Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jevnaker

Om- og tilbygg av skole i Jevnaker
RIE: Unionconsult AS, Skien. Opsjon på gulvbelegg på entreprise K200. Blir utført i 2 faser. Fase 1: Nybygg, ferdig august 2018. Fase 2: ombygg, ferdig 20.12.2018
Sanering av bygg og eiendommer i Jevnaker og Ringerike
Statens Vegvesen region Øst skal bygge ny E16 mellom Eggemoen i vest og Olum i øst. I den forbindelse skal det saneres bygg og eiendommer på strekningen. Arbeidene vil omfatte sanering av 15 eiendommer med i alt 33 bygninger. Eiendommene er ervervet/innløst av Statens vegvesen. Av de 15 eiendommene ligger 2 eiendommer i Ringerike kommune og resten ligger i Jevnaker kommune.
Påbygging av samfunnshus i Jevnaker
Tidlig usikkert prosjekt, kun på idèstadiet. Antatt byggestart.
Kryssutbedring og nye bussholdeplasser langs Fv 245 i Jevnaker
Prosjektet går ut på å bygge 4 stk. holdeplasser for buss fra sykehjemmet Jevnaker Syd til bussholdeplass Strandvegen Nord. Dekkeprosjektet skal i samme periode frese og legge ny asfalt på fv. 245 i dette området.
Restaurering av Jevnaker gravkapell
Forslag fra investeringsbudsjett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: