Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lunner

Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Oppgradering av E16 Lunnertunner i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 3803m. ÅDT 3785.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av to- og firemannsboliger i Lunner
Totalt 84 boenheter fordelt på 10-15 huskropper.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål forberedende
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Nybygg av omsorgsboliger i Lunner
Kjøkkenentreprenør/leverandør: Byggmakker. 24 omsorgsboliger. 30 år leiekontrakt.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Ny 9-er kunstgressbane på Frøystad i Lunner
9-erbanen skal ha en spillebane på 50x70m, i tillegg kommer sikkerhetssoner og asfalterte arealer for snødeponi.
Vedlikeholdstiltak på Fv 17 Lunner-Volla i Lunner
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 70-400.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: