Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Ny E16 Fagernes syd-Hande
Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. 19 500 m.
Nybygg av hytter og fritidsleiligheter i Sanderstølen, Tisleidalen
Totalt 186 frittliggende hytter og 8 bygg med 4 fritidsleiligheter i hver.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 2
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Oppgradering av VA-ledning i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 700 lm.
Oppgradering av VA-ledning i Leira
Konkurransegrunnlaget omfatter: 270 lm vannledning 210 lm overvannsledning 210 lm spillvannsledning 5 stk vannkummer 8 stk overvannskummer 8 stk spillvannskummer 2 stk gatesluk 460 lm kabelrør 3 stk trekkekummer
Rassikringstitak på E 16 Aurdal i Nord-Aurdal
Byggetips. Prioritet lav i rassikringsplan. Skredtype stein.
Opprusting av vei på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Uklar fremdrift. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 1200 m.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Opprusting av vei på Ulnes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Uklar fremdrift. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 700 lm.
Oppgradering av VA-ledning i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. Ca.220m.
Oppgradering av VA-ledning på Fagernes
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 180 lm.
Asfaltering av grusvei i Aurdal
Fra grusveger til asfaltering.
Asfaltering av grusvei i Leira
Fra grusveger til asfaltering.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: