Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lunner

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av boliger på Østhagan i Lunner
Totalt kan det bygges ca. 300 boenheter i området.
Nybygg av kontor- og forretningsbyggi Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av omsorgsboliger i Lunner
24 omsorgsboliger. 30 år leiekontrakt.
Nybygg av næringbygg i Grua
Byggeklar tomt. 3 mål, med mulighet til utvidelse.
Trafikksikkerhetstiltak ved Råstadbakka i Lunner
Nytt vegrekkverk over ca. 430 meter i Råstadbakka. Samtidig skal vegen utvides med 1,5 meter (1 m veg og 1,0m veggrøft) over ca. 600 meters lengde og asfalteres. Dette utføres ved å grave inn i skråningen på innsiden av vegen og etablere støttemur over deler av vegstrekket.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: