Ny E6 Biri-Otta, parsell Tretten-Ringebu S (Elstad)
10,5 km E6 med forbikjøringsstrekninger og midtdeler.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport.
Nybygg av hytter i Ringebu
Max 125 m2 per hytter inkludert carport. 3-4 hyttetomter.
Rammeavtale for lås og beslag i Ringebu kommune
Avtalen skal gjelde løsninger for adgangskontroll, dørautomatikk, låssystem, låser, lås- og beslagarbeider. I tilknytning til arbeidet leveres også utstyr og materialer.
Tilbygg av brannstasjon i Ringebu
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: