Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lom

Nytt vintersportsanlegg, hotell, hytteby mm. i Bøverdalen
Reguleringsplan omfatter også en gondolbane som gjennomføres som ett eget prosjekt. Ca. 500 hytter og 500 leiligheter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Ny gondolbane i Bøverdalen
6 km bane. Reguleringsplan omfatter også hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Infrastruktur for utbygging av Bøverdalen vintersportsanl.
Reguleringsplan omfatter også gondolbane, hytteområde, ferieleiligheter og hotellutbygging som gjennomføres som egne prosjekter. Prosjektet antas å ha en positiv innvirkning på investeringer nedover Lom.
Innredning av flerbolighus/forretning/kontorbygg i Lom
Innredning av 1 etasje i befintligt bygg.
Skredvoll/skredsikkring ved boligfelt i Lom kommune
Det skal anlegges en 450 m lang skredvoll bestående av gabioner og fylling med stedlige masser, høyde 3-4 m. I tillegg skal også settes opp et 70 m lang nett. Arbeidet omfatter også å legge overvannsrør, anlegge et åpent erosjonssikret flomløp, to bekkeinntak og stikkrenne gjennom fylkesvegen. Skredvollen skal anlegges i bratt terreng rett ovenfor boligene i Ulstad boligfelt.
Utvendig vedlikehold ved skole i Lom
Utskifting av ytterdører og montering av adgangskontroll på 3 bygg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: