Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Aurdal

Nybygg av hytter og fritidsleiligheter i Sanderstølen, Tisleidalen
Totalt 186 frittliggende hytter og 8 bygg med 4 fritidsleiligheter i hver.
Oppgradering av VA-ledning på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 200 lm.
Oppgradering av VA-ledning på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 50 m. Inkluderer veikryssing.
Opprusting av vei i Bjørgo
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart. 310 lm.
Utbedring av eksisterende kummer i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. 6 st. kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: