Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Fron

Etablering av høydebassen for drikkevann ved Kvamsfjellet i Nord-Fron kommune
Del av utbyggingen av VA-anlegg for hyttebebyggelse ved Furusjøen.
Nybygg av tilkomstveg, vei/gang og sykkelvei i Sundheim, Vinstra
Det skal bygges etter teknisk plan med anmerket grensesnitt i tegning C001. Det skal medtas nedlegging av trekkerør for fiber på hele strekningen. Vegbane er skissert i lengdeprofil og tverrsnitt i henholdsvis E002, F001 og F002. Utkiling/- spleising mot Sundbrua, Sundheimsvegen, Gamle Skåbuvegen og Kyrkjevegen inkl tilstøtende areal må medtas.
Tilbygg av carport på Vinstra
Det er planlagt å bygge med plass til 4 biler, samt opsjon på ytterligere 2. Det skal etableres ladere for el-biler på alle 4 plasser (selve anskaffelsen og leveringen av dette er kommunen sitt ansvar, men graving av nødvendige kabelgrøfter, fundamenter m.v. og koordinering mot leverandør vil være totalentreprenøren sitt ansvar).
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.
Vedlikeholdstiltak på Fv 419 Bjørgebu innenfor Veikledalen i Nord-Fron
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 235-940.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: