Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Lesja

Utvidelse av næringsvirksomhet og boliger i Lesja
Det planlegges ca 5 boligtomter mellom E136 og jernbanen.
Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Oppgradering av tursti i Lesja kommune
Prosjektet omfatter en oppgradering av stien, skilting, info-tavler, trapp og benker samt dagsturhytte på toppen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: