Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lillehammer

Nybygg av storskole i Lillehammer
Prosjektet består av riving av eksisterende Kringsjå skole, oppføring av nye skole med gymsaler eller flerbrukshall, utenomhusarbeider og eventuelt ny adkomstveg. Barneskole for ca. 600 elever.
Nybygg av flerfamiliehus med parkeringskjeller i Lillehammer
Totalt 50-70 boenheter. Heisentreprenør: Otis.
Utvidelse av barneskole på Jørstadmoen i Lillehammer
Tronrud Mjøsbygg AS er oppkjøpt av Betonmasthæhre Ringerike AS. Solavskjerming: Vental AS, Tom Thoresen. SHA-koordinator: Byggeråd AS. Utbyggingen planlegges å gi plass til to parallellklasser på hvert trinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Lillehammer
Ca 20-25 stk leiligheter.
Nybygg av fritidsleiligheter i Lillehammer, trinn 3
Trebygg med betongetasjeskiller. Entreprenører fra trinn 2 får eventuelt opsjon.
Nybygg av høydebasseng, VA-ledninger og adkomstvei i Lillehammer
Gjennomførelsetid: 6 måneder og 3 måneder prøvedrift.
Service og vedlikahold på specialconteinere og klimaanlegg i Norge og utlandet
Ca. 199 Spesialcontainere (Vaskeri, Vaskemiddel, Kjøkken, Vannbehandling, Sanitær, Kjøl/Frys, Forbrenning og Klima) og 600 Klimaanlegg (Soprano) på beredskapslager i Norge og i Internasjonale. Totalkostnad 5-10 milj.
Brubytte på Dovrebanen, Bergsberg-Lillehammer
Fjerne gammel bru og sette inn ny (bruleveranse inngår ikke).
Rammeavtale for lås og beslag i Lillehammer kommune
Avtalen skal gjelde løsninger for adgangskontroll, dørautomatikk, låssystem, låser, lås- og beslagarbeider. I tilknytning til arbeidet leveres også utstyr og materialer.
Rivning og miljøsanering av bygninger på Jøstadmoen
Riving av mannskapsmesse på 3335m2 samt garasjeanlegg på ca. 1000m2.
Riving av kulvert og nybygg av bru i Lillehammer
Tiltaket inngår som del av oppgraderingen som adkomstveg i forbindelse med Nye Kringsjå skole "Nordre Ål barneskole".
Innvendig vedlikehold i idretthall i Gjøvik
Oppgradering av stoler, belysning og scenetepper.
Detaljutforming av stasjonsområder/uteområder med verdifulle historiske grøntanlegg
Tilknyttet landsverneplan for jernbanen. Dovrebanen, Kongsvingerbanen og Raumabanen er prioriterte strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: