Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Fron

Ombygging av kryssingsspor på Dovrebanen, Kvam i Gudbrandsdalen
Tilrettelegging for at 600 m lange godstog kan krysse på strekningen mellom Lillehammer og Dombås på Dovrebanen.
Etablering av høydebassen for drikkevann ved Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune
Del av utbyggingen av VA-anlegg for hyttebebyggelse ved Furusjøen.
Tilbygg av carport på Vinstra
Det er planlagt å bygge med plass til 4 biler, samt opsjon på ytterligere 2. Det skal etableres ladere for el-biler på alle 4 plasser (selve anskaffelsen og leveringen av dette er kommunen sitt ansvar, men graving av nødvendige kabelgrøfter, fundamenter m.v. og koordinering mot leverandør vil være totalentreprenøren sitt ansvar).
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: