Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjøvik

Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik
Prosjektet vil gi opptil 200 nye boliger og 400 parkeringsplasser.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Rørspunt: Brødrene Myhre.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
Tilbygg av 29 stk leiligheter i 5 etasjer.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Ombygging av leiligheter i Gjøvik
Rehabilitering av 7 stk leiligheter i 4 etasjer.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Gjøvik
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Innvendig vedlikehold av SFO bygg i Gjøvik
Byggetips. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Innvendig vedlikehold av skole i Gjøvik
Byggetips. Rehabilitering av eldre bygningsmasse og nye ventilasjonsanlegg. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på skole i Gjøvik
Byggetips. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av tidligere bolig til bygdehus i Snertingdal
Oppgradering av tidligere bolig til et lite «bygdehus» med forsamlingslokale og garderobeanlegg.
Riving og miljøsanering av tankanlegg i Hunndalen
Felles anbud med riving av mindre bygninger på Steinsjøfletet. Tankene er i fjell med utvendig tappeplass.
Ombygging av luktreduksjonsanlegg for renseanlegg i Rambekk
Nye ventilasjonskanaler, 2 stk luftfilterhus, 1 stk komplett scrubbersystem for amoniak, 2 stk avtrekksvifter, 1 stk befukter inkl tilbehør.
Rammeavtale for fasttelefonitjenester i Oppland
Totalt 20 mill. kr over hele Norge. Opsjon 2 år.
Rammeavtale for kontormøbler i Oppland
Landsdekkende oppgave, totalt ca 12 mill. kr fordelt på 3 år. Opsjon 1 år.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: