Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillehammer

Nybygg av leiligheter og rehabilitering av kontor på Mesnakvartalet i Lillehammer
Rehabilitering av Verkstedsbygningen og Støperiet. Baderomkabiner; Part AB.
Nybygg av næring i Lillehammer
VVA er utført. Ca. 4000-6000 m2. Ca. 12,8 daa.
Nybygg av boligområde på Vingrom, felt 1
Byggeklare tomter. Ca 9-10 tomter.
Opparbeidelse av parkeringsplasser og skoleområde i Lillehammer
Etablering av to parkeringsarealer med samlet 80 parkeringsplasser, oppgradering av skolens uteområde. Åtte av parkeringsplassene skal forberedes for lading av elbil, ved fremføring av strøm og etablering av søyler for senere montering av ladepunkter. Videre håndtering av overvann fra det samme uteområdet, etablering av fire vegbommer med automatikk, samt utbedring av atkomstveg til skolens varemottak.
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Oppussing og omprofilering av butikk i Lillehammer
Butikken på Lillehammer skal gjennomgå en oppussing og omprofilering. Butikken får nytt svalrom, gulvbelegg på lager og salgsareal, belysning med himlingsplater og malingstrøk.
Konsulentoppdrag; kjøp av konsulentbistand for FoU-program i Norge
Oppdraget består i å yte bistand i ulike uttestingsforsøk som omhandler metoder og utstyr for effektiv drift av gang- og sykkelanlegg. Programmet vil samarbeide med SVV-regioner, fylkeskommuner og kommuner som tester ut ulike metoder og utstyr i sine driftskontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: