Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Lesja

Tilbygg og ombygg av sykehjem i Lesja, trinn 1
Ansvarlig søker og RIBfy: VSO Consulting AS.
Levering og montering av pumpestasjoner mellom Lesjaskog og Bjorli
Levering og montering av 5 stk pumpestasjoner for spillvann for overføring av spillvann fra Lesjaskog til Bjorli. Inkludert grunnarbeider.
Nybygg av tilkomstløype til skianlegg i Lesja
Arbeidene består av planering av skiløypetrase på ca. 1560 m, bygging av bru over adkomstveg til hytteområde med midtspenn på 7 m og fri høyde 4,9 m, bygging av klopper over bekkefar, nedlegging stikkrenner i betong og hogging/rydding av skog og vegetasjon i trase.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: