Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Nybygg av eneboliger i Harestua
Totalt kan det bygges ca. 120 boenheter i området fordelt på eneboliger i tomannsboliger.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Utvidelse av parkeringsplass ved Harestua holdeplass, fase 1
97 stk parkeringsplasser i fase 1. Gnr/bnr 116/3 og 116/183
Etablering av adkomstvei og VA m.m ved Stubbengmoen i Lunner
Det skal etableres nye vann- og avløpsledninger inkludert ny pumpestasjon ved Hadelandsveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Videre skal det bygges ny adkomstvei fra avkjøring Vestbygdveien og inn til Stubbengmoen Næringspark. Det skal også etableres et nytt kryssningspunkt mellom Stubbengveien (gang/sykkelvei) og den nye adkomstveien.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Skiftning av armatur på gatelys i Lunner
Skifte av armatur i gatelys til LED.
Ny 9-er kunstgressbane på Frøystad i Lunner
9-erbanen skal ha en spillebane på 50x70m, i tillegg kommer sikkerhetssoner og asfalterte arealer for snødeponi.
Vedlikeholdstiltak på Fv 17 Lunner-Volla i Lunner
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 70-400.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: