Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Jevnaker

Om- og tilbygg av skole i Jevnaker
Blir utført i 2 faser. Fase 1: Nybygg, ferdig august 2018. Fase 2: ombygg, ferdig 20.12.2018. RIE: Unionconsult AS, Skien, Lås og beslag: Brann og låseservice AS.
Driftskontrakt veg 0602 Ringerike 2018-2023
Drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger, riks-g/s-veger, fylkesveger og fylkes-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Modum-, Krødsherad-, Sigdal, Ringerike-, Hole, og deler av Lier, Øvre Eiker og Jevnaker kommune. 780,818 km veg totalt.
Etablering av infrastruktur, E16 i Jevnaker, Fase 2
Ny infrastruktur med felles grøfter for VA og kabler.
Sanering av bygg og eiendommer i Jevnaker og Ringerike
Statens Vegvesen region Øst skal bygge ny E16 mellom Eggemoen i vest og Olum i øst. I den forbindelse skal det saneres bygg og eiendommer på strekningen. Arbeidene vil omfatte sanering av 15 eiendommer med i alt 33 bygninger. Eiendommene er ervervet/innløst av Statens vegvesen. Av de 15 eiendommene ligger 2 eiendommer i Ringerike kommune og resten ligger i Jevnaker kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: