Byggenorges Forretningskilde!

Våre informasjonsskilder til bygge og anleggsprosjekter

Alle aktuelle byggeprosjekter i Etnedal

Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
30-40 boenheter. Mellom Frugseth og Elvesæter.
Asfaltarbeider i Region øst 2019, Valdres
Øystre Slidre, Etnedal. 27 578 tonn asfalt, 51 000 m2 fresing.
Nybygg av fritidsboliger i Etnedal
Mellom Frugseth og Elvesæter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde, trinn 2
Infrastruktur for 20 boligtomter.
Vedlikeholdstiltak på Fv 204 Lundmo-Brenn bru i Etnedal
I Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021(-23). ÅDT 140.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.

Derfor får du uten kostnad og forbindelse velge blant følgende tilbud: