Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lunner

Nybygg av industribygning, kontor og lager på Harestua i Lunner
En del av Sagparken. Prosjektet blir delt i flere byggetrinn. 50.000-80.000 m2
Nybygg av detaljhandel ved Lunner
Ca 1000 parkeringsplasser.
Nytt signalsystem på Roa/Hokksund-Ål
ERTMS/ETCS - European Rail Traffic Management System/European Train Control System.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 2
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av kontor-/forretnings-/leilighetsbygg i Harestua sentrum, trinn 3
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av næringsbygg og leiligheter i Harestua sentrum, trinn 1
Det skal bygges ut totalt 120 daa på området.
Nybygg av hotellbygg og Hytter ved Lunner
Ca 200 rom, 9 hytter og ca 190 parkeringsplasser.
Oppgradering av Fv 4 Gruatunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1393m. ÅDT 6850
Oppgradering av E16 Røstetunnelen i Lunner
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1096m.
Nybygg av ferieleiligheter, Svea i Lunner
Totalt skal det bygges 63 boenheter i området fordelt på flere bygg/trinn.
Nybygg av gang-og sykkelvei og oppgradering av gangvei i Lunner
Ca 150 meter ny gang-og sykkelvei. Oppgradering av gangvei mot Solheim skole.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: