Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillehammer

Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever. Rådgivende ingeniør bygningsfysikk og ITB: Sweco Norge AS.
Nybygg av leilighetsbygg i Solhøgda, trinn 1
25 stk boenheter i byggetrinn 1. Totalt 60-70 stk boenheter fordelt på 3-4 bygg. Aluminiumsdører; Østlandske Fasadeteknikk. Gulvsparkling; Mjøs-Produkter. Lås & beslag; Dorma Kaba. Oppmåling; Bangs Oppmåling. Rekkverk; Ha-Mek. Solskjerming; Scandic Markiser. Badekabiner; Part. Byggvarer; Optimera. Tredører; Jeld Wen. Ståldører; Daloc. Genvinning byggavfall; Østlandet Gjenvinng. Maskiner og utstyr; Ramirent. Kledning og terrasser; Talgø- Møre Royal.
Nybygg av flerbolighus i Lillehammer
Innfestinger Balkong: Invisible Connections AS, Øran Vest. Kontaktperson: Jan Erik Brevik.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Nybygg av boligområde på Vingrom
Byggeklare tomter. 9-10 tomter.
Påbygg og ombygg av barne- og ungdomsskole i Lillehammer
Prosjekt fra investeringsbudsjett 2016-2019.
Rehabilitering av dam i Mesnavassdraget i Lillehammer
Planene innebærer ombygging av dammen til en steinfyllingsdam med tetningsvegg i betong.
Rammeavtale for lås og beslag i Lillehammer kommune
3 år med opsjon 1+1 år. Avtalen skal gjelde løsninger for adgangskontroll, dørautomatikk, låssystem, låser, lås- og beslagarbeider. I tilknytning til arbeidet leveres også utstyr og materialer.
Riving av kulvert og nybygg av bru i Lillehammer
Tiltaket inngår som del av oppgraderingen som adkomstveg i forbindelse med Nye Kringsjå skole "Nordre Ål barneskole".
Vedlikeholdstiltak på Fv 318 x Fv 319 Jørstadhøgda i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 3 km. ÅDT 115-740.
Vedlikeholdstiltak på Fv 250 Vingrom-Ferista i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1,2 km.
Vedlikeholdstiltak på Fv 321 x Fv 213 Bergseng stasjon i Lillehammer
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 1 km. ÅDT 230.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: