Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av bolig- og næringsområde i Lillehammer
Nærsenter, barnehage og 350 nye boliger.
Nybygg av vannverk i Lillehammer
Prosjektering; Sweco Norge AS, Kontakt: Hans Olav Røise. RI prosess: Sweco Sverige AB, Göteborg. BIM: Sweco Norge AS, Oslo. Søk: Sweco Norge AS, Porsgrunn. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Nybygg av brannstasjon i Lillehammer
3500-400 m2. Prosjektering og utførelse er planlagt gjennomført i perioden Mars 2019- september 2021. Prosjektet inneholder: Vognhall med garasjer, verksted, ren og uren sone, lager for utryknings- og ferietjenesten og garasje og lagerplass for sivilforsvaret. Kontorer med arbeidsplasser, møterom, soverom, oppholdsrom og kjøkken. Gymsal, trimrom og garderober. Utomhusarbeider, inklusive ny innkjøringsvei for utrykning.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
3-5 etasjer. Gnr/bnr: 52/52, 53, 54.
Nybygg av flerbolighus og rekkehus i Lillehammer
Totalt kan det bygges 40-50 boenheter.
Ombygg til barnehage på Nordre Ål i Lillehammer
En ny seks-avdelingsbarnehage i Nordre Ål.
Tiltak for å redusere flom- og skredskader langs elv i Oppland
Konsekvensvurdering av 24 tiltak i og langs Gudbrandsdalslågen og 20 tiltak i tilløpselver til Gudbrandsdalslågen.
Rehabilitering av park i Lillehammer
SHA-koordinator prosjekteringsfasen: Bjørn Roger Nymoen, Rambøll AS.
Mindre ombygging av sykehus i Lillehammer
Det skal utføres mindre bygningsmessige tilpasninger på Kreftenheten/Med. Poliklinikk, SI Lillehammer. De bygningsmessige tilpassingene omfatter utvendig solavskjerming, tiltak for lydreduksjon i rom for samtaler med taushetsbelagt informasjon, oppgradere skyllerom og etablering av medisinrom.
Etablering av ladestasjoner ved videregående skole i Lillehammer
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.
Etablering og sanering av VA-ledninger i Lillehammer
Bryggevegen fra Hougners gate til Vingnesbrua/Strandpromenaden.
Nytt tak på flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Yttervegg mot nord skal rettes opp og tak må da forlenges ut over ny vegg.
Utvendig vedlikehold flerbrukshall på Stampesletta i Lillehammer
Bygging av yttervegg mot nord samt forlenget tak til denne.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: