Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Ny E16 Fagernes syd-Hande
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 19 500 m.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Oppgradering av VA-ledning i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 700 lm.
Rassikringstitak på E 16 Aurdal i Nord-Aurdal
Byggetips. Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype stein.
Opprusting av vei på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Uklar fremdrift. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 1200 m.
Etablering av ladestasjoner ved videregående skole i Leira
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.
Opprusting av vei på Ulnes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Uklar fremdrift. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 700 lm.
Oppgradering av VA-ledning i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. Ca.220m.
Oppgradering av VA-ledning på Fagernes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 180 lm.
Asfaltering av grusvei i Aurdal
Fra grusveger til asfaltering.
Asfaltering av grusvei i Leira
Fra grusveger til asfaltering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: