Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 250-300 leiligheter.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik sentrum
Ca 15 enheter, 3-4 etasjer. Gnr/bnr 67/851, 852, 1153, 1156, 1157, 1207, 1209, 1210
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, omlegging av trasé via Alfarvegen
Omlegging av trasé for Fv 33 sørfra via Allfarvegen.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Oppland
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. ylkeskommunen ønsker rammeavtale med inntil tre leverandører som skal konkurrere om leveranse på hvert prosjekt.
Etablering av arena/scene ved Gjøvik gård
Gjøvik gård mot Hunnselva. 500 m2.
Utbedring av vei i Gjøvik
Byggetips! Forslag fra trafikksikkerhetsplan 2013-2014. Antatt byggestart og kostnad.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Ombygg av ishall i Gjøvik
Prosjekt fra Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021. Etablere arealer for grunntrening 300.
Tilpassinger ny inngang til bibliotek i Gjøvik
Prosjekt fra Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: