Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gran

Nybygg av flerbolighus i Gran
Totalt 116 leiligheter fordelt på 7 hus.
Nybygg av flerbolighus og handel i Gran
2000 m2 forretning i etasje 1, 30 leiligheter fordelt på etasje 2-5.
Nybygg av VA-ledning, Rossum-Egge
Tidlig prosjekt. Uklart omfang. Antatt byggestart og kostnad.
Vedlikeholdstiltak på Fv 39 Vattum-Tingelstad i Gran
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). 5,6 km. ÅDT 670-700.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: