Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lunner

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av kontor- og forretningsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Harestua
Totalt ca. 160 boenheter fordelt på leiligheter i lavblokk, to- og firemannsboliger og tomter.
Nybygg av næringsbygg i Harestua sentrum
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål forberedende
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System. Arbeidet omfatter blant annet prosjektering og bygging av føringsveier, inkludert kabelkummer, på til sammen 17 stasjoner og ni sikrede planoverganger.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Skiftning av armatur på gatelys i Lunner
Skifte av armatur i gatelys til LED.
Vedlikeholdstiltak på Fv 17 Lunner-Volla i Lunner
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 70-400.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: