Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordre Land

Tilbygg av omsorgsbolig i Dokka
Anskaffelsen omfatter tilbygg til Landmo omsorgssenter, med forsterket enhet, en spesialavdeling for demente psykiske pasienter. Tilbygget skal romme 4 boenheter, fellesrom og personalarbeidsrom for disse, samt utendørs hage med uteoppholdsplass og ny adkomstveg.
Etablering av ladestasjoner ved videregående skole i Dokka
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: