Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekt i Gausdal

Nybygg av industriområde på Steinsmoen
Ledig areal: 50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Svært rimelig tomtekostnad. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av hytter i Skei
Oppdragsgiver: Skeikampen Eiendom og Skei Seterlag.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Skei
Infrastruktur for 7 stk dobbelhytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: