Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Området kring lokstallområdet.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik og Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Rørspunt: Brødrene Myhre.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Ombygg og nybygg av rådhus i Gjøvik
Lås og beslag: Certego, kontaktperson: Tommy Killdal. Markiser: Vental HunterDouglas Project, kontaktperson: Tom Toresen. Byggvarer og innvendige dører: Maxbo Proff Mjøsa AS, kontaktperson: Anders Kristiansen. Foldevegger: Saxi Produkter AS, kontaktperson: Geir Gjølme.
Nybygg av boliger i Gjøvik, trinn II
Ca 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Utbedring av Rv 4 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2.
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik sentrum
Ca 15 enheter, 3-4 etasjer. Gnr/bnr 67/851, 852, 1153, 1156, 1157, 1207, 1209, 1210
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Drift og vedlikehold for signalanlegg i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo og Akershus fylker. Oppdraget omfatter også noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Østfold, Hedmark og Oppland fylker. Oppdraget omfatter også bygging/ombygging og leveranse av materialer knyttet til signalanlegg på riks- og fylkesveger i Oslo, Akershus, Hedmark, Oppland og Østfold fylker.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Etablering av infrastruktur for boligområde i Gjøvik, trinn II
Ca. 40 stk boenheter fordelt på ene,-tomanns og firemannsboliger.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, omlegging av trasé via Alfarvegen
Omlegging av trasé for Fv 33 sørfra via Allfarvegen.
Etablering av hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i Norge
Hurtigladestasjoner ved Burger King restauranter i hele Norge. Burger King har over 70 restauranter i Norge.
Utbygging av hytte og mast til basestasjoner for mobildekning i Oppland
2 år med opsjon på 2 år. Det planlegges med inntil 10 anlegg pr år. Estimert verdi pr basestasjon er 500 000 eks mva. ylkeskommunen ønsker rammeavtale med inntil tre leverandører som skal konkurrere om leveranse på hvert prosjekt.
Etablering av arena/scene ved Gjøvik gård
Gjøvik gård mot Hunnselva. 500 m2.
Utbedring av vei i Gjøvik
Byggetips! Forslag fra trafikksikkerhetsplan 2013-2014. Antatt byggestart og kostnad.
Fv 33 Bondelia-Stangstua, utbedring av kryss ved Hunndalen
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Fv 33 Oppsal-Bondelia, forsterkningstiltak på dagens trasé
Under planlegging. Fremdrift er ikke avklart.
Nybygg av lysløype i Øverbymarka i Gjøvik kommune
Nytt lysanlegg i lysløypa Øverbymarka/Briskelia - Torke/Plassvingen.
Rammeavtale for vassdragstekniske rådgivningstjenester i Oppland
2 år med ensidig opsjon med 1+1 år til totalt 4 år. Omfatter 27 dammer. Region Sør Norge drifter Statskogs eiendommer i fylkene Hordaland, Rogaland, Aust- og Vest Agder, Telemark, Buskerud, Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark.
Innleie av geomatiker til utbygningsprosjekt i Oppland
Sted for genomføring: Vestre Toten, Søndre Land, Østre Toten, Nordre Land, Nord-Aurdal, Lunner, Jevnaker, Gran, Gjøvik og Etnedal.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
For å øke sikkerheten i tunneler, og opprettholde ambisjonsnivået om 0-visjonen, ønsker Statens vegvesen å se på nye fagområder og ny teknologi fra ulike deler av industrien for å gjøre selvredning i tunnel ved en hendelse sikrere for alle. Det er behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel.
Ombygg av ishall i Gjøvik
Prosjekt fra Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021. Etablere arealer for grunntrening 300.
Tilpassinger ny inngang til bibliotek i Gjøvik
Prosjekt fra Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: