Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Aurdal

Nybygg av forretningsbygg og flerbolighus i Leira
Dette skal bygges over Ekjøp forretningsbygg. Totalt skal det bygges 1 etasje med butikksareal og 1 etasje med leiligheter.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 1
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Etablering av overvannsledning ved skysstasjon i Fagernes, del 2
Graving av 170 m grøft for legging av nye overvannsrør i dimensjon 400 og 630. Bygging av 65 m fortau.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: