Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Nord-Aurdal

Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 2
30-40 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal, etappe 1
30 mål utplanert areal. Avventer politiske beslutninger angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Ombygg til flerbrukshall i Fagernes
Foldevegger: Saxi Prosukter AS. Skillevegger: Bo Andrén Norge AS.
Oppgradering av VA-ledning på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 200 lm.
Oppgradering av VA-ledning på Leira
Byggetips. Tidlig prosjekt. Byggestart er ikke fastsatt. Ca. 50 m. Inkluderer veikryssing.
Opprusting av vei i Bjørgo
Byggetips. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Antatt byggestart. 310 lm.
Utbedring av eksisterende kummer i Aurdal
Byggetips. Byggestart er ikke fastsatt. 6 st. kummer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: