Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nordre Land

Tilbygg av omsorgsbolig i Dokka
Anskaffelsen omfatter tilbygg til Landmo omsorgssenter, med forsterket enhet, en spesialavdeling for demente psykiske pasienter. Tilbygget skal romme 4 boenheter, fellesrom og personalarbeidsrom for disse, samt utendørs hage med uteoppholdsplass og ny adkomstveg.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: