Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Nybygg av eneboliger i Harestua
Totalt kan det bygges ca. 120 boenheter i området fordelt på eneboliger i tomannsboliger.
Utvidelse av parkeringsplass ved Harestua holdeplass, fase 1
97 stk parkeringsplasser i fase 1. Gnr/bnr 116/3 og 116/183
Etablering av adkomstvei og VA m.m ved Stubbengmoen i Lunner
Det skal etableres nye vann- og avløpsledninger inkludert ny pumpestasjon ved Hadelandsveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Videre skal det bygges ny adkomstvei fra avkjøring Vestbygdveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Det skal også etableres et nytt kryssningspunkt mellom Stubbengveien (gang/sykkelvei) og den nye adkomstveien.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Skiftning av armatur på gatelys i Lunner
Skifte av armatur i gatelys til LED.
Ny 9-er kunstgressbane på Frøystad i Lunner
9-erbanen skal ha en spillebane på 50x70m, i tillegg kommer sikkerhetssoner og asfalterte arealer for snødeponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: