Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gjøvik

Nybygg av forretningsbygg, parkering, kultur, mm i Gjøvik
Prosjektet vil gi opptil 200 nye boliger og 400 parkeringsplasser.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 9-12 etasjer.
Nybygg av kontor og undervisningsrom mm ved høyskole i Gjøvik
Limtre/massivtre: Moelven Limtre. Trapper/rekkverk, gangbruer: Ivar Bråthen Mekaniske AS. Solaskjerming; Vental Hunter Douglas Project. Reisverk: prefabrikkert betong/stål. Lås & beslag, adgangskontroll; Certego. Trevinduer med alukledning; Lian. Flytsparkling; Mjøs-Produkter. Ytterdører i stål; Rapp Bomek. Innvendige vegger; Østlandske Gipsmontasje. Maksimal kostnadsramme på 165 mill. kr inklusive mva. Passivhus.
Drift og vedlikehold av veier 0501, Gjøvik - Toten 2018-2023
Totalt 638,020 km. Riks- og fylkesveier.
Nybygg av leiligheter i Gjøvik
Tilbygg av 29 stk leiligheter i 5 etasjer.
Ombygg og nybygg av rådhus i Gjøvik
Lås og beslag: Certego, kontaktperson: Tommy Killdal. Markiser: Vental HunterDouglas Project, kontaktperson: Tom Toresen. Byggvarer og innvendige dører: Maxbo Proff Mjøsa AS, kontaktperson: Anders Kristiansen. Foldevegger: Saxi Produkter AS, kontaktperson: Geir Gjølme.
Utbedring av Fv 172 Gjøvik- del 1 - Hans Mustadsgate - Wergelandsgate
Hans Mustads gate og del av Marcus Thranes gate.
Nybygg av boliger og riving av enebolig og låve i Gjøvik
Totalt skal det bygges 3 blokker og to rekkehusbygninger. Metallarbeider: Midthaug AS, kontaktperson: Ingar Nettum. RI bygningsfysikk: Norconsult AS. Prefabrikkerte bad: Trivselbobad, kontaktperson: Terje Ulven. Plattendekker: Systemblokk, kontaktperson: Tom Ivar Gravklev. Utsikking: Geoplan, kontaktperson: Johnny Stenset.
Nybygg av kontor og flerbolighus i Gjøvik, trinn 2
Sikkringsarbeider: Fjellheim Brønnboring.
Nybygg av studentboliger i Gjøvik, trinn 2
Ca 40 stk studenthybler og ca 10 stk mindre leiligheter.
Nybygg av hytteområde i Redalen
Lavstandard hytteområde. Råtomter.
Vedlikeholdstiltak på fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89, Toten/Hadeland 2018
Standarden på parseller av fv. 17, 36, 39, 50, 81 og 89 er slik at det ikke uten videre kan legges dekke. Denne kontrakten inneholder vedlikeholdstiltak som må gjøres før dekkelegging for å bedre dekkelevetiden. Nødvendig vedlikehold som grøfting, utskifting av stikk- og avkjøringsrenner og masseutskifting inngår som en del av kontrakten. I tillegg er det på enkelte strekninger behov for hogst av enkelttrær, pigging og andre vedlikeholdstiltak på vegen og i vegens sikkerhetssone.
Nybygg av boliger på Skoglund Øst og Kopperud i Gjøvik
Tomtene ligger ikke inntil hverandre, men innenfor samme reguleringsplan. Avstanden mellom tomtene er ca 160 meter. Boligene skal gjennomføres i konseptet leie-før-eie med Gjøvik Boligstiftelse som tiltakshaver.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Gjøvik
Infrastruktur for 40-50 boenheter.
Innvendig vedlikehold av SFO bygg i Gjøvik
Byggetips. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Innvendig vedlikehold av skole i Gjøvik
Byggetips. Rehabilitering av eldre bygningsmasse og nye ventilasjonsanlegg. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Oppgradering av ventilasjonsanlegg på skole i Gjøvik
Byggetips. Start og kostnad er antatt av redaksjonen.
Fresing for vegoppmerking på fylkesveger i Oppland
Byggherren har opsjon på å forlenge kontrakten inntil 2 år (2019 – 2020) med 1 år av gangen.
Rammeavtale for overordnet planlegging i Region øst 2018-2022, Oppland
Oppdragsviger har opsjon på å forelenge avtalen med 1+1 år.
Oppgradering av tidligere bolig til bygdehus i Snertingdal
Oppgradering av tidligere bolig til et lite «bygdehus» med forsamlingslokale og garderobeanlegg.
Skifte av kjølemaskiner på sykehuset innlandet i Gjøvik
Utskifting av 2 kjøleaggregat til to nye på 2x450 kW.
Ny gang-og sykkelvei i Gjøvik
Mellom eiendommene Thomasdalen 5 og Thomasdalen 7.
Forbedring av norske tunneler - 0-visjonen for uventede hendelser
Statens vegvesen har behov for en løsning som gjør det mulig i sanntid å oppdage og gi informasjon om hva som skjer, og hva trafikantene bør gjøre dersom det oppstår en uventet hendelse i en tunnel. Innovasjonspartnerskap er en ny anskaffelsesform, hvor det utlyses en konkurranse i markedet hvor oppdragsgiver ønsker å inngå et partnerskap med en eller flere leverandører, og der målet er å gjennom et utviklingsløp finne frem til den beste løsningen for et avgrenset behov. Målsetningen med markedsdialogen er å få avklart om potensielle leverandører har forstått vårt behov, og få kunnskap om mulige løsninger og eventuelle utfordringer i prosjektet. Innspill fra markedet på dialogkonferansen blir grunnlaget for utarbeidelsen av konkurransegrunnlaget med endelig behovsbeskrivelse, målsetting og funksjonelle krav.
Nye skilter for YX 7-eleven stasjoner i Oppland
Fra 2019 inngår 7-Eleven samarbeid med YX og blir til YX 7-Eleven. Totalt 87 stasjoner i Norge vil få ny kledning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: