Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Fron

Nybygg av tilkomstveg, vei/gang og sykkelvei i Sundheim, Vinstra
Det skal bygges etter teknisk plan med anmerket grensesnitt i tegning C001. Det skal medtas nedlegging av trekkerør for fiber på hele strekningen. Vegbane er skissert i lengdeprofil og tverrsnitt i henholdsvis E002, F001 og F002. Utkiling/- spleising mot Sundbrua, Sundheimsvegen, Gamle Skåbuvegen og Kyrkjevegen inkl tilstøtende areal må medtas.
Vedlikeholdstiltak på Fv 419 Bjørgebru innenfor Veikledalen i Nord-Fron
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 417 Sorperoa-Nord-Fron/Sel
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 17km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 419 Bjørgebu innenfor Veikledalen i Nord-Fron
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 235-940.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: