Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Gjøvik

Ny Rv 4 Hunndalen-Mjøsbrua i Gjøvik
Full mototvegstandard.
Nybygg av omsorgssenter i Biri
16 sykehjemsplasser og 16 omsorgsboliger.
Nybygg av småhusbebyggelse i Gjøvik
Gnr/bnr 67/742, 744 mfl
Nybygg av flerbolighus i Gjøvik
Reguleringsplan er godkjent. Gjennomførelsetid: 12-18 måneder.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Gjøvik
Gjøvik, Vestre Toten, Østre Toten. 20 177 tonn asfalt, 82 000 m2 fresing.
Nybygg av boliger i Gjøvik
Planområdets størrelse er om lag 5400 m2. Gnr/bnr: 69/862, 69/612.
Nybygg av boligområde i Gjøvik
12 boenheter. Gnr/bnr 75/37, 75/28, 75/1
Nye avløpspumpestasjoner i Gjøvik
Gjøvik kommune skal anskaffe 5 avløpspumpestasjoner i en samlet totalentreprise.
Nytt maskinhus til nødstrømsaggregat ved Sykehuset Innlandet Gjøvik
Elektroarbeider leveres av rammeavtale entreprenør. Maskinhus for 2 nødstrømsaggregat. I første runde er det kun 1 aggregat som skal inn i maskinhuset. SHA - koordinator for prosjekteringsfasen: Cowi AS v/ Ivar Øvre. SHA – koordinator for utførelsesfasen (KU) er byggeleder/Ivar Øvre.
Vegmerking 2019 - Kontrakt 3.1 Statens Vegvesen Region øst, Oppland
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i nordre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter. Fellesutlysning for Hedmark og Oppland.
Vegmerking 2019 - Kontrakt 3.2 Statens Vegvesen Region øst, Oppland
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i nordre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter. Fellesutlysning for Hedmark og Oppland.
Vegmerking 2019 - Kontrakt 3.3 Statens Vegvesen Region øst, Oppland
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i nordre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter. Fellesutlysning for Hedmark og Oppland.
Vegmerking 2019 - Kontrakt 3.4 Statens Vegvesen Region øst, Oppland
Oppdragene gjelder riks- og fylkesveger i nordre del av Region øst. Oppdragene er inndelt i 4 uavhengige kontrakter. Fellesutlysning for Hedmark og Oppland.
Etablering av ladestasjoner ved skole i Gjøvik
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.
Etablering av ladestasjoner ved videregående skole i Gjøvik
Fellesutlysning for: Gudbrandsdal videregående skule avd. Otta, Gudbrandsdal videregående skule avd. Lom, Vinstra videregående skule, Dokka videregående skole, Valdres videregående skule, Valle videregående skole avd. Lena, Valle videregående skole avd. Valle, Valle videregående skole avd. Presteseter, Lillehammer videregående skole avd. nord, Lillehammer videregående skole avd. sør, Fagskolen innlandet, Gjøvik videregående skole, Gausdal videregående skole, Raufoss videregående skole og Hadeland videregående skole.
Bredbåndsutbygging i Oppland
Biristrandvegen, Birivegen, Øverbygdsvegen, Båbergsgutua, Øverbygdsvegen, Lierengvegen, Finstadvegen, Dempavegen, Kjensetgutua, Stuvengvegen og Kragebergvegen.
Rehabilitering av vinduer på administrasjonsbygg ved fengsel i Gjøvik
Prosjektet omfatter komplett utbedring av 22 vinduer.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: