Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nordre Land

Nybygg av hytteområder i Kjølevannet i Nordre land kommune
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Arbeid med kommuneplan pågår. Private grunneiere. Byggestart og kostnad er antatt av redaksjonen.
Vedlikeholdstiltak på Fv 193 Dokka x Fv 194 i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 11,9 km. ÅDT 500-5720.
Vedlikeholdstiltak på Fv 196 x Fv 186 Spåtind i Nordre Land
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 475-600.
Nybygg av grupperom i barneskole i Dokka
Grupperom i tunnel under gulbygget på Dokka barneskole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: