Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Nybygg av eneboliger i Harestua
Totalt kan det bygges ca. 120 boenheter i området fordelt på eneboliger i tomannsboliger.
Utvidelse av parkeringsplass ved Harestua holdeplass, fase 1
97 stk parkeringsplasser i fase 1. Gnr/bnr 116/3 og 116/183
Etablering av adkomstvei og VA m.m ved Stubbengmoen i Lunner
Det skal etableres nye vann- og avløpsledninger inkludert ny pumpestasjon ved Hadelandsveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Videre skal det bygges ny adkomstvei fra avkjøring Vestbygdveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Det skal også etableres et nytt kryssningspunkt mellom Stubbengveien (gang/sykkelvei) og den nye adkomstveien.
Nybygg av gang-og sykkelvei og oppgradering av gangvei i Lunner
Ca 150 meter ny gang-og sykkelvei. Oppgradering av gangvei mot Solheim skole.
Skiftning av armatur på gatelys i Lunner
Skifte av armatur i gatelys til LED.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: